Hoppa till innehållet

BMI-räknare: Det betyder resultatet

BMI är en formel som kan användas för att räkna ut om din vikt är hälsosam i förhållande till din längd. Det är ett användbart verktyg för att få en översiktlig bild av en persons hälsa, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är den enda faktorn att ta hänsyn till. Ta reda på ditt BMI med hjälp av formeln nedan.

Vad betyder BMI?

BMI står för Body Mass Index, vilket på svenska kan översättas till ett tal för kroppsmassa. Det är en formel som används för att bedöma om en persons vikt är hälsosam i förhållande till deras längd. Det är ett verktyg som ger en allmän indikation på om en person har övervikt, undervikt eller en hälsosam vikt.

Beräkna ditt BMI

För att beräkna ditt BMI-värde används en formel som ställer din längd i förhållande till din vikt:

BMI = vikt (i kg) / längd (i meter) x längd (i meter)

<18,5
>25
>30

Vad innebär resultatet?

När du räknat ut ditt BMI placeras resultatet in i olika kategorier för att bedöma en persons viktstatus. Beräkningen görs på samma sätt för vuxna och barn, men vid beräkning av barns BMI tas barnets ålder i beräkning.

BMI-skala:

  • Under 18,5: Undervikt
  • 18,5 till 24,9: Normalvikt
  • 25 till 29,9: Övervikt
  • 30 eller högre: Fetma/obesitas

Undervikt <18.5

Ett resultat under 18,5 tyder på att du kan vara underviktig.

Underviktig innebär att din kropp skulle kunna må bra av att gå upp lite i vikt. För att öka i vikt är det generella rådet att försöka äta mer. Du bör vända dig till vården för att få stöd. Kontakta exempelvis din vårdcentral.

Normalvikt >18.5 – <24.9

Ett normalt BMI ligger mellan 18,5 och 24,9 tyder på att du har en hälsosam vikt. Försök hålla din vikt genom att motionera och äta sunt.

Övervikt >25 – <29.9

Är ditt resultat mellan 25 och 29,9 tyder det på att du kan vara överviktig. Det kan vara hälsosamt för dig att försöka gå ner lite i vikt för att undvika följdsjukdomar som diabetes typ 2 och högt blodtryck. Försök i första hand att motionera regelbundet och att äta sunt och i lagom portioner. Kontakta vården för att få stöd och rådgivning.

Fetma/obesitas >30

Ett BMI över 30 tyder på att du har fetma, även kallat obesitas. Det finns flera faktorer till att drabbas av fetma vilket bland annat kan vara brist på motion, psykisk ohälsa och fysisk aktivitet men även genetiska anlag och ärftlighet.

Vid fetma ökar risken för att drabbas av följdsjukdomar som diabetes typ-2, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och förhöjda blodfetter. Det går att behandla fetma med hjälp av livsstilsförändringar och medicinsk behandling. Hos Doktor24 kan du få hjälp med läkemedelsbehandling för viktnedgång.

Att tänka på

Det är viktigt att komma ihåg att BMI inte tar hänsyn till faktorer som fördelning av kroppsfett, muskelmassa och individuella variationer. Hur mycket du ska väga är därför svårt att säga enbart med hjälp av BMi. Därför kan det vara en bra idé att använda beräkningen som en början för en diskussion om vikt och hälsa med en läkare eller annan vårdgivare, istället för att se det som en absolut sanning.

Då används BMI

BMI används oftast som en enkel och snabb metod för att bedöma en persons viktstatus. Individuellt sett kan BMI vara användbart för att ge en övergripande bild av en persons hälsa och eventuell risk för viktrelaterade sjukdomar.

Tänk på att BMI inte ger en fullständig bild av en persons hälsa och att det finns andra faktorer att beakta, som livsstil, kost, rökning, alkohol och genetiska faktorer. Det är alltid bäst att rådgöra med en läkare eller annan vårdgivare för att få en mer heltäckande bedömning av ens hälsostatus.

Läkemedelsbehandling för viktnedgång

Med hjälp av läkemedelsbehandling mot övervikt och rätt livsstilsförändringar kan du nå en hälsosam vikt.

Tecknad illustration av en psykolog

Läkemedelsbehandling för viktnedgång

Ta reda på mer

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen