Hoppa till innehållet

Tillgänglighets­redogörelse

Doktor24 står bakom den här webbplatsen/mobila applikationen/tjänsten.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår digitala tjänst. Här beskriver vi hur doktor24.se samt Doktor24:s appar för iOS, Android och webb på den svenska marknaden uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937), kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är till stor del tillgänglig. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi beskriver närmare vilka brister det handlar om på denna sida.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du skicka ett mail till support@doktor24.se så att vi får information om att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Rapportera brister genom att skicka ett mail till support@doktor24.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan kontakta DIGG om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

E-tjänsterna uppfyller delvis nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Brister i tillgängligheten

Denna digitala tjänst är till stor del förenlig med standarden WCAG version 2.1 nivå AA. Exempel på innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Bild, text och rubriker

 • Vissa texter, grafiska element och interaktiva objekt har otillräckliga kontrastvärden
 • Vissa bilder, grafiska element och ikoner saknar textalternativ
 • När text förstoras kan det bli svårt att läsa
 • Det finns inga undertexter under ett videomöte vilket kan försvåra för användare med nedsatt hörsel
 • Rubriker hjälper inte alltid användaren att förstå sidans innehåll eller syfte
 • Automatiska uppdateringar av text och innehåll (i t.ex. chatt) behöver förtydligas för de personer som använder digitala hjälpmedel så som skärmläsare

Navigering

 • I vissa delar av tjänsten kan det vara svårt att navigera enbart med tangentbord eller liknande hjälpmedel
 • Vissa sidor behöver bättre struktur och instruktioner i koden för att digitala hjälpmedel ska fungera korrekt
 • Vissa interaktiva objekt saknar etiketter och instruktioner vilket kan försvåra för personer som använder digitala hjälpmedel
 • I iOS och Android native-appar är det endast möjligt att använda tjänsten i stående format

Formulär och inmatningsfält

 • En del formulär behöver bli bättre på att ge feedback till användaren när ett fel uppstår
 • En del formulär saknar etiketter vilket kan försvåra för personer som använder digitala hjälpmedel

Hur vi testar webbplatsen/tjänsten

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tjänsten och dess tillgänglighet. Brister i tillgängligheten åtgärdas löpande.

Vi utför regelbundet användningstester och lyssnar på våra användares feedback och synpunkter.

TestDevlab gör oberoende granskning av tjänsten på löpande basis i samband med relevanta uppdateringar. Användningstester och intervjuer med användare utförs kontinuerligt.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 2022-09-15.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen