Doktor24 i Svenska Dagbladet: Myter om digital vård gynnar ingen

Om vi ska ha en chans att kunna tillhandahålla välfärd för alla måste nya och innovativa lösningar prövas och utvärderas. Låt inte vissa tveksamma sätt att bedriva vård digitalt beskriva ett helt utvecklingsområde, skriver Tobias Perdahl och Sanna Siljeholm från Doktor24 på Svenska Dagbladets debattsida.

Fortsätt läsa

Doktor24 i Dagens Medicin: ”Vårdbehovet måste bedömas”

Doktor24 skriver idag i Dagens Medicin om att digitaliseringen av hälso- och sjukvården är helt avgörande för en tillgänglig vård där resurser används så effektivt som möjligt. Inlägget berör också att den nya ersättningsmodell som efterfrågas för digitala vårdbesök bör utformas så att ersättning minskas för otriagerade läkarbesök medan högre ersättning utgår för besök som föregåtts av bedömning av patientens vårdbehov.

Fortsätt läsa

DN skriver om Doktor24s psykologsatsning: Snabb insats förbättrar prognosen.

DN skriver om Doktor24s psykologsatsning: Snabb insats förbättrar prognosen.

Läsvärd artikel i DN om digitala psykologtjänster. Behovet är enormt; enligt Psykologförbundet saknar en tredjedel av Sveriges vårdcentraler en psykolog, trots att cirka en tredjedel av alla som vänder sig till primärvården har psykiska besvär. Väntetiden för att få hjälp kan vara mycket lång vilket är allvarligt eftersom snabb hjälp i ett tidigt skede förbättrar prognosen. Psykisk ohälsa kan vara förknippat med skam och Doktor24s Christoffer Berg beskriver hur möjligheten att chatta med psykolog kan sänka tröskeln så att fler söker hjälp i tid.

Fortsätt läsa

Computer Sweden: De tog hem årets It i vården-pris

Computer Sweden: De tog hem årets It i vården-pris

– Att vi är vårdgivare och våra egna läkare arbetar i systemet varje dag är en av anledningarna till att vi snabbt kunnat utveckla användbara och effektiva lösningar som bidrar till värde i alla led. Vi ser i realtid hur systemet fungerar och vad som behöver förbättras och utvecklas, säger Jacob Stedman, produktchef på Doktor24 i en kommentar.

Fortsätt läsa