Psykolog

Hos Doktor24 kan du träffa erfarna psykologer via chatt eller video på vardagar och helger kl.8-17. Vi erbjuder både enstaka psykologbesök och digital terapi (KBT-behandlingar) för bland annat depression, ångest, sömnbesvär och stress.

 • Chatta eller videosamtal.
 • Avgiften är 0 kronor per psykologsamtal.
 • Få tid hos en psykolog snabbt.

Läs mer om hur psykologtjänsten fungerar

Vad kostar det

Ett psykologbesök kostar 0 kronor för vuxna och unga personer 18-20 år. Det är ingen avgift för psykologbehandlingar.

Så fungerar det

 1. Ange ditt besvär
  Ange ditt besvär (till exempel ångest, stress, depression) och gå vidare. Innan ett digitalt besök får du börja med att svara på några frågor om dina symtom.
 2. Boka en tid
  Logga in med ditt BankID och boka en tid som passar dig. Psykologen tar emot dig online på vardagar kl.8-17.
 3. Chatta med en psykolog
  Du får ett sms när ditt psykologsamtal börjar. Psykologbesöket sker via chatt men övergår till video vid behov.

Vad kan du få hjälp med?

Du kan få hjälp vid flera psykiska besvär såsom:

I dagsläget erbjuder vi psykologbesök för personer över 18 år. För barn och unga under 18 år erbjuder vi läkarbesök och kan vid behov hjälpa till med remiss till vårdcentral eller barn- och ungdomspsykiatri.

 

Så fungerar terapi online

Doktor24 erbjuder digital terapi i form av kognitiv beteendeterapi, KBT.

 • KBT-behandlingen sker främst via chatt.
 • Du får information, uppgifter och behandlingsråd av psykologen.
 • Du och psykologen kommer överens om när samtalen ska ske och bokar in en ny tid för nästa besök.
 • Behandlingen pågår i upp till 5 veckor.

Det första samtalet med psykologen sker via chatt. Så snart en psykolog finns tillgänglig kontaktas du via sms. Därefter kommer du och psykologen överens om när nästa besök ska bokas in.

Via chatten får du även information, vägledning, stöd och hemuppgifter som du ska lösa.

Vad ingår i en online KBT-behandling?

KBT-behandlingen är individanpassad utifrån dina behov men utgår alltid från en grundstomme för att säkerställa en hög kvalitet. I behandlingen ingår därför alltid:

 • Sätta mål för behandling
 • Behandlingsplan
 • Psykoedukation (information om dina besvär)
 • Beteendeinterventioner
 • Arbete med tankar
 • Hemuppgifter
 • Uppföljning
 • Vidmakthållandeplan

Vad kostar terapi?

 • Kognitiv beteendeterapi, KBT kostar 0 kronor per besök för vuxna.
 • Kognitiv beteendeterapi, KBT kostar 0 kronor per besök för personer 18-20 år.

Vem riktar sig behandling till?

KBT passar de som har milda till måttliga besvär. Framförallt är det lämpligt för de som har specifika symptom såsom nedstämdhet, ångest eller sömnbesvär. Det kan även vara lämpligt för de som har varit med om en omskakande eller stressande händelse såsom att ha diagnostiserats med en allvarlig sjukdom, går igenom en skilsmässa eller har förlorat jobbet.

För vem passar inte behandlingen?

KBT-behandling passar sämre om du har tankar på att ta ditt liv eller mer allvarliga besvär. Det passar även sämre för de som är i behov av en längre kontakt, de som har neuropsykiatrisk problematik eller de som har svårt att avsätta den tid som krävs för att arbeta med behandlingen.

 

Fördelar med KBT på nätet

 • Enkelt att komma igång via chatt och video.
 • Träffa psykologen när det passar dig
 • Smidigt att gå tillbaka i chatten

Fördelen med att använda chatt som kommunikationsmedel är att behandlingen anpassas efter ditt liv snarare än tvärtom. Du kan prata med psykologen när det passar dig, oavsett var du befinner dig – på bussen, jobbet eller när du har gått och lagt dig.

Eftersom du kan boka in flera besök varje vecka blir återkopplingen från psykologen mer kontinuerlig än vid en traditionell KBT-behandling där du till exempel kan ha en avstämning per vecka. Du får stöd och arbetar aktivt med de beteende och tankar som ligger till grund för besväret.

Ibland kan det vara bra att gå tillbaka och ta till sig information i efterhand. Chatten finns alltid lättillgänglig i mobilen och du kan när som helst läsa om vad ni tidigare diskuterat och de verktyg du fått.

 

Digital terapi – Vad är KBT behandling?

Kognitiv beteendeterapi, KBT, innebär att man:

 • Arbetar med metoder som visat sig effektiva i vetenskapliga studier.
 • Arbetar med vad du gör (eller inte gör) och hur du tänker i situationer i nuet.
 • Arbetar med tydliga mål och målsättningar.
 • Arbetar med hjälp till självhjälp.

I en korttidsbehandling fokuserar man på dina huvudsakliga problem. Målsättningen är att du ska lära dig nya tekniker för att identifiera problematiska tankar, beteenden och känslor samt jobba med att förändra dessa i en positiv riktning. Du har under hela behandlingen stöd av en psykolog men det ställer även krav på att du tar till dig information och jobbar med dina hemuppgifter.

 

Har psykologer tystnadsplikt?

Alla våra psykologer har tystnadsplikt. Det innebär att psykologen inte får lämna ut uppgifter om dig såvida du inte godkänt det.

 

Får psykologer sjukskriva?

Psykologer kan inte hjälpa till med sjukskrivning utan detta måste ske via en läkare. Ofta vid psykiska besvär krävs ett fysiskt besök på en vårdcentral eller annan fysisk mottagning för att kunna bedöma om sjukskrivning är möjlig.

Läkare hos Doktor kan generellt sjukskriva i max 14 dagar, men inte förlänga pågående sjukskrivning eller skriva intyg bakåt i tiden.

 

Får psykologer skriva ut recept?

Våra psykologer kan inte skriva ut recept på antidepressiva läkemedel. Om du behöver receptbelagd medicin kan psykologen hjälpa dig att boka ett digitalt besök hos någon av våra läkare. Om du. enbart vill ha hjälp med recept och inte behöver psykologisk behandling kan du välja att träffa en läkare direkt istället.

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor. Vi ger dig medicinska bedömningar, råd och vård dygnet runt alla dagar i veckan. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online kan en av våra sjuksköterskor ge råd för hur du själv kan behandla åkomman eller guidar dig till rätt mottagning. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.