Fem knep för att undvika fästingbett

När naturen blommar gör fästingarnas liv det också. Men du behöver inte vara rädd för de små krypen. Det finns flera enkla knep för att skydda sig mot smittobärarna.

Fästingen är ett leddjur, släkt med kvalster och spindeldjur. I sig är den inte särskilt farlig men djuret kan bära på smittor som är direkt livshotande. Borrelia och TBE-virus är några av de allvarliga sjukdomar som fästingarna kan överföra till oss människor. Här är fem enkla knep för att undvika att bli smittad.

1. Vaccinera mera!
Den främsta åtgärden mot TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation, är vaccination. Något som är otroligt viktigt för både vuxna och barn över ett år som vistas i naturen under sommarhalvåret. Sjukdomen har nämligen blivit allt vanligare och saknar fortfarande botemedel. Trots att du vaccinerat dig är det viktigt att hålla fästingbett under uppsikt då det inte skyddar mot Borrelia. En bakteriell sjukdom som kan behandlas med antibiotika. Om det bildas ett rött, ringformat hudutslag runt bettet ska du direkt uppsöka läkare.

2. Undvik riskområden
Det finns god statistik över vilka geografiska områden som innebär störst risk för TBE. Faktum är att 70-80 procent av alla TBE-fall i Sverige har inträffat i Stockholms, Uppsalas och Södermanlands kusttrakter. Men för att vara på den säkra sidan bör du vara uppmärksam på fästingar så fort du vistas på en plats med buskar eller högt gräs. Är det dessutom fuktigt väder gäller det att vara extra försiktig, då blir fästingen som mest aktiv.

Så tar du bort en fästing

1. Lokalisera fästingen och titta noga var mundelarna gripit tag om huden.

2. Använd en finspetsig pincett eller en fästingborttagare för att ta tag så nära fästingens mundelar som det bara går. Dra sedan försiktigt rakt uppåt.

3. Tvätta såret med desinfektionsmedel eller tvål och vatten. Om du inte fått bort hela fästingen, vänta några dagar, så kan du sedan ta bort de delar som är kvar med pincett eller nål. Risken för att få en fästingöverförd infektion ökar inte om du inte lyckas få bort hela fästingen. Är du osäker, rådfråga Doktor24 här.

3. Klä dig rätt
Om du vet att du kommer att vistas på platser där det är hög risk för fästingar är det bra att täcka så stor del av kroppen som möjligt. Bär långbyxor, långärmat och allra helst stövlar. Dessutom är det smart att ha kläder i ljusa färger så att du lättare upptäcker fästingarna.

4. Undersök kroppen
Kontrollera kroppen på dig, barnen och husdjuren efter utflykter i naturen. Fästingar kryper gärna runt på huden en stund innan de biter sig fast. Titta extra noga på ställen såsom ljumskar, knäveck och navel där huden är som tunnast. Ju tidigare som du avlägsnar fästingen desto mindre är risken för Borrelia. Smittan tar 1-2 dygn att överföra. TBE däremot kan överföras direkt vid bettillfället.

5. Rusta upp verktygslådan
Investera i en finspetsig pincett eller en fästingborttagare så att du enkelt kan plocka fästingar som råkat bita. Ett annat bra tips är att använda fästingspray för att förhindra att bli biten. Allt detta hittar du på ditt apoteket.

Skriven av: Blanca Sjöstedt
Granskad av: Sanna Siljeholm, läkare Doktor24