Hoppa till innehållet

Förstoppning

Våra tarmtömningsvanor är väldigt individuella och beror på kostvanor, motion och medfödda förutsättningar. Förstoppning är oftast helt ofarligt även om det är besvärligt.

Förstoppning kan vara tillfällig eller långvarig, om den pågått i några månaders tid. Förstoppning drabbar var femte person, med stigande frekvens högre upp i åldern. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män.

En läkare kan göra en bedömning och sätta in behandling vid behov.

Definitionsmässigt är förstoppning en svårighet att tömma tarmen. Men det finns även andra symptom som kan förekomma, som exempelvis buksmärta och illamående, känsla av ofullständig tarmtömning, mycket hård avföring och behov av att krysta hårt för att tömma tarmen. Om man tömmer tarmen två eller färre gånger per vecka och behöver krysta hårt kallas det förstoppning. Man är även förstoppad om man har hård eller knölig avföring eller känsla av ofullständig tarmtömning.

Granskad av: Sanna Siljeholm, Specialistläkare i Allmänmedicin, Doktor24.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen