Hoppa till innehållet

Så når du dina personliga mål

Det är inte alltid helt lätt att sätta upp och nå sina mål. Om målen är för högt satta eller orealistiska bäddar det för misslyckande och är de för lågt satta kommer du inte att göra så stora framsteg som du har potential för. I den här artikeln får du en förklaring till varför det är bra med personliga mål och tips på hur du formulerar ett mål på bästa sätt.

Så formulerar du ett mål

Det finns ett par saker som är viktiga att tänka på när du formulerar ditt mål. Några viktiga punkter att tänka på:

  • Tydlighet: Ju tydligare mål, desto större sannolikhet att lyckas. Om målet är otydligt är det svårt att se vad du behöver göra för att ta dig dit.
  • Realistisk: Sätt mål som motiverar dig men som du tror är möjliga att nå. Att till exempel “ha perfekt sömn inom en månad” är inte realistiskt, men att “sova i genomsnitt 6 timmar varje natt/vecka” är mer realistiskt. Utgå från dina förutsättningar och vart du står idag.
  • Mätbarhet: Dina mål ska gå att mäta. Det ställer krav på att målen är tydligt formulerade och inte ger utrymme för egen tolkning. Att till exempel “ha perfekt sömn inom en månad”  kräver mer förklaring då ”perfekt sömn” kan betyda olika saker för olika personer.
  • Beteendemål vs känslomål: Försök att sätta ett mål som inte är känslostyrt utan istället fokuserar på beteendeförändring. Välj exempelvis målet “Jag ska kunna prata inför en grupp” istället för “Jag ska sluta vara rädd för att prata inför folk”. Känslomål är svårare att uppnå då de är mer abstrakta och det är svårt att identifiera vad du ska göra för att undvika en känsla. 

Det är även bra att formulera målen i positiva termer istället för negativa.

  1. Exempel på positivt mål:  “jag ska kunna somna innan kl.00 på vardagar”
  2. Exempel på negativt mål:  “jag ska sluta vara vaken så sent”

Därför ska du ha mål

Mål, stora som små, kan vara bra ur flera aspekter om det är formulerat på rätt sätt. Med ett mål i sikte ökar vår motivation och kan bidra till att vi känner meningsfullhet och glädje i vår strävan att uppnå målet. Har du dessutom formulerat ett mål kan det bli lättare att göra prioriteringar och veta hur du ska använda din tid på bästa sätt. Kom också ihåg den roligaste delen av målet – att uppnå det! När du uppnår ditt mål förstärks ditt självförtroende.

För att ta del av de positiva effekterna av att ha ett mål är det viktigt att målet är formulerat på rätt sätt, är realistiskt, tydligt och mätbart. Bli inte besviken om du inte uppnår ditt mål, se istället över hur du har formulerat målet. Är det exempelvis realistiskt eller kan du sänka pressen genom att istället arbete med delmål och ta ett steg i taget för att uppnå ditt nuvarande mål?

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen