Hoppa till innehållet

Om oss

Doktor24 grundades 2017 med målet att skapa tillgänglig och hållbar vård med patienten i fokus. Idag är Doktor24 en av Sveriges största digifysiska vårdgivare med en högt rankad patientapp som hanterar både lättakuta och kroniska besvär.

Genomsnittligt betyg för vår app: 4.7/5

Tillsammans med Apoteket
En läkare och en sjuksköterska i vårdkläder

Doktor24 – öppet livet runt

Vi erbjuder digitala besök med korta väntetider hos läkare, sjuksköterskor och psykologer. Vi hjälper till vid de flesta besvär som hör livet till, allt från allergibesvär och urinvägsinfektion, till nedstämdhet och oro.

Tillsammans med Apoteket AB finns Doktor24 även med mottagningar på över 60 apotek över hela landet där vi erbjuder vaccination, provtagning och sjukvård.

De läkare, sjuksköterskor och psykologer som arbetar hos oss är handplockade. Alla har svensk legitimation och många kombinerar sitt jobb hos Doktor24 med arbete inom den fysiska vården.

Daniel Kernell, VD

Daniel Kernell, medgrundare och VD:
– Jag vill minska det mänskliga lidandet genom att göra högkvalitativ och kostnadseffektiv vård tillgänglig för alla under tiden man som patient väntar på vård eller försöker navigera i den svenska vårdapparaten.

Jobba med oss!

Vill du vara med och påverka framtidens vård? Läs mer om vilka tjänster som är lediga just nu.

Lediga tjänster

Press

I pressrummet hittar du de senaste nyheterna och pressbilder. Vid förfrågningar, kontakta vår kommunikationschef Sara Dannborg på Sara.dannborg@doktor24.se.

Pressrum

Företag och partners

Läs mer om vårt erbjudande för försäkringsbolag, vårdgivare och andra samarbetspartners.

Samarbetspartners
Tecknad illustration av en psykolog och en chatt

Säker vård

Hos oss får du alltid säker vård. Vi strävar efter kontinuitet och att du som patient ska få träffa samma läkare eller psykolog vid uppföljningsbesök om det behövs. Doktor24 har en hög patientnöjdhet och ett utvecklat avvikelsesystem. Vi har få patientskador och följer Socialstyrelsens alla regler.

 • God följsamhet till nationella, regionala och Doktor24:s riktlinjer.
 • 100% följsamhet till STRAMA riktlinjer

Kvalitet på Doktor24

Doktor24 känner stolthet över den vårdkvalitet vi levererar och upprätthåller. Genom kvalitetsledningssystem säkerställer vi att riktlinjer och rutiner följs och att vårdpersonalen lever upp till ställda krav. Vi mäter och analyserar kontinuerligt nyckeltal för att säkerställa kvaliteten av den vård vi ger.

 • Personal: Vi utbildar nyanställda och kontroller att deras bakgrund och utbildningsnivån är tillräcklig.
 • Journalgranskning: Vårdpersonalens patientärende granskas löpande för att säkerställa kvalitet och identifiera förbättringsområden.
 • Analys: Vi utvärderar och riskbedömer verksamheten och vidtar åtgärder om luckor identifieras, tex ökad efterlevnad av riktlinjer, kontinuerlig förbättring eller innovation.
 • Avvikelser: Vårt avvikelsehanteringssystem inkluderar klagomål och användande av händelseanalyser i relevanta fall.
Doktor24 startsida app

Vår historia

2017

 • Doktor24 grundas av Tobias Perdahl, Daniel Lillienau, Jacob Stedman och Daniel Kernell.
 • Investor AB är med från start som långsiktiga investerare i Doktor24.

2018

 • Det första samarbetet med ett försäkringsbolag inleds.
 • Doktor24:s digitala psykologtjänst startar.

2019

 • Partnerskapet med med Apoteket AB inleds.
 • Apoteket AB blir delägare i Doktor24.

2020

 • Tillsammans med Apoteket öppnar Doktor24 60+ fysiska mottagningar över hela landet där vaccination och provtagningar erbjuds.
 • Nya tjänster och provtagningar för covid-19 adderas till de fysiska mottagningarna.

2021

 • Digitala behandlingstjänster för kroniska sjukdomar lanseras.
 • Screening för diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och hudförändringar lanseras och utförs på de fysiska mottagningarna.
 • Det första partnerskapet med regioner och vårdcentraler inleds. Doktor24 hjälper till att avlasta och beta av vårdköer i bland annat region Jämtland Härjedalen.
 • Doktor24 är en del av den storskaliga covid-vaccinationen runtom i landet och driver en av landets största massvaccinationsenheter i Stockholm.

2022

 • Doktor24 har nu samarbeten med 72% av Sveriges försäkringsbolag.
 • Fler screeningtjänster lanseras på Doktor24:s mottagningar i samarbete med Apoteket.

Besöksadress
Fleminggatan 18 | 112 26 Stockholm

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen