Hoppa till innehållet

Yrsel

Yrsel kan vara en obehaglig känsla av ostadighet eller svindel. Det är ett vanligt problem som kan påverka dig oavsett ålder. Yrsel kan bero på många olika saker, som exempelvis problem med innerörat, ögonen, hjärnan eller blodcirkulationen. Yrsel går ofta över av sig själv efter en stund men beroende på vad som orsakar symtomen kan du känna dig yr oftare och under längre stunder.

Doktor24’s läkare kan hjälpa dig vid yrsel genom bedömning av dina symtom, rådgivning och behandling eller hänvisa dig vidare till rätt vårdinstans.

Yrsel kan upplevas på olika sätt och symtomen kan variera beroende på vad som orsakar att du blir yr. Några vanliga symtom är:

  • Svindel eller ostadighetskänsla: De flesta personer upplever en känsla av ostadighet eller svindel. Det kan vara som att omgivningen snurrar när du rör eller vrider på huvudet.
  • Balansproblem: Yrsel kan påverka balansen och göra det svårt att gå eller stå stadigt. Du kan känna dig vinglig eller tappa balansen.
  • Illamående: Yrsel kan ofta komma med illamående eller en känsla av att vilja kräkas.
  • Dimsyn eller synförändringar: Vissa personer kan uppleva suddig eller ostabil syn när de blir yra. Det kan vara svårt att fokusera eller se tydligt.
  • Koncentrationsproblem: Yrsel kan påverka koncentrationen och kognitiva funktioner. Det kan vara svårt att fokusera eller tänka klart.

Beroende på dina symtom och vad som orsakar din yrsel kan Doktor24’s läkare hjälpa dig med bedömning, rådgivning och behandling eller hänvisa dig vidare till rätt vårdinstans.

Sök vård

Grafisk illustration av läkare och sjuksköterksa med stetoskop

Bedömning, rådgivning & behandling

Sök vård

Väntetid mellan 10-15 minuter

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen