Hoppa till innehållet

Har era psykologer tystnadsplikt?

Alla våra psykologer har tystnadsplikt. Det innebär att psykologen inte får lämna ut uppgifter om dig såvida du inte godkänt det.

Tystnadsplikten omfattar all personal som arbetar inom vården, oavsett om det är privat eller offentlig vård. Endast de som vårdar dig får prata med varandra om ditt hälsotillstånd.

Det finns undantag mot sekretessen och tystnadsplikten. Detta gäller till exempel om det förekommer misstanke om allvarligt brott som kan ge fängelse i över 1 år eller om det är en nödsituation och människors liv är i fara.

Hämta hem appen

Med vår app i mobilen är det ännu enklare att söka vård och hålla koll på dina ärenden dygnet runt, livet runt. Hämta hem den från Appstore eller Google Play.

Öppna appen