Hoppa till innehållet

Må bra-skolan del 5: Fortsätt att må bra

I del 5 av Må bra-skolan får du lära dig om hur du ska bygga vidare på det du lärt dig och de förändringar som du gjort för att fortsätta att må allt bättre.

Många av de personer som går i psykoterapi kan känna en rädsla för att sluta med sin behandling. Tankar som att: ”Kommer problemen komma tillbaka nu?” eller ”Jag kommer inte att klara mig själv” är inte ovanliga. Det är heller inte något konstigt med att få dessa rädslor eller tvivel, framförallt inte då man har gjort stora förändringar i livet och kommit tillrätta med problem som funnits med länge.

Syftet med all KBT-behandling är att behandlaren inte längre ska behövas. I en KBT-behandlingen lär behandlaren ut en uppsättning nya verktyg och hjälper dig börja använda dem, men den stora förändringen och det stora arbetet står du själv för. Genom att förändra dina beteenden och jobba med ditt tankeinnehåll uppnås förbättringar som sedan kan fortsätta under en lång tid utan stöd från en behandlare. Men precis som när man lär sig alla nya saker så måste du fortsätta att öva för att bibehålla de färdigheter som du fått och för att fortsätta bli bättre. Det är det som av psykologer kallas för vidmakthållande och förenklat kan man säga att det är i och med det som det verkliga arbetet börjar.

Vidmakthållandeplan

För att lyckas bibehålla förbättringarna och för att fortsätta att förbättras är det viktigt att göra upp en plan för hur du på egen hand ska fortsätta med behandlingen.

En vidmakthållandeplan kan innehålla:

  • För att fortsätta må bra ska jag…
   Börja din plan med att lista sådant som du ska fortsätta att göra för att må bättre och strategier som har varit framgångsrika för dig. Försök vara så konkret som möjligt och planera in aktiviteter och beteenden för att de verkligen ska bli av.
  • Riskfaktorer/risksituationer
   Det finns sannolikt en olika situationer eller faktorer som utgör risker för dig och som ökar risken för återfall. Det kan till exempel vara perioder av mycket stress eller inför att du ska resa bort. Skriv ner riskerna och vad du ska göra för att hantera de situationerna. Ska du göra avslappningsövningar? Planera in träning? Ta en fika med en vän?
  • Bakslag – vad gör man då?
   Det finns alltid en risk för bakslag oavsett hur mycket bättre som man blivit av behandlingen. Det är därför viktigt att göra upp en plan för vad man ska göra om man börjar må sämre igen. Det kan ofta handla om att repetera delar av behandlingen som man vet fungerade sist. Kom även ihåg att bakslag inte behöver bli ett återfall om man är snabb med att använda det som man lärt sig.
Må bra skolan

Hemuppgifter vecka 5

 1. Gör en vidmakthållandeplan
 2. Fortsätt med de beteendeförändringar och övningar som givit bäst effekt

Stöd, råd och behandling

Hos Doktor24 kan du träffa erfarna psykologer via chatt eller video på vardagar och helger. Våra psykologer och läkare arbetar tillsammans för att anpassa vården efter dina behov.

Vi erbjuder både enstaka psykologbesök, läkemedelsbehandling och digital terapi (KBT-behandlingar) för bland annat depression, ångest, och sömnbesvär.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen