Hoppa till innehållet

Tecken på att du dricker för mycket

För de allra flesta är alkoholkonsumtion inte något problem men för vissa kan det vara svårt med begränsningar under semester och högtider.

Några tecken på att du dricker för mycket:

 • Du kan inte stå emot alkohol trots att du vill.
 • Du sårar/gör andra illa när du dricker.
 • Du måste dricka mer än du tidigare behövde för att uppnå samma resultat.
 • Du fortsätter att dricka även om det skadar dina relationer.
 • Dina alkoholvanor påverkar ditt övriga liv negativt.
 • Din omgivning uttrycker en oro över dina alkoholvanor.
 • Du kommer på ursäkter att dricka, exempelvis att du fått dåliga nyheter.
 • Du blir defensiv när någon påpekar dina alkoholvanor.

Det är viktigt att både du själv och omgivningen reflekterar över våra alkoholvanor. Om barn eller vuxna i ens omgivning börjar känna sig illa till mods har det gått för långt, menar Doktor24’s psykolog.

Tips för dig som dricker för mycket:

 • Börja med att fråga dig själv vad motivet till ditt drickande är. Måste du dricka för att ha roligt och vad beror det i så fall på? Finns det kanske andra underliggande orsaker som att inte behöva känna vissa känslor, som leder till drickandet?
 • Prata med någon du litar på. Det kan kännas skrämmande och väcka skamkänslor att erkänna för sig själv och andra att man har ett riskbruk eller missbruk. Men att finna stöd hos sina nära relationer kan vara ett stort steg.
 • Undvik att skam- och skuldbelägga dig själv för dina alkoholvanor. Det riskerar snarare att ge upphov till en nedåtgående spiral som i sin tur leder till mer drickande i hopp om att på kort sikt slippa de negativa känslorna.

Sök hjälp! Om du upplever att dina vanor gått så långt att du behöver hjälp utifrån så finns det bra hjälp att få!

Sök vård digitalt

Hos Doktor24 kan du få snabb hjälp med bedömning, rådgivning och behandling. Vi har öppet dygnet runt, livet runt.

Tecknad illustration av en psykolog

Psykologbesök via chatt & video

Träffa psykolog

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen