Hoppa till innehållet

Sömnskolan del 1: sätt tydliga mål

Del 1 av sömnskolan handlar om att sätta personliga mål. För att lyckas med att minska sömnproblemen och få bättre sömn är det viktigt att formulera tydliga mål. Målen ska du basera på vad du vill uppnå, men även på vad som är möjligt med KBT-metoder.

Hemuppgifter vecka 1

 1. Sätt mål för din behandling
  Din första hemuppgift är att formulera några mål som du vill uppnå under perioden.
  Fundera på dina mål, både på kort sikt (den här veckan) och på lång sikt. Försök vara realistisk och sätt mål som du tror att du kan uppnå.
 2. Fylla i sömndagbok
  För att kunna följa din sömn och göra förbättringar över tid är det viktigt att dokumentera sömnen. Fyll i sömndagboken varje dag.

Så sätter du bra mål

Det är inte alltid helt lätt att sätta upp bra mål. Om målen är för högt satta eller orealistiska bäddar det för misslyckande och är de för lågt satta kommer du inte att göra så stora framsteg som du har potential för.

 • Tydliga: Ju tydligare mål, desto större sannolikhet att lyckas. Om målet är otydligt är det svårt att se vad du behöver göra för att ta dig dit.
 • Realistiska: Sätt mål som motiverar dig men som du tror är möjliga att nå. Att till exempel få en perfekt sömn efter 6 veckor är inte realistiskt, men att sova i genomsnitt 6 timmar varje natt/veckaär mer realistiskt. Utgå från dina förutsättningar och vart du står idag.
 • Mätbara: Dina mål ska gå att mäta. Det ställer krav på att målen är tydligt formulerade och inte ger utrymme för egen tolkning. Att till exempel få en bra sömn efter 1 vecka kräver mer förklaring då ”bra sömn” kan betyda olika saker för olika personer.

Det är även bra att formulera målen i positiva termer istället för negativa.

 1. Exempel på positivt mål:  “jag ska kunna somna innan kl.00 på vardagar”
 2. Exempel på negativt mål:  “jag ska sluta vara vaken så sent”
konkreta mål sömnskola

Professionell hjälp

Du kan när som helst under sömnskolan ta hjälp av en av våra psykologer online. Om du påbörjar en KBT-behandling hos Doktor24 hjälper din psykolog att bedöma vad som är realistiska mål utifrån dina förutsättningar.

Psykologbesök hos Doktor24 sker via chatt eller eller video. Ett psykologbesök kostar 100 kr från det år du fyller 20. Frikort gäller. Du genomgår alltid en läkarbedömning innan du bokar tid hos psykologen.

Få snabb hjälp

Träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor. Dygnet runt, livet runt.

Sök vård

Mer från sömnskolan

I Doktor24s sömnskola får du gratis verktyg för att själv arbeta med dina sömnproblem. I 6 artiklar får du lära dig om hur sömn fungerar, hur du bryter negativa spiraler och arbeta med hemuppgifter för att bli av med problemen.

Starta del 2 av sömnskolan

Är du redo för nästa steg i sömnskolan?

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen