Psykologens depressionstest – kolla om du är deprimerad

Depressionstestet består av 12 frågor kring din psykiska hälsa. Gör testet för att få en indikation på om du är deprimerad och hur allvarliga dina symptom är.

När du svarat på alla frågor kan du läsa mer om ditt resultat längre ner i den här artikeln.

 

Så tolkar du resultatet:

1. 0-4 poäng

2. 5-9 poäng

3. 10-14 poäng

4. 15-18 poäng

5. +19 poäng

1. Inga symptom på depression

Enligt testet har du inga symtom som tyder på att du lider av en depression. Även om du inte är deprimerad kan du ändå uppleva ångest, stress och att du mår dåligt under perioder. Det är helt normalt att inte känna sig på topp hela tiden, men om besvären inte försvinner ska du söka hjälp.

Behandling

Du kan förebygga depression genom att träna regelbundet samt ha goda mat- och sömnvanor. Ett väl fungerande socialt nätverk är också en skyddande faktor.

2. Milda symptom på depression

Enligt testet har du milda symtom på depression. Du behöver inte ha alla symptom för att det ska räknas som en depression, men vissa av symptomen anses väga tyngre än andra i en utvärdering.

Behandling

Det finns många saker du kan testa för att förbättra ditt mående på egen hand. Se till att boka in aktiviteter som du tycker om och undvik att isolera dig från din omgivning. Försök upprätthålla normal dygnsrytm vad gäller sömn, måltider och fysisk aktivitet. Ät regelbundet och se till att få in fysisk aktivitet i kalendern.

Om du mår dåligt under en längre tid och inte kan hantera det på egen hand är det dags att söka hjälp. Kontakta Doktor24 för att få hjälp med en bedömning.

3. Måttliga symptom på depression

Enligt testet har du måttliga symptom på depression. Du är inte ensam, cirka en av fyra drabbas någon gång i livet av en depression. Det är ett tillstånd som orsakar stort lidande och som många tyvärr drar sig för att söka hjälp med.

Behandling

Kontakta din vårdcentral eller boka ett digitalt besök hos Doktor24 för en bedömning och behandling. Beroende på hur allvarlig en depression är krävs antingen terapi, antidepressiva eller en kombination av båda.

Kom ihåg att depression är en sjukdom som det går att bli frisk ifrån!

4. Medelsvår depression

Du har medelsvåra symptom på depression enligt vårt depressionstest. Depression är ett vanligt tillstånd som orsakar stort lidande och som tyvärr ofta går obehandlat. Det viktigaste om du är deprimerad är att är att du tar det första steget och söker hjälp!

Behandling

Det finns bra behandling vid många typer av depression. Medelsvår depression behöver ofta behandlas med terapi, antidepressiva, eller en kombination av behandlingar.  Läs mer om vilken hjälp du kan få hos Doktor24 eller boka tid hos en psykolog direkt. Det är 0 kronor i avgift för digital terapi. 

Du kan även vända dig till din vårdcentral för utredning.

5. Allvarlig depression

Om du har över 19 poäng innebär det att du har svåra depressiva symtom. Kom ihåg att depression är en sjukdom och att det går att bli frisk. Det viktigaste är att du tar det första steget och söker hjälp för dina besvär.

Behandling

Kontakta vården om du känner dig deprimerad. Dels för att utesluta sjukdomar och kroppsliga orsaker, men också för att få hjälp att skatta depressionen och komma fram till en behandlingsplan utifrån dina besvär.

Allvarlig depression kräver behandling med terapi, antidepressiva eller en kombination av båda. Vid svåra depressiva symptom lämpar sig fysisk vård bättre än digital vård. Kontakta din vårdcentral för att få hjälp.

Om depressionstestet

PHQ-9, Patient Health Questionnaire (PHQ, Formulär för Patienthälsa) är ett test som syftar till att mäta olika typer av vanligt förekommande psykisk ohälsa. Formuläret bedöms vara en väletablerad bedömningsmetod och används av psykologer.

Tänk på att ditt resultat baseras på dina svar och att testet enbart kan ge en indikation om var i skalan du befinner dig. För att få en korrekt diagnos krävs alltid en bedömning av en psykolog eller läkare.

Självmordstankar

Om du har starka depressionskänslor eller tankar på självmord ska du genast ringa 112 eller uppsöka en psykiatrisk akutmottagning eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Om du har någon i din närhet som uttrycker tankar eller planer på självmord ska du se till att hen får akutvård eller ringa 112 omgående då det i ett sådant tillstånd är svårt att ha insikt om behovet av att söka vård.

Skriven av: Louise Isaksson
Granskad av: Christoffer Berg, legitimerad psykolog, Mental Health Manager på Doktor24