Psykologens depressionstest – kolla om du är deprimerad

Depressionstestet består av 12 frågor kring din psykiska hälsa och 2 frågor kring att söka hjälp. Gör testet för att få en indikation på om du är deprimerad och hur allvarliga dina symptom är.

När du svarat på frågorna och klickar på ”skicka” får du se ditt resultat. Läs mer om vad just ditt resultat innebär längre ner i den här artikeln.

 

Enligt testet har du inga symtom som tyder på att du lider av en depression. Även om du inte är deprimerad kan du ändå uppleva ångest, stress och att du mår dåligt under perioder. Det är helt normalt att inte känna sig på topp hela tiden, men om besvären inte försvinner ska du söka hjälp.

Vad kan jag göra själv?

Du kan förebygga depression genom att träna regelbundet samt ha goda mat- och sömnvanor. Ett väl fungerande socialt nätverk är också en skyddande faktor.

 

2. Milda symptom på depression

Enligt testet har du milda symtom på depression. Du behöver inte ha alla symptom för att det ska räknas som en depression, men vissa av symptomen anses väga tyngre än andra i en utvärdering.

Vad kan jag göra själv?

Det finns många saker du kan testa för att förbättra ditt mående på egen hand. Se till att boka in aktiviteter som du tycker om och undvik att isolera dig från din omgivning. Försök upprätthålla normal dygnsrytm vad gäller sömn, måltider och fysisk aktivitet. Ät regelbundet och se till att få in fysisk aktivitet i kalendern.

Om du mår dåligt under en längre tid och inte kan hantera det på egen hand är det dags att söka hjälp. Kontakta Doktor24 för att få hjälp med en bedömning, påbörja behandling eller få remiss vid behov.

 

3. Måttliga symptom på depression

Enligt testet har du måttliga symptom på depression. Du är inte ensam, cirka en av fyra drabbas någon gång i livet av en depression. Det är ett tillstånd som orsakar stort lidande och som många tyvärr drar sig för att söka hjälp med.

Vad kan jag göra själv?

Ingen ska behöva gå runt och må dåligt. Du kan börja med att kontakta en vårdcentral eller boka ett digitalt psykologbesök hos Doktor24. En av våra psykologer gör en bedömning och hjälper dig att hitta rätt behandling.

Beroende på hur allvarlig en depression är kan man behandlas med antingen terapi, antidepressiva eller en kombination av båda.

Kom ihåg att depression är en sjukdom som det går att bli frisk ifrån!

4. Medelsvår depression

Enligt depressionstestet visar du medelsvåra symptom på depression. Depression är (tyvärr) ett vanligt tillstånd och det orsakar stort lidande hos den som är drabbad. Många drar sig för att söka hjälp och därför går sjukdomen ofta obehandlad.

Vad kan jag göra själv?

Det viktigaste om du mår dåligt är att du söker hjälp! Det finns bra stöd att få vid depression och du kan hitta rätt behandling för dig. Medelsvår depression behöver ofta behandlas med terapi, antidepressiva, eller en kombination av behandlingar.

Om du inte vet vart du ska vända dig kan det kännas enklare att börja digitalt. Hos oss kan du få prata med en legitimerad psykolog via video eller chatt och få hjälp att hitta rätt behandling. Läs mer om hur ett psykologbesök går till eller boka tid hos en psykolog. Det är 0 kronor i avgift för digital terapi. 

Du kan även vända dig till din vårdcentral för utredning.

 

5. Allvarlig depression

Om du har över 19 poäng innebär det att du har svåra depressiva symtom. Kom ihåg att depression är en sjukdom och att det går att bli frisk. Det viktigaste är att du tar det första steget och söker hjälp för dina besvär.

Behandling

Om du känner dig deprimerad bör du kontakta den vårdcentral du är listad på eller en vårdcentral i närheten. Dels för att utesluta sjukdomar och kroppsliga orsaker, men också för att få professionell hjälp att skatta depressionen och komma fram till en behandlingsplan utifrån just dina besvär.

Allvarlig depression kräver behandling med terapi, antidepressiva eller en kombination av båda. Vid svåra depressiva symptom lämpar sig fysisk vård bättre än digital vård. Vänta inte med att söka hjälp, ju tidigare du får stöd desto enklare blir sjukdomen att behandla.

Om depressionstestet

PHQ-9, Patient Health Questionnaire (PHQ, Formulär för Patienthälsa) är ett test som syftar till att mäta olika typer av vanligt förekommande psykisk ohälsa. Formuläret bedöms vara en väletablerad bedömningsmetod och används av psykologer.

Tänk på att ditt resultat baseras på dina svar och att testet enbart kan ge en indikation om var i skalan du befinner dig. För att få en korrekt diagnos krävs alltid en bedömning av en psykolog eller läkare.

Självmordstankar

Om du har starka depressionskänslor eller tankar på självmord ska du genast ringa 112 eller uppsöka en psykiatrisk akutmottagning eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Om du har någon i din närhet som uttrycker tankar eller planer på självmord ska du se till att hen får akutvård eller ringa 112 omgående då det i ett sådant tillstånd är svårt att ha insikt om behovet av att söka vård.

Skriven av: Louise Isaksson
Granskad av: Christoffer Berg, legitimerad psykolog, Mental Health Manager på Doktor24