Hoppa till innehållet

Psykologens depressionstest – kolla om du är deprimerad

Ibland är det svårt att veta hur pass dåligt man mår och om man behöver prata med någon. I det här depressiontestet kan du få en indikation på om du är deprimerad och hur allvarliga dina symtom är.

  • 14 frågor totalt
  • Tid att slutföra: 1-2 min

Depressionstestet

Gör Doktor24’s test för att bedöma om du lider av depression och hur allvarliga dina symtom är.

En läkare och en sjuksköterska i vårdkläder

Snabb hjälp vid depression

Våra läkare och psykologer kan hjälpa dig digitalt med bedömning och behandling vid depression. Baserat på ditt första samtal med psykolog eller läkare kommer ni tillsammans överens om, och hur, dina besvär ska behandlas vidare.

  • Vi erbjuder digital terapi i form av kognitiv beteendeterapi, KBT och om läkaren bedömer att en behandling med psykofarmaka kan vara fördelaktigt påbörjas en sådan process.
  • Alla digitala besök hos oss börjar som chatt och övergår till video eller röstsamtal om du önskar.

Tolka ditt resultat

0-4p: Inga symtom på depression

Enligt testet har du inga symtom som tyder på att du lider av en depression. Även om du inte är deprimerad kan du ändå uppleva ångest, stress och att du mår dåligt under perioder. Det är helt normalt att inte känna sig på topp hela tiden, men om besvären inte försvinner ska du söka hjälp.

5-9p: Milda symtom på depression

Enligt testet har du milda symtom på depression. Du behöver inte ha alla symtom för att det ska räknas som en depression, men vissa av symtomen anses väga tyngre än andra i en utvärdering.

10-14p: Måttliga symtom på depression

Enligt testet har du måttliga symtom på depression. Du är inte ensam, cirka en av fyra drabbas någon gång i livet av en depression. Det är en sjukdom som orsakar stort lidande och många drar sig för att söka hjälp.

15-18p: Medelsvår depression

Enligt depressionstestet visar du medelsvåra symtom på depression. Depression är tyvärr en vanlig sjukdom och den orsakar stort lidande hos den som är drabbad. Många drar sig för att söka hjälp och därför går sjukdomen ofta obehandlad.

19p+: Allvarlig depression

Om du har över 19 poäng innebär det att du har svåra depressiva symtom. Kom ihåg att depression är en sjukdom och att det går att bli frisk. Det viktigaste är att du tar det första steget och söker hjälp för dina besvär.

Om depressionstestet

PHQ-9, Patient Health Questionnaire (PHQ, Formulär för Patienthälsa) är ett test som syftar till att mäta olika typer av vanligt förekommande psykisk ohälsa. Formuläret bedöms vara en väletablerad bedömningsmetod och används av psykologer.

Tänk på att ditt resultat baseras på dina svar och att testet enbart kan ge en indikation om var i skalan du befinner dig. För att få en korrekt diagnos krävs alltid en bedömning av en psykolog eller läkare.

Självmordstankar

Om du har starka depressionskänslor eller tankar på självmord ska du genast ringa 112 eller uppsöka en psykiatrisk akutmottagning eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Om du har någon i din närhet som uttrycker tankar eller planer på självmord ska du se till att hen får akutvård eller ringa 112 omgående då det i ett sådant tillstånd är svårt att ha insikt om behovet av att söka vård.

Grafisk illustration av läkare och sjuksköterksa med stetoskop

Psykolog- & läkarebesök via chatt & video

Träffa psykolog

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen