Därför väljer allt fler att göra läkarbesök i mobilen

Digitala vårdtjänster har gjort stora framsteg på kort tid. Här är förklaringen till varför allt fler väljer att söka vård digitalt.

Enligt SVT Nyheter mångdubblades vårdbesöken hos flera digitala vårdgivare under 2017 jämfört med föregående år. En utveckling som knappast kan förklaras av en enskild orsak. Fördelarna med att göra läkarbesöken online är många.

1. Du kan få vård dygnet runt
Tillgängligheten är en avgörande faktor till att digitala vårdtjänster är på stark uppgång. Hos Doktor24 kan du till exempel få vård dygnet runt – alla dagar i veckan.

2. Du slipper vänta
Till skillnad mot de flesta fysiska vårdcentraler garanterar vissa digitala aktörer, däribland Doktor24, att du får träffa en läkare inom 30 minuter. Oftast går det snabbare än så!

3. Du undviker att bli smittad
Genom att söka vård digitalt slipper du smittorisken som uppstår i fysiska väntrum. Istället kan du stanna kvar hemma och vila framför dator eller mobil i väntan på ditt läkarbesök.

4. Geografiskt oberoende
Digitala vårdtjänster möjliggör vård oavsett var du befinner dig. Det är inte bara smidigt utan något som leder till ett mer jämlikt samhälle. Bostadsorten påverkar inte längre huruvida du kan få en läkartid.

5. Alla barn får gratis vård
Småbarnsföräldrar behöver inte längre oroa sig för höga vårdkostnader under infektionssäsongen. Flera digitala vårdtjänster erbjuder gratis vård för barn och unga upp till 20 år.

Skriven av: Blanca Sjöstedt
Granskad av: Sanna Siljeholm, läkare Doktor24