Hoppa till innehållet

Läkemedel mot övervikt: Så fungerar det

Har du hört talas om det nya läkemedlet för viktnedgång som får folk att rasa i vikt? Medicinen som felaktigt kallas för ”bantningspiller”?

Det nya läkemedlet som används för behandling av fetma/obesitas har under året diskuterats mycket i medierna. Men vad är det egentligen för läkemedel, hur fungerar det och vem är det till för? Det ska vi reda ut.

Läkemedel för viktnedgång

Att vara överviktig eller av hälsoskäl rekommenderas att lägga om sin livsstil och inkludera mer hälsosam mat och motion är idag vanligt. Däremot är fetma, även kallat obesitas, mindre vanligt och klassas som en kronisk sjukdom. Orsakerna till att du drabbas av fetma är komplexa och kan involverar en kombination av faktorer som genetik, miljö och beteenden.

Fetma påverkar en persons vardag till stor grad och kan leda till fler olika allvarliga följdsjukdomar som diabetes typ-2, högt blodtryck och andra hjärt-kärlsjukdomar. För dig som som lever med fetma kan sjukdomen upplevas som svår att få bukt med. Då fetma är en kronisk sjukdom kan det vara mycket svårt att få bukt med vikten enbart med hjälp av motion och kost. Det är för dig som läkemedlet mot fetma finns, för att minska risken för de följdsjukdomar som den kroniska sjukdomen kan leda till.

Dessa läkemedel bidrar förvisso till viktnedgång, men att kalla dem för “bantningspiller” kan ge en felaktig bild av vad läkemedlet är till för. Bantningspiller kan vara kosttillskott eller andra receptfria läkemedel som minskar aptiten. Vad gäller läkemedel mot fetma är medicinen receptbelagd, ska ges under behandling av läkare och enbart till dig som lider av den kroniska sjukdomen fetma. Självklart bör även receptfria bantningspiller tas med mycket försiktighet och i kontakt med läkare.

Vem kan använda läkemedel mot fetma?

Läkemedel mot fetma är godkänt för behandling för dig med ett kroppsmasseindex BMI över 30 eller med ett BMI över 27 och som lider av viktrelaterade sjukdomar som exempelvis diabetes eller högt blodtryck. Det är viktigt att diskutera användningen av dessa läkemedel med en läkare för att säkerställa att de är lämpliga för din individuella situation.

Räkna ut ditt BMI.

Hur fungerar läkemedel mot fetma?

Läkemedel mot fetma kan hjälpa till att minska aptiten, öka kroppens ämnesomsättning eller minska upptaget av fett i kroppen och på så sätt bidra till viktnedgång. För att du ska uppnå bästa resultat ska dessa läkemedel användas i kombination med en hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet.

Medicinen mot övervikt och fetma kan tas genom en injektion (spruta) eller i tablettform. Vilket sätt som används beror på vilket läkemedel du rekommenderas av din läkare. Även dosen och hur ofta du ska ta medicinen varierar från individ till individ.

Personer som uppfyller kraven för läkemedel mot fetma rekommenderas att få läkemedlet tillsammans med livsstilsförändringar för att få stöd i att lägga om kost- och motionsvanor. Läkemedlet i sig hjälper till att gå ner i vikt, men ambitionen på lång sikt är att patienten ska klara att hålla sin målvikt utan läkemedel. Därför är förändringar i kost och motion viktiga aspekter för en långsiktig hälsa.

Många personer som lever med fetma har ofta problem med leder, vilket minskar rörligheten. Medicineringen ska ses som ett hjälp att gå ner i vikt för att utifrån en lättare vikt ha möjlighet att lättare motionera.

Hos Doktor24 kan du få hjälp att nå en hälsosam vikt. Våra läkare och experter ger dig det stöd du behöver i vår behandling för viktnedgång.

Så snabbt kan du förvänta dig resultat

Hur lång tid det tar att nå resultat med hjälp av läkemedel mot övervikt kan variera från person till person. För vissa kan viktnedgången vara märkbar inom några veckor, medan det för andra kan ta längre tid innan de ser en förändring.

Det är viktigt att komma ihåg att läkemedel ensamt inte kommer att lösa problemet med vikten. Det är viktigt att även anamma en sund livsstil med träning och en balanserad kost för att nå och bibehålla en hälsosam vikt över tid.

Biverkningar

Precis som med alla läkemedel kan läkemedel mot fetma ha vissa biverkningar. Det är viktigt att vara medveten om dessa och rådfråga din läkare vid behov.

De läkemedel som används för viktnedgång vid fetma ger vanligtvis få eller milda biverkningar. Biverkningar som förekommer kan inkludera illamående, diarré, förstoppning eller huvudvärk. Vissa personer kan också uppleva torr mun eller sömnproblem. Det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella ovanliga biverkningar och meddela din läkare vilka biverkningar du upplever.

Kom ihåg!

Det är viktigt att komma ihåg att dessa läkemedel inte är en “quick fix” utan bör användas som en del av en helhetsstrategi som inkluderar kostförändringar och fysisk aktivitet. Innan du påbörjar användningen av dessa läkemedel ska du rådfråga din läkare för att få rätt vägledning, stöd och hjälp att övervaka eventuella biverkningar.

Läkemedelsbehandling för viktnedgång

Med hjälp av läkemedelsbehandling mot övervikt och rätt livsstilsförändringar kan du nå en hälsosam vikt. Våra läkare och experter ger dig det stöd du behöver!

Tecknad illustration av en psykolog

Läkemedelsbehandling för viktnedgång

Ta reda på mer

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen