Hoppa till innehållet

Obesitas och fetma

Obesitas är en kronisk sjukdom som kännetecknas av överdriven ansamling av fett i kroppen. För den som lever med obesitas kan sjukdomen upplevas som svår att få bukt med.

Så kan Doktor24 hjälpa dig
Våra läkare och experter kan hjälpa dig nå en hälsosam vikt med hjälp av läkemedelsbehandling för viktnedgång.

Obesitas är ett annat ord för fetma, kraftig övervikt. Obesitas är en kronisk sjukdom som kännetecknas av överdriven ansamling av fett i kroppen. För den som lever med obesitas kan sjukdomen upplevas som svår att få bukt med. Personer med obesitas löper även ökad risk att drabbas av andra sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Var gränsen går mellan övervikt och kraftig övervikt (obesitas) kan beräknas på olika sätt. Ett sätt att bedöma graden av övervikt kan göras med hjälp av en BMI-uträkning.

Beräkna ditt BMI.

För att behandla obesitas behövs ofta flera olika insatser. Obesitas och fetma är en kronisk sjukdom vilket innebär att det kan vara svårt att få bukt med sjukdomen med enbart kost och motion. Behandlingen innehåller därför ofta flera delar och kan inkludera följande:

  • Kostförändringar: Minska konsumtionen av kaloritäta livsmedel och öka intaget av frukt, grönsaker och fiberrika livsmedel. Till hjälp kan en dietist eller kostrådgivare hjälpa till med stöd och rekommendationer.
  • Fysisk aktivitet: Att öka den dagliga aktivitetsnivån genom att inkludera regelbunden motion och träning kan vara av stor betydelse. Till hjälp kan du få stöd från exempelvis en personlig tränare eller fysioterapeut.
  • Beteendeförändringar: Genom att arbeta med att ändra negativa beteenden och vanor kring mat och motion kan du skapa långsiktiga förändringar i vardagen. För stöd i arbetet med beteendeförändringar kan du ta hjälp av en psykolog, psykoterapeut mental coach eller läkare.

Medicinsk behandling: Då det kan vara utmanande att behandla obesitas enbart med motion och kost kan läkare ordinera läkemedel som hjälper till att minska aptiten eller öka mättnadskänslan vid behov. Exempelvis kan användningen av läkemedel som innehåller substansen semaglutid vara en behandlingsmetod för viktminskning hos personer med fetma/obesitas.
Du kan få hjälp med läkemedelsbehandling för obesitas om du har BMI 27 eller mer samt sjukdomar som diabetes typ 2 eller högt blodtryck, eller om du har ett BMI på 30 eller mer.

  • Sök vård om du har besvär orsakade av din vikt.
  • Om du har försökt gå ner i vikt med inte fått resultat och du besväras av din obesitas.

Tecknad illustration av en psykolog

Läkemedelsbehandling för viktnedgång

Ta reda på mer

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen