Psykologens depressionstest – kolla om du är deprimerad

Depressionstestet består av 9 frågor kring din psykiska hälsa. Gör testet för att få en indikation på om du är deprimerad och hur allvarliga dina symptom är.

När du svarat på alla frågor kan du läsa mer om ditt resultat längre ner i den här artikeln.

 

Tolka resultatet:

1. Inga symptom på depression

Enligt depressionstestet har du inga symtom som tyder på depression.

Behandling

Du kan minska risken för depression genom att träna regelbundet samt ha goda mat- och sömnvanor. Ett väl fungerande socialt nätverk är också en skyddande faktor.

2. Milda symptom på depression

Enligt testet har du milda symtom på depression. Du behöver inte ha alla symptom för att det ska räknas som en depression, men vissa av symptomen anses väga tyngre än andra i en utvärdering.

Behandling

Det finns många saker du kan testa för att förbättra ditt mående på egen hand. Se till att boka in aktiviteter som du tycker om och undvik att isolera dig från din omgivning. Försök upprätthålla normal dygnsrytm vad gäller sömn, måltider och fysisk aktivitet. Ät regelbundet och se till att få in fysisk aktivitet i kalendern.

Om du mår dåligt under en längre tid och inte kan hantera det på egen hand är det dags att söka hjälp. Kontakta Doktor24 för att få hjälp med en bedömning.

3. Måttliga symptom på depression

Enligt testet har du måttliga symptom på depression. En av fyra drabbas någon gång i livet av en depression. Det är ett vanligt tillstånd som orsakar stort lidande och som tyvärr ofta går obehandlat.

Behandling

Kontakta din vårdcentral eller boka ett digitalt besök hos Doktor24 för en bedömning och behandling. Beroende på hur allvarlig en depression är krävs antingen terapi, antidepressiva eller en kombination av båda.

4. Medelsvår depression

Du har medelsvåra symptom på depression enligt vårt test. Depression är ett vanligt tillstånd som orsakar stort lidande och som tyvärr ofta går obehandlat. Det finns bra behandling vid många typer av depression, både i form av läkemedel och terapi.

Behandling

Medelsvår depression behöver ofta behandlas med terapi, antidepressiva, eller en kombination av behandlingar. Kontakta Doktor24 för att få hjälp digitalt hos en psykolog, eller vänd dig till din vårdcentral för utredning.

5. Allvarlig depression

Om du har över 19 poäng innebär det att du har svåra depressiva symtom. Kom ihåg att depression är en sjukdom och att det går att bli frisk. Det viktigaste är att du tar det första steget och söker hjälp för dina besvär.

Behandling

Kontakta vården om du känner dig deprimerad. Dels för att utesluta sjukdomar och kroppsliga orsaker, men också för att få hjälp att skatta depressionen och komma fram till en behandlingsplan utifrån dina besvär.

Allvarlig depression kräver behandling med terapi, antidepressiva eller en kombination av båda. Vid svåra depressiva symptom lämpar sig fysisk vård bättre än digital vård. Kontakta din vårdcentral för att få hjälp.

Om depressionstestet

PHQ-9, Patient Health Questionnaire (PHQ, Formulär för Patienthälsa) är ett test som syftar till att mäta olika typer av vanligt förekommande psykisk ohälsa. Formuläret bedöms vara en väletablerad bedömningsmetod och används av psykologer.

Tänk på att ditt resultat baseras på dina svar och att testet enbart kan ge en indikation om var i skalan du befinner dig. För att få en korrekt diagnos krävs alltid en bedömning av en psykolog eller läkare.

Självmordstankar

Om du har starka depressionskänslor eller tankar på självmord ska du genast ringa 112 eller uppsöka en psykiatrisk akutmottagning eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Om du har någon i din närhet som uttrycker tankar eller planer på självmord ska du se till att hen får akutvård eller ringa 112 omgående då det i ett sådant tillstånd är svårt att ha insikt om behovet av att söka vård.

Skriven av: Louise Isaksson
Granskad av: Christoffer Berg, legitimerad psykolog, Mental Health Manager på Doktor24