Psykolog

Hos Doktor24 kan du träffa erfarna psykologer i din mobil eller dator. Vi erbjuder både enstaka psykologbesök och KBT-behandlingar för bland annat depression, ångest, sömnbesvär och stress.

 • Chatta med psykolog
 • 250 kr per psykologsamtal
 • Gratis med frikort och för alla 18-20 år.
 • KBT-behandlingar – upp till 5 veckor

Läs mer om hur psykologtjänsten fungerar

Vad kostar det

Ett enskilt psykologbesök kostar 250 kronor för vuxna men är gratis för alla 18-20 år, över 85 år och med frikort.

KBT-behandling

KBT-behandling motsvarar två besök i veckan och du betalar därför två patientavgifter (250 kr x 2) i veckan under pågående behandling, oavsett hur många gånger du och psykologen skriver till varandra.

Om du påbörjar ett KBT-program kommer du snabbt komma upp i nivån för frikort. Det innebär att besöken blir kostnadsfria efter att du uppnått 1150 kronor, som är nivån för högkostnadsskydd 2019.

Så fungerar det

 1. Ange ditt besvär
  Ange ditt besvär (till exempel ångest, stress, depression) och svara på några frågor om dina symptom. Svaren är viktiga för att ge dig snabb hjälp och kolla om vi kan hjälpa dig online eller om du behöver annan vård.
 2. Få en bedömning
  Du får chatta med en läkare som gör en medicinsk bedömning och bokar in dig hos en av våra psykologer. Läkarbesöket är nödvändigt för att se att dina besvär inte beror på en underliggande sjukdom eller något annat kroppsligt besvär.
 3. Träffa psykolog
  Psykologen kontaktar dig när det är dags för ditt möte och besöket sker via chatt.

 

Vad kan jag få hjälp med?

Vi hjälper dig vid flera psykiska besvär såsom stress, sömnbesvär, ångest depression, och nedstämdhet.

I dagsläget erbjuder vi psykologbesök för personer över 18 år. För barn och unga under 18 år erbjuder vi läkarbesök och kan vid behov hjälpa till med remiss till vårdcentral eller barn- och ungdomspsykiatri.

Vad innebär KBT-behandling?

KBT karaktäriseras av:

 • Att man arbetar med metoder som visat sig effektiva i vetenskapliga studier.
 • Att man arbetar med vad man gör (eller inte gör) och tänker i situationer i nuet.
 • Att man arbetar målinriktat.
 • Att man arbetar med hjälp till självhjälp.

I en korttidsbehandling fokuserar man på dina huvudsakliga problem. Målsättningen är att du ska lära dig nya tekniker för att identifiera problematiska tankar, beteenden och känslor samt jobba med att förändra dessa i en positiv riktning. Du har under hela behandlingen stöd av en psykolog men det ställer även krav på att du tar till dig information och jobbar med dina hemuppgifter.

Så fungerar KBT hos Doktor24

 • Chatta med en psykolog.
 • Kontinuerlig information, rådgivning och uppföljning.
 • Psykologen svarar 1-3 gånger/dag på vardagar.
 • Behandlingen pågår i upp till 5 veckor.

Under KBT-behandlingen chattar du kontinuerligt med din psykolog. Du kan kontakta psykologen när du har funderingar, tankar eller behöver råd och räkna med att få svar cirka 1-3 gånger per dag på vardagar. Via chatten får du även information, vägledning, stöd och hemuppgifter som du ska lösa.

Vad ingår i en online KBT-behandling?

KBT-behandlingen är individanpassad utifrån dina behov men utgår alltid från en grundstomme för att säkerställa en hög kvalitet. I behandlingen ingår därför alltid:

 • Sätta mål för behandling
 • Behandlingsplan
 • Psykoedukation (information om dina besvär)
 • Beteendeinterventioner
 • Arbete med tankar
 • Hemuppgifter
 • Uppföljning
 • Vidmakthållandeplan

Fördelar med KBT via chatt

 • Löpande chatt och stöd
 • Skriv i chatten när du vill
 • Enkelt att gå tillbaka och följa upp

Fördelen med att använda chatt som kommunikationsmedel är att behandlingen anpassas efter ditt liv snarare än tvärtom. Du kan kontakta psykologen när det passar dig, oavsett var du befinner dig – på bussen, jobbet eller när du har gått och lagt dig.

Du behöver inte förhålla dig till bestämda tidpunkter utan kan skriva till psykologen direkt om du får en jobbig tanke eller hamnar i en situation som triggar en känsla eller ett beteende hos dig.

Det innebär också att återkopplingen från psykologen blir mer kontinuerlig än vid en traditionell KBT-behandling där du till exempel kan ha en avstämning per vecka. Du får dagligt stöd och arbetar aktivt med de beteende och tankar som ligger till grund för besväret.

Ibland kan det vara bra att gå tillbaka och ta till sig information i efterhand. Chatten finns alltid lättillgänglig i mobilen och du kan när som helst läsa om vad ni tidigare diskuterat och de verktyg du fått.

För vem passar Doktor24s KBT-behandling?

KBT passar de som har milda till måttliga besvär. Framförallt är det lämpligt för de som har specifika symptom såsom nedstämdhet, ångest eller sömnbesvär. Det kan även vara lämpligt för de som har varit med om en omskakande eller stressande händelse såsom att ha diagnostiserats med en allvarlig sjukdom, går igenom en skilsmässa eller har förlorat jobbet.

För vem passar inte behandlingen?

KBT-behandling passar sämre för de med mer allvarliga besvär, de som är i behov av en längre kontakt, de som har neuropsykiatrisk problematik eller de som har svårt att avsätta den tid som krävs för att arbeta med behandlingen.

Hur gör jag för att få frikort?

För att dina besök ska kunna registreras i e-frikortstjänsten behöver du mejla ditt samtycke till support@doktor24.se.

Vissa landsting är inte anslutna till e-frikortstjänsten. Om du tillhör ett av dessa landsting behöver du registrera dina kvitton manuellt enligt stegen nedan:

 1. Registrera kvitto
  Om ditt landsting inte använder e-frikortstjänsten kan du ta med dina kvitton till närmaste vårdcentral (eller annan vårdgivare) och registrera beloppet. Kvittot får du via mejl från Klarna när du betalat.
 2. Hämta ut uppgifterna
  När du kommit upp i 1150 kronor ber du vårdcentralen om en kopia på frikortsuppgifterna.
 3. Skicka in
  Mejla frikortsuppgifterna till support@doktor24.se och ange vilket landsting som frikortet är utfärdat i.

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare och få vård. Vår chattbot och våra specialistkompetenta läkare är redo att hjälpa dig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi är aldrig längre bort än din mobil eller dator. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online får du tid på en vårdcentral nära dig. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.