Hoppa till innehållet

Behåll motivationen vid viktnedgång

Doktor24 samarbetar med LongLife Active – en forskningsbaserad digital livsstilstjänst, vid läkemedelsbehandling vid viktnedgång för dig med övervikt och obesitas. Livsstilsstödet från LongLife Active hjälper dig att skapa hälsosamma levnadsvanor, vilket ökar chansen till långsiktigt goda resultat under din läkemedelsbehandling för viktnedgång. Tillsammans med LongLife Active hjälper vi dig att skapa en hållbar väg fram för dig och din hälsa!

En viktig del inför och under en livsstilsförändring är att hitta och bibehålla sin motivation. Nedan kan du läsa om motivation och vilka faktorer som kan stärka din motivation.

Människor står på rad och ler mot varandra

Faktorer som kan stärka din motivation

Motivation är inte ett karaktärsdrag som vissa individer besitter och andra saknar. Vad som motiverar oss är individuellt. Vi kan ha hög motivation till vissa aktiviteter och låg till andra. Vad som motiverar oss kan även variera under livets gång och från stund till stund.

En hög motivation är en hjälpande faktor vid beteendeförändring och är mer troligt närvarande vid aktiviteter som vi kan, tycker om eller har gott självförtroende i. I listan nedan finner du faktorer som forskning visar kan stärka vår motivation även till de aktiviteter som vi inte redan är bekanta med. Till dessa finner du reflektionsfrågor som syftar till att väcka användbara insikter inför din resa att skapa nya hälsosamma beteenden.

Tips! Ta dig gärna tiden att skriva ner dina svar på reflektionsfrågorna i texten.

Valfrihet

Människan har ett stort behov av att styra över våra beslut på egenhand och uppskattar sällan att få oombedda tips och råd. Att känna att beslutet är vårt eget är därför centralt vid beteendeförändring.

Reflektionsfråga: Varför vill Du göra en beteendeförändring?  

God insikt i problemet

Bra jobbat av dig som tar dig tiden att fokusera på dig själv! Att etablera nya vanor kräver medvetenhet, arbete och tid. God insikt i problemet och vad som orsakat ditt nuläge förbereder dig väl och stärker din motivation.

Reflektionsfråga: Varför är det viktigt för dig att göra en förändring?  

Grundtrygghet

Att känna en trygghet i förändringen och den plan du skapat ökar motivationen. Att sätta realistiska mål och vara medveten om att resan sällan är spikrak kan vara till hjälp.

Reflektionsfråga: Vad kan hjälpa dig på din resa? Hur kan du förbereda dig inför med- och
motgångar?

Hög tilltro till egen förmåga

Motivationen påverkas positivt av att känna att vi klarar av det vi tar oss för. Just därför är det viktigt att sätta realistiska delmål. Vid lägre tilltro till sin förmåga är detta extra viktigt, då vi kan behöva träna upp och stärka vår tilltro genom att påminnas om personliga styrkor och motiveras av framsteg.

Reflektionsfråga: Vilka är dina styrkor och på vilket sätt är dessa till hjälp för dig med din
beteendeförändring? 

Förebilder

Ingen människa föddes med löparskorna på och alla har någon gång lagat en maträtt för första gången. Alla har någon gång varit nybörjare och med det sagt finns det flertalet individer vi kan låta oss inspireras av som gjort eller gör samma resa som du.

Reflektionsfråga: Vet du om någon som gjort en livsstilsförändring? På vilket sätt kan du inspireras och lära av denna person?  

Reflektionsfråga: Har du gjort en förändring inom något annat område tidigare? Vad kan du ta med dig från den erfarenheten?  

Kunskap

Generell kunskap kring levnadsvanor och dess inverkan på din hälsa är viktigt för förståelsen kring vilka förväntningar du kan ha på resultatet av din insats. Motivation kan även stärkas av kunskap kring beteendeförändring, vilka förberedelser som krävs och hur resan kan se ut på ett individuellt plan.

Reflektionsfråga: Vad kan du redan och vad behöver du mer kunskap om när det gäller din handlingsplan och ditt arbete med nya vanor? 

Socialt stöd

Motivationen kan stärkas av att få stöd från personer i din omgivning. Det kan var en hälsocoach, familjemedlem, kollega eller nyfunna vänner i exempelvis LongLife Actives digitala gemenskap. Stödet en behöver och önskar är individuellt och kan handla om att få sällskap i en aktivitet, att vara med i en kollektiv satsning på arbetsplatsen eller att någon frågar hur du mår och hur det går.
  
Reflektionsfråga: Vem eller vilka kan stötta dig mot ditt mål och vilket stöd passar dig? 

Omgivning/miljö

Att ha en stimulerande, tillgänglig och trygg miljö för din aktivitet ökar motivationen. Det kan exempelvis handla om upplysta promenadstråk och närhet till en matbutik eller aktivitetslokal.

Reflektionsfråga: Vilka miljöer i din omgivning kan du använda dig av i din förändring?  

Personliga vinster

Motivationen påverkas av att uppmärksamma de positiva effekterna av ett förändrat beteende. För att motiveras av din beteendeförändring kan det vara viktigt att reflektera kring de små och ibland subtila förändringar som sker. Beroende på din individuella handlingsplan och område kan det exempelvis handla om några minuters längre sömn, en självklar frukt till mellanmålet eller att du nu upplever det mindre ansträngande att ta trapporna på kontoret.

Reflektionsfråga: Vad önskar du få ut av din beteendeförändring på kort och lång sikt? Hur kan du stämma av med dig själv och ditt mående för att märka de små som stora framsteg du tar?

Reflektion

Vad tar du med dig från texten och dina egna reflektioner? Kom ihåg att det både är klokt och modigt att be om hjälp och ta stöd vid önskan om att förbättra hälsan. Du är värd att må bra!

Viktnedgång med läkemedel

Viktnedgång kan vara utmanande. När kost och motion inte räcker till finns det  hjälp att få! Med hjälp av läkemedelsbehandling mot övervikt och stöd för hållbara livsstilsförändringar kan du nå en hälsosam vikt och få fler friska levnadsår.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen