Hoppa till innehållet

Psykologbesök

Hos Doktor24 kan du träffa erfarna psykologer via chatt eller video på vardagar och helger. Vi erbjuder både enstaka psykologbesök och digital terapi (KBT-behandlingar) för bland annat depression, ångest, och sömnbesvär.

 • Chatt eller video
 • Få tid snabbt
 • Från 18 år
Tecknad illustration av en psykolog och en chatt

Så går det till

 1. Svara på några frågor
  Börja med att ange ditt huvudsakliga besvär, till exempel ångest, stress, depression eller sömnsvårigheter. Du kommer därefter få svara på några frågor om hur du mår.
  Våra psykologer kan inte bistå vid sjukintyg.
 2. Boka en tid
  Våra psykologer har oftast lediga tider samma dag eller vecka. Boka en tid som passar dig.
 3. Besök via chatt eller video
  Du får ett sms när ditt psykologsamtal börjar. Besöket börjar alltid som chatt. Du kan därefter välja att övergå till video vid behov. Ett psykologbesök pågår i ca 25 minuter.
 4. Terapi vid behov
  Baserat på ditt första samtal med psykologen kommer ni tillsammans överens om, och hur, dina besvär ska behandlas vidare. Vi erbjuder digital terapi i form av kognitiv beteendeterapi, KBT.

Psykologer kan inte sjukskriva dig för dina besvär hos Doktor24.

Doktor24 – öppet livet runt

Digital terapi har visat sig vara lika effektivt som att träffa sin psykolog fysiskt. Vänta inte med att söka hjälp om du mår dåligt, boka tid för ett första samtal redan idag.

Våra priser

Du behöver vara 18 år eller äldre för att söka psykologbehandling hos Doktor24.

Digital vård

Vuxna (från det år du fyller 20)

Barn & äldre (+ 85 år)

Receptförnyelse

Vuxna (från det år du fyller 20) 100 kr

Barn & äldre (+ 85 år) 0 kr

Receptförnyelse preventivmedel

Vuxna (från det år du fyller 20) 0 kr

Barn & äldre (+ 85 år) 0 kr

Sjuksköterska

Vuxna (från det år du fyller 20) 0 kr

Barn & äldre (+ 85 år) 0 kr

Läkare

Vuxna (från det år du fyller 20) 100 kr (frikort gäller)

Barn & äldre (+ 85 år) 0 kr

Psykolog

Vuxna (från det år du fyller 20) 100 kr (frikort gäller)

Barn & äldre (+ 85 år) 0 kr (från 18 år)

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring psykologbesök.

Det här kan du få hjälp med

I dagsläget erbjuder vi psykologbesök för personer över 18 år. Du kan få hjälp vid flera psykiska besvär såsom:

Kognitiv beteendeterapi, KBT

Doktor24 erbjuder digital terapi i form av kognitiv beteendeterapi, KBT.

 • KBT-behandlingen sker främst via chatt.
 • Du får information, uppgifter och behandlingsråd av psykologen.
 • Du och psykologen kommer överens om när samtalen ska ske och bokar in en ny tid för nästa besök.
 • Behandlingen pågår i upp till 5 veckor.

Det första samtalet med psykologen sker via chatt eller video. Så snart en psykolog finns tillgänglig kontaktas du via sms. Därefter kommer du och psykologen överens om när nästa besök ska bokas in.

Via chatten får du även information, vägledning, stöd och hemuppgifter som du ska lösa.

Det här ingår i en behandling

KBT-behandlingen är individanpassad utifrån dina behov men utgår alltid från en grundstomme för att säkerställa en hög kvalitet. I behandlingen ingår därför alltid:

 • Att sätta mål för din behandling
 • En behandlingsplan
 • Psykoedukation (information om dina besvär)
 • Beteendeinterventioner
 • Att arbeta med dina tankar
 • Hemuppgifter som du ska jobba med
 • Uppföljning av dina besvär
 • Vidmakthållandeplan (plan för hur du ska upprätthålla förbättringarna)

Vem riktar sig behandling till?

KBT passar de som har milda till måttliga besvär. Framförallt är det lämpligt för de som har specifika symptom såsom nedstämdhet, ångest eller sömnbesvär. Det kan även vara lämpligt för de som har varit med om en omskakande eller stressande händelse såsom att ha diagnostiserats med en allvarlig sjukdom, går igenom en skilsmässa eller har förlorat jobbet.

För vem passar inte behandlingen?

KBT-behandling passar sämre om du har tankar på att ta ditt liv eller mer allvarliga besvär. Det passar även sämre för de som är i behov av en längre kontakt, redan har en pågående psykologkontakt, har neuropsykiatrisk problematik eller de som har svårt att avsätta den tid som krävs för att arbeta med behandlingen. Vi gör alltid en bedömning om huruvida digital vård är lämpligt för just dig.

Fördelar med digital terapi (KBT)

 • Enkelt att komma igång via chatt och video.
 • Träffa psykologen när det passar dig
 • Smidigt att gå tillbaka i chatten

Fördelen med att använda chatt som kommunikationsmedel är att behandlingen anpassas efter ditt liv snarare än tvärtom. Du kan prata med psykologen när det passar dig, oavsett var du befinner dig – på bussen, jobbet eller när du har gått och lagt dig.

Eftersom du kan boka in flera besök varje vecka blir återkopplingen från psykologen mer kontinuerlig än vid en traditionell KBT-behandling där du till exempel kan ha en avstämning per vecka. Du får stöd och arbetar aktivt med de beteende och tankar som ligger till grund för besväret.

Ibland kan det vara bra att gå tillbaka och ta till sig information i efterhand. Chatten finns alltid lättillgänglig i mobilen och du kan när som helst läsa om vad ni tidigare diskuterat och de verktyg du fått.

Digital terapi – Vad är KBT behandling?

Kognitiv beteendeterapi, KBT, innebär att man:

 • Arbetar med metoder som visat sig effektiva i vetenskapliga studier.
 • Arbetar med vad du gör (eller inte gör) och hur du tänker i situationer i nuet.
 • Arbetar med tydliga mål och målsättningar.
 • Arbetar med hjälp till självhjälp.

I en korttidsbehandling fokuserar man på dina huvudsakliga problem. Målsättningen är att du ska lära dig nya tekniker för att identifiera problematiska tankar, beteenden och känslor samt jobba med att förändra dessa i en positiv riktning. Du har under hela behandlingen stöd av en psykolog men det ställer även krav på att du tar till dig information och jobbar med dina hemuppgifter.

Tecknad illustration av en psykolog

Psykologbesök via chatt & video

Träffa psykolog

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen