Hoppa till innehållet

RS-virus hos vuxna – Symtom, behandling och riskgrupper

RS-virus är vanligast hos barn men också vuxna kan drabbas. Äldre vuxna och personer med underliggande sjukdomar kan i värsta fall drabbas allvarligt av sjukdomen och eventuella komplikationer.

Vad är RS-virus?

RS-virus, eller respiratoriskt syncytialvirus, är ett smittsamt virus som orsakar luftvägsinfektioner. Även om RS-virus vanligtvis drabbar spädbarn och små barn kan även du som vuxen bli smittad. Personer som är i riskgrupp, som exempelvis äldre och personer med nedsatt immunförsvar, hjärt-lungsjukdom eller kronisk sjukdom, löper större risk för att drabbas av allvarliga komplikationer.

Symtom

Symtomen för RS-virus hos vuxna kan likna en vanlig förkylning. De vanligaste symtomen är:

I mer allvarliga fall kan RS-viruset leda till lunginflammation, bronkit eller andra allvarliga lungproblem.

Orsak

RS-viruset sprids genom kontakt med smittade personer, antingen genom direktkontakt eller genom luften. Viruset sprids från person till person när en smittad person exempelvis hostar eller nyser. För att minska risken att sprida viruset vidare är det viktigt att tvätta händerna regelbundet, undvika nära kontakt med personer som är sjuka och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Då sprids RS-viruset

RS-viruset sprids mest under hösten och vintern. Det finns flera faktorer som bidrar till detta, bland annat det kallare vädret och att vi umgås mer inomhus, vilket gör att vi kommer i kontakt med varandra i mer stängda miljöer. RS-viruset sprids främst genom droppar i luften och direktkontakt, vilket gör att det lätt kan överföras mellan personer när de är nära varandra.

Behandling av RS-virus

Det finns ingen specifik behandling för RS-virus hos vuxna. Eftersom att sjukdomen vanligtvis ger förkylningsliknande symtom kan du oftast behandla sjukdomen med receptfria läkemedel mot feber och smärta. Det viktigaste är att vila tills symtomen försvinner och att stanna hemma från jobbet och andra sociala sammanhang för att undvika att sprida viruset till andra.

Personer som är i riskgruppen för allvarliga komplikationer kan behöva sjukhusvård för att kontrollera sjukdomen och lindra symtomen.

Vaccin mot RS-virus

Nu finns ett nytt vaccin som skyddar mot RS-virus. Från den 8 september 2023 kan du som är 60 år eller äldre vaccinera dig mot RS-virus hos oss på Doktor24. Kom ihåg att vaccinera dig mot RS-virus inför hösten och vintern. Personer över år 60 kan drabbas allvarligt av sjukdomen och dess komplikationer. Boka din vaccination idag för att tryggt kunna umgås med nära och kära i vinter.

Även gravida kvinnor kan vaccinera sig mot RS-virus för att skydda sig själv och sitt barn under de första levnadsmånaderna.

Äldre och riskgrupper för RS-virus

Äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar, hjärt-lungsjukdom eller kroniska sjukdomar tillhör riskgruppen för RS-virus. Riskgrupper har större risk för att drabbas av allvarliga komplikationer och sjukdomen kan förvärras snabbare. Därför är det viktigt att personer i riskgrupper är mer försiktiga för att undvika att bli smittade, såsom att undvika kontakt med personer som är sjuka.

Blir du sjuk av RS-virus och tillhör en riskgrupp kan du även behöva sjukhusvård för att kontrollera sjukdomen och lindra symtomen. Hör du till en riskgrupp bör du vara medveten om RS-viruset och hålla dig informerad om de senaste riktlinjerna och rekommendationerna från hälso- och sjukvården. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du följa utvecklingen av smitta vecka för vecka.

Komplikationer

RS-viruset kan orsaka allvarliga komplikationer hos vuxna. Bland dessa komplikationer finns:

  • Lunginflammation, vilket kan leda till andningssvårigheter, hosta och feber.
  • RS-viruset kan förvärra sjukdomar såsom KOL, astma och hjärtsjukdomar.
  • Hos personer med nedsatt immunförsvar kan viruset sprida sig till andra organ, såsom hjärnan eller lungorna, vilket kan orsaka livshotande sjukdomar.

Därför är det av stor betydelse att personer som känner sig sjuka och har symtom på RS-viruset, söker medicinsk hjälp så snart som möjligt. Genom att upptäcka smitta tidigt och behandla RS-viruset kan riskerna för allvarlig sjukdom och sjukhusvård minska avsevärt.

Då ska du söka vård

RS-virus hos vuxna är inte vanligt men det kan vara allvarligt, särskilt för personer med högre risk för komplikationer. Om du upplever allvarliga symtom bör du söka läkarvård så snabbt som möjligt.

Grafisk illustration av läkare och sjuksköterksa med stetoskop

Vaccination mot RS-virus

Boka tid

Granskad av: Rolf Gustafson, Medical Director Vaccines, Doktor24

Relaterade artiklar

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen