Hoppa till innehållet

Ångest – testa dina symtom

Gör Doktor24:s test för att bedöma om du har ångest och hur allvarliga dina symtom är.

Träffa psykolog

Trött kvinna

Testa dina symtom

Gör Doktor24’s test för att bedöma om du har ångest och hur allvarliga dina symtom är. 

Längre ner kan du läsa mer om ditt resultat och vilken behandling som är möjlig utifrån dina besvär.

Tolka ditt resultat

Ångesttest Doktor24

0-4 p: Inga tidiga tecken på ångest

Enligt testet har du inga symtom som tyder på att du behöver hjälp för ångest. Det är vanligt att ha ångestfyllda känslor under olika perioder av livet, särskilt om man känner sig stressad eller pressad. Det är naturligt och går ofta över av sig själv. Om besvären däremot blir långvariga eller du har svårt att hantera dem på egen hand finns alltid god hjälp att få.

Behandling

Det finns många saker du kan göra för att förebygga psykisk ohälsa. Att göra aktiviteter du tycker om, upprätthålla sociala kontakter, träna, sova och äta bra är några faktorer som bidrar till ett gott mående. Läs våra 10 enkla knep för att dämpa ångest.

Ångesttest Doktor24

5-9p: Mild ångest

Enligt dina svar har du milda symtom på ångest. Ångest brukar beskrivas som en intensiv känsla av obehag eller oro i kroppen. Vid ångest signalerar kroppen att något inte står rätt till och att du ska söka skydd. En sjuklig ångest är ett sådant påslag inför saker som egentligen inte utgör någon fara för oss. Det kan röra sig om sådant som egentligen är ofarligt, som att gå över ett torg, eller en spindel på golvet.

Behandling

Många ångesttillstånd är lindriga och behöver ingen professionell behandling. Det finns många saker du kan göra själv för att minska dina besvär, läs våra 10 enkla knep för att dämpa ångest.

Om ångesten pågår under en lång tid eller du mår väldigt dåligt ska du kontakta vården eller Doktor24 för en bedömning.

Ångesttest Doktor24

10-14p: Medelsvår ångest

Enligt testet har du medelsvår ångest. Ångest kan ta sig många uttryck och former. Det är därför viktigt att försöka diagnostisera vilken sorts ångest du har för att bättre kunna rikta en behandling. Både psykoterapi i form av till exempel KBT samt läkemedel är möjliga behandlingsmetoder.

Behandling

Sök vård om du känner att ditt liv påverkas negativt av din ångest, att du inte längre kan göra det du vill eller upprätthålla dina normala relationer. Kontakta Doktor24 för att träffa en psykolog online eller vänd dig till din vårdcentral för att påbörja en utredning.

 

Ångesttest Doktor24

15-21p: Svår ångest

Enligt testet har du allvarlig ångest. Du är inte ensam! Nära 30 % drabbas någon gång i livet av någon form av ångestsyndrom. Hälften av alla som drabbas av ett ångestsyndrom gör det redan innan 11 års ålder. Det kan kännas väldigt jobbigt att leva med ångest och många drar sig för att söka hjälp.

Behandling

Våga sök hjälp för din ångest, det finns god hjälp att få! Kontakta en vårdcentral eller Doktor24 för en första bedömning och hjälp med behandling. Om du inte kan få hjälp fullt ut online blir du guidad till en fysisk mottagning nära dig.

Prata med oss

Våra psykologer kan hjälpa dig digitalt med bedömning och behandling.

Läs mer om psykologbesök

Om ångesttestet

GAD-7, Generalised Anxiety Disorder 7-item scale, är ett test för att bedöma graden av ångest.

Tänk på att ditt resultat baseras på dina svar och att testet enbart kan ge en indikation om var i skalan du befinner dig. För att få en korrekt diagnos krävs alltid en bedömning av en psykolog eller läkare.

Självmordstankar

Om du har starka depressionskänslor eller tankar på självmord ska du genast ringa 112 eller uppsöka en psykiatrisk akutmottagning eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Om du har någon i din närhet som uttrycker tankar eller planer på självmord ska du se till att hen får akutvård eller ringa 112 omgående då det i ett sådant tillstånd är svårt att ha insikt om behovet av att söka vård.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen