Hoppa till innehållet

Så vet du vad du ska väga

Det kan vara känsligt att tala om vikt. Ofta har vi människor uppfattningar av vad en hälsosam vikt är och tror oss ofta själva veta vad vi bör väga för att vara hälsosamma. Oavsett vilken vikt du trivs bäst i, eller vilken vikt du strävar efter – oavsett om det är uppåt eller nedåt – så finns det forskning som visar att det finns vikt som är mer eller mindre hälsosam på lång sikt.

Ungefär 51% av alla människor i Sverige beräknas vara överviktiga. Av dessa har 1,3 miljoner personer i åldern 16-84 obesitas, även kallat fetma. Att konstatera att du är övervikt i ett tidigt skede är viktigt för att förhindra vidare viktuppgång och minska risken för följdsjukdomar såsom typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. En långsiktig investering i din hälsa kan ge fler hälsosamma levnadsår.

Vad ska man väga?

Vad en hälsosam vikt eller en ”normalvikt” är, varierar från individ till individ. Men det finns några mätpunkter som du kan använda för att få en första uppfattning av din vikt.

Kom ihåg! När du beräknar BMI och midjemått är det viktigt att komma ihåg att beräkningarna inte tar hänsyn till andra faktorer som kan påverka din hälsa. Beräkningarna tar exempelvis inte hänsyn till kroppsfett eller muskelmassa.

Hur mycket du bör väga för att ha en hälsosam vikt ska därför inte bedömas enbart utifrån BMI och midjemått. Använd istället beräkningarna som en första indikation för att sedan samtala med vårdpersonal.

BMI

BMI står för Body Mass Index och är en formel som kan användas för att beräkna om din vikt är hälsosam i förhållande till din längd.

Formeln är: BMI = vikt (i kg) / längd (i meter) x längd (i meter)

BMI-beräkningen ger dig ett BMI-värde. Det värde du får placeras sedan in i olika kategorier för att bedöma din viktstatus.

Räkna ut ditt BMI med vår BMI-räknare.

Mäta midjemått

Genom att mäta ditt midjemått kan du få en indikation på om du har större risk att drabbas av följdsjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar på grund av övervikt. Ett större mått kan vara ett tecken på en ohälsosam övervikt, medan ett lågt mått kan vara ett tecken på en ohälsosam undervikt.

Midjemått kvinnor:
För kvinnor ökar risken för följdsjukdomar av övervikt vid ett midjemått på 80+ cm i samband med ett BMI över 25. Vid ett midjemått över 88 ökar risken för följdsjukdomar ytterligare.

Midjemått män:
För män ökar risken för följdsjukdomar av övervikt vid ett midjemått på 94+ cm i samband med ett BMI över 25.  Vid ett midjemått över 102 ökar risken för följdsjukdomar ytterligare.

Så mäter du ditt midjemått

  1. Använd ett mjukt måttband för att mäta din midja.
  2. Stå upp och håll ryggen rak. Placera måttbandet vågrätt strax över naveln.
  3. Identifiera var den övre delen av höftbenet och den nedre delen av revbensbågen är. Placera måttbandet mellan dessa punkter.
  4. Slappna av och stå med benen något isär.
  5. Ta ett djupt andetag och andas ut innan du mäter. Mät din midja utan att dra åt måttbandet.

Kost och motion vid övervikt

Genom hälsosamma förändringar i din livsstil kan du åstadkomma förbättringar i din hälsa och ditt välmående. Vid övervikt är viktiga faktorer för en hälsosam viktnedgång är regelbunden motion, hälsosam kost och beteendeförändringar.

Den vanligaste orsaken till en ohälsosam viktökning är att antalet kalorier vi får i oss form av mat och dryck är större än antalet kalorier vi gör av med. För att få bukt med övervikt och fortsatt viktuppgång bör du därför se över om du kan dra ner på antalet kalorier du får i dig, och/eller öka mängden kalorier du förbränner genom att motionera mer.

Vilket tillvägagångssätt som är bäst lämpligt för dig i din viktresa är helt individuellt. Du behöver lyssna till dig själv och se över vilka förändringar du kan göra i din vardag. Kom ihåg att alla förändringar inte behöver vara stora eller drastiska – små förändringar kan göra stor skillnad över tid!

Att förändra sin livsstil kan vara en känslomässig utmaning. Det är alltså helt naturligt och normalt att ena dagen känna sig stark och motiverad, för att nästa dag känna sig trött och omotiverad. Men försök att påminna dig själv om att det är förändringen över tid som är det viktiga. Så om du faller tillbaka i gamla vanor en dag är det värt att ta nya tag nästa dag och påminna dig själv varför du investerar i din hälsa.

Ta hjälp för att gå ner i vikt

Att gå ner i vikt på egen hand kan vara utmanande. Men det finns god hjälp att få. Dietister, personliga tränare, coacher och fysioterapeuter kan vara en bra första väg att gå. Känner du att du är nedstämd eller kämpar med depression eller ångest bör du ta kontakt med en psykolog som kan ge dig den hjälp du behöver.

För många räcker det med livsstilsförändringar för att nå en hälsosam vikt. Men för de som lever med obesitas kan det vara svårt att gå ner i vikt enbart med hjälp av förändringar av kost och motion. Eftersom att obesitas är en kronisk sjukdom räcker det inte alltid med förändringar i livsstilen. Upplever du att du har försökt göra förändringar men inte fått några resultat, tveka då inte att ta kontakt med vården. Idag finns det både livsstilstöd att få, läkemedel mot övervikt och operationer som kan vara aktuella om din läkare bedömer att det är lämpligt för dig.

Med hjälp av Doktor24’s läkemedelsbehandling för viktnedgång kan du nå en hälsosam vikt och få det stöd du behöver.

Läkemedelsbehandling för viktnedgång

Med hjälp av läkemedelsbehandling mot övervikt och rätt livsstilsförändringar kan du nå en hälsosam vikt. Våra läkare och experter ger dig det stöd du behöver!

Tecknad illustration av en psykolog

Läkemedelsbehandling för viktnedgång

Ta reda på mer

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen