Samarbetspartners

Vill du samarbeta med oss? Skicka ett mail till partner@doktor24.se så hör vi av oss till inom kort.

Vi vill skapa en ny vårdmodell

Doktor24 är ett digitalt vårdbolag som skapades med övertygelsen om att vården fungerar bäst när den digitala och och fysiska vården samarbetar. Vi vill bryta ned silos istället för att bygga upp nya. Vi vill skapa digital integrerad vård.

För att möjliggöra detta jobbar vi längs primärvårdskedjan tillsammans med våra olika partners. Genom att arbeta tillsammans hjälper vi patienter att få en mer effektiv och kvalitativ vård, samtidigt som våra samarbetspartners blir mer konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva.

Platform24 förenklar patientens vårdresa…

 • Patienten kan träffa läkaren via chatt, röst och video.
 • Öppet dygnet runt alla dagar i veckan.
 • Vid behov kan patienten boka in sig till ett fysiskt vårdbesök direkt i appen.
 • Informationen från chatten samlas till en anamnes och journaltext, vilket gör att besöket blir smidigt och säkert för patienten.

…genom integrerade digitala lösningar

 • Flexibel digital bemanning dygnet runt alla dagar i veckan – heltid, kvällar, helger, olika säsonger/dagar.
 • 60 specialistkompetenta läkare och ytterligare 80 tillgängliga vid tillväxt.
 • 60% av alla patientärenden hanteras digitalt.
 • Ca 25% kostnadsbesparing mot hyrläkare.
 • Våra läkare tar hand om patienten från start till mål.

 

Vi är en av få Europeiska aktörer som lyckats integrera digital och fysisk vård

Om oss

 • Aleris X AB är ett svenskt digitalt vårdbolag som sedan 2017 driver vårdverksamhet och säljer vårdsystem under varumärket Doktor24.
 • Bolaget ägs av Aleris AB med huvudägare Investor – den ledande ägaren av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag.
 • Doktor24 levererar idag tjänster och system för digital sjukvård till vårdkoncerner, ett antal fristående vårdcentraler, försäkringsföretag och apotek.
 • Sveriges mest beprövade triagemotor – har redan genomfört ~100.000 triageringsintervjuer.
 • Varje månad genomförs >10.000 automatiska patientintervjuer (fler än antal 1177-samtal i många landsting).
 • Inom ledningen finns kompetenser och erfarenheter från sjukvården, digitala konsumentprodukter och start-up världen.
 • Verksamma i Sverige och snart även Norge.

Vilka vi jobbar med

 • Försäkringsbolag
  Vi adderar värde till våra försäkringspartners eftersom vår plattform dygnet runt hänvisar och hjälper kunder till rätt vårdnivå. Genom automatiserade processer och billigare vårdbesök kan vi erbjuda en mer kostnadseffektiv lösning.
 • Vårdgivare
  Vi hjälper fysiska vårdgivare att minska administrationen samtidigt som patienten får en effektivare och smidigare vårdupplevelse. Våra specialistkompetenta läkare avlastar och bemannar våra partners digitala kanaler dagtid, kvällstid, nattetid och/eller helger.
 • Apotek
  Vi hjälper våra apotekspartners förstärka sitt kunderbjudande genom tjänster som förenklar för deras kunder att förnya och hämta ut recept online. Genom våra partnerskap utökar vi också våra partners erbjudande mot sina kunder.
 • Nationella vårdsystem
  Vi journalför alla besök i TakeCare som är det journalsystem som de flesta vårdgivare använder. Våra journalanteckningar och bedömningar finns också tillgängliga i Nationell patientöversikt, NPÖ, som all behörig vårdpersonal har åtkomst till.
 • E-hälsobolag
  Vår AI-chatbot, journalsystem och bemanning hjälper flera e-hälsobolag idag att förbättra erbjudandet mot sina kunder genom ett integrerat gränssnitt.

Kontakta oss

Vill du samarbeta med oss? Skicka ett mail till partner@doktor24.se så kontaktar vi dig inom kort.

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare och få vård. Vår chattbot och våra specialistkompetenta läkare är redo att hjälpa dig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi är aldrig längre bort än din mobil eller dator. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online får du tid på en vårdcentral nära dig. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.