Hoppa till innehållet

Förstoppning

Våra tarmtömningsvanor är väldigt individuella och beror på kostvanor, motion och medfödda förutsättningar. Förstoppning är oftast helt ofarligt även om det är besvärligt.

Så kan Doktor24 hjälpa dig
I ett digitalt besök hjälper vi dig att bedöma dina besvär, ger dig råd samt avgör om du behöver bli undersökt i ett fysiskt vårdmöte.

Förstoppning kan vara tillfällig eller långvarig. Förstoppning drabbar var femte person, med stigande frekvens högre upp i åldern. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män.

Förstoppning är mycket vanligt hos barn och drabbar cirka 10 % av alla förskolebarn och en tredjedel av alla barn mellan 6-12 år. Det är inte ovanligt med debut under en känslig period så som när barnet börjar med normalkost (6 månaders ålder) eller slutar med blöja (vanligen i 2-3-årsåldern).

Definitionsmässigt är förstoppning en svårighet att tömma tarmen. Men det finns även andra symptom som kan förekomma, som exempelvis buksmärta och illamående, känsla av ofullständig tarmtömning, mycket hård avföring och behov av att krysta hårt för att tömma tarmen. Om man tömmer tarmen två eller färre gånger per vecka och behöver krysta hårt kallas det förstoppning. Man är även förstoppad om man har hård eller knölig avföring eller känsla av ofullständig tarmtömning.

Hos Doktor24 kan en sjuksköterska eller läkare bedöma dina besvär, ge råd samt avgöra om du behöver bli undersökt i ett fysiskt vårdmöte. I så fall hänvisar vi dig till rätt vårdinstans.

Träffa läkare.

Granskad av: Henric Merkel, Specialistläkare, Doktor24.

Grafisk illustration av läkare och sjuksköterksa med stetoskop

Bedömning, rådgivning & behandling

Träffa läkare

Väntetid mellan 10-15 minuter

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen