Hoppa till innehållet

Psykologens depressionstest – kolla om du är deprimerad

Ibland är det svårt att veta hur pass dåligt man mår och om man behöver prata med någon. I det här depressiontestet kan du få en indikation på om du är deprimerad och hur allvarliga dina symtom är.

 • 14 frågor totalt
 • Tips på vad du kan göra själv

Träffa psykolog

Psykologens depressionstest – kolla om du är deprimerad

Depressionstestet

Gör Doktor24’s test för att bedöma om du lider av depression och hur allvarliga dina symtom är.

Längre ner kan du läsa mer om ditt resultat och vilken behandling som är möjlig utifrån dina besvär.

Depressionstest resultat 0-4p

0-4p: Inga symtom på depression

Enligt testet har du inga symtom som tyder på att du lider av en depression. Även om du inte är deprimerad kan du ändå uppleva ångest, stress och att du mår dåligt under perioder. Det är helt normalt att inte känna sig på topp hela tiden, men om besvären inte försvinner ska du söka hjälp.

Vad kan jag göra själv?

 • Läs vår kostnadsfria Må bra-skola där du lär dig hur depression fungerar och vad du kan göra själv för att må bättre.
 • Du kan förebygga depression genom att träna regelbundet samt ha goda mat- och sömnvanor.
 • Ett väl fungerande socialt nätverk är också en skyddande faktor.
depressionstest-resultat 5-9p

5-9p: Milda symtom på depression

Enligt testet har du milda symtom på depression. Du behöver inte ha alla symtom för att det ska räknas som en depression, men vissa av symtomen anses väga tyngre än andra i en utvärdering.

Vad kan jag göra själv?

Det finns många saker du kan testa för att förbättra ditt mående på egen hand.

 • Se till att boka in aktiviteter som du tycker om och undvik att isolera dig från din omgivning.
 • Försök upprätthålla normal dygnsrytm vad gäller sömn, måltider och fysisk aktivitet. Ät regelbundet och se till att få in fysisk aktivitet i kalendern.
 • I vår kostnadsfria Må bra-skola får du verktyg och konkreta tips på vad du kan göra själv för att må bättre.

Om du mår dåligt under en längre tid är det dags att söka hjälp.

Kontakta Doktor24 för att få hjälp med en bedömning, påbörja behandling eller få remiss vid behov.

depressionstest-resultat 10-14p

10-14p: Måttliga symtom på depression

Enligt testet har du måttliga symtom på depression. Du är inte ensam, cirka en av fyra drabbas någon gång i livet av en depression. Det är en sjukdom som orsakar stort lidande och många drar sig för att söka hjälp.

Vad kan jag göra själv?

Ingen ska behöva gå runt och må dåligt.

 • Du kan börja med att boka ett digitalt psykologbesök hos Doktor24. Vår psykolog gör en bedömning och hjälper dig att hitta rätt behandling för just dig.
 • Beroende på hur allvarlig en depression är kan man behandlas med antingen terapi, antidepressiva eller en kombination av båda.
 • Du kan även kontakta din vårdcentral för att få hjälp.

Kom ihåg att depression är en sjukdom som det går att bli frisk ifrån!

depressionstest-resultat 15-18p

15-18p: Medelsvår depression

Enligt depressionstestet visar du medelsvåra symtom på depression. Depression är tyvärr en vanlig sjukdom och den orsakar stort lidande hos den som är drabbad. Många drar sig för att söka hjälp och därför går sjukdomen ofta obehandlad.

Vad kan jag göra själv?

Det viktigaste om du mår dåligt är att du söker hjälp! Det finns bra stöd att få vid depression och du kan hitta rätt behandling för dig.

 • Medelsvår depression behöver ofta behandlas med terapi, antidepressiva, eller en kombination av behandlingar.
 • Många gånger kan det kännas enklare att börja söka hjälp digitalt. Hos oss får du prata med en psykolog via chatt eller video. Vi hjälper dig med bedömning och terapi.
 • Du kan även vända dig till din vårdcentral för utredning.

Läs mer om hur ett psykologbesök går till eller sök vård via knappen nedan.

 

depressionstest resultat 19+

19p+: Allvarlig depression

Om du har över 19 poäng innebär det att du har svåra depressiva symtom. Kom ihåg att depression är en sjukdom och att det går att bli frisk. Det viktigaste är att du tar det första steget och söker hjälp för dina besvär.

Behandling

Om du känner dig deprimerad och tycker att ditt resultat stämmer överens med hur du mår bör du kontakta den vårdcentral du är listad på eller en vårdcentral i närheten. Dels för att utesluta sjukdomar och kroppsliga orsaker, men också för att få professionell hjälp att skatta depressionen och komma fram till en behandlingsplan utifrån just dina besvär.

 • Allvarlig depression kräver behandling med terapi, antidepressiva eller en kombination av båda.
 • Vid svåra depressiva symtom lämpar sig fysisk vård bättre än digital vård.

Vänta inte med att söka hjälp, ju tidigare du får stöd desto enklare blir sjukdomen att behandla.

Snabb hjälp vid depression

Våra psykologer kan hjälpa dig digitalt med bedömning och behandling vid depression.

Om depressionstestet

PHQ-9, Patient Health Questionnaire (PHQ, Formulär för Patienthälsa) är ett test som syftar till att mäta olika typer av vanligt förekommande psykisk ohälsa. Formuläret bedöms vara en väletablerad bedömningsmetod och används av psykologer.

Tänk på att ditt resultat baseras på dina svar och att testet enbart kan ge en indikation om var i skalan du befinner dig. För att få en korrekt diagnos krävs alltid en bedömning av en psykolog eller läkare.

Självmordstankar

Om du har starka depressionskänslor eller tankar på självmord ska du genast ringa 112 eller uppsöka en psykiatrisk akutmottagning eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Om du har någon i din närhet som uttrycker tankar eller planer på självmord ska du se till att hen får akutvård eller ringa 112 omgående då det i ett sådant tillstånd är svårt att ha insikt om behovet av att söka vård.

Redaktör: Louise Isaksson

Granskare: Christoffer Berg, Legitimerad psykolog, Mental Health Manager på Doktor24

Relaterade artiklar

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen