Hoppa till innehållet

Nu kan du testa ditt minne hos Doktor24

Innehållet i denna artikel rör en tjänst som Doktor24 inte längre levererar. 

Brist på psykologer i Sverige har gjort att väntetiderna för minnestester, så kallade kognitiva tester, i primärvården är långa. Genom ett nytt samarbete med Mindmore kan Doktor24 nu erbjuda kognitiva tester i sin digitala psykologtjänst. 

Att hjärnans funktioner, såsom minne och uppmärksamhet, är intakta är en förutsättning för att klara att navigera i vardagen och hantera det dagliga livet. Den som drabbas av hjärnsvikt (kognitiv svikt) får ofta svårt att klara enkla sysslor och vardagen blir besvärlig. Hjärnans funktion kan påverkas av en mängd olika sjukdomar, bland annat depression, demens, hjärt- och kärlsjukdom och Covid-19. När vi drabbas av sjukdom är risken också stor att vår hjärna drabbas vilket ytterligare försvårar bedömning och behandling. Våra kognitiva funktioner kan förändras av olika tillstånd i livet, t.ex. i perioder av intensiv stress, utmattning, depression samt när vi blir äldre.

– Vår hjärna är kanske vårt viktigaste organ och det kan tyvärr påverkas när vi drabbas av olika sjukdomar och tillstånd som stress, utmattning, depression och demens. För att veta om en förändring är normal – eller ett oroväckande tecken på sjukdom – kan du behöva undersöka din kognitiva funktion. Att göra ett kognitivt test är en viktig pusselbit när vi ska utreda eventuella sjukdomar och kan även bidra till ökad självinsikt för den drabbade, säger Jens Berggren, legitimerad psykolog på Mindmore.

Långa väntetider för kognitiva tester i primärvården

Mindmores tester används idag av läkare och psykologer inom primärvården men tillgängligheten är ofta dålig då det både saknas psykologer och resurser för att kunna göra en kvalificerad testning. I syfte att låta fler människor få tillgång till viktiga tester har Mindmore arbetat i flera år med att digitalisera de mest använda kognitiva testerna. När nu Doktor24 erbjuder dessa tester i sin digitala psykologtjänst ökar tillgängligheten ytterligare. Med de kognitiva testerna ges objektiva mått som ger möjlighet till tidig upptäckt av allvarliga kognitiva sjukdomar för de som upplever problem med hjärnans funktioner, vilket gör att dessa personer kan få snabbare hjälp till rätt vård.

– Många läkarbesök i primärvården rör tillstånd där nedsatt kognitiv funktion är ett diagnoskriterium. Idag är det svårt att få till ett test hos sin vårdcentral och då kan möjligheten att få hjälp digitalt vara ett bra alternativ, säger Christoffer Berg, legitimerad psykolog och affärsutvecklingschef på Doktor24.

Vad kan ett kognitivt test mäta?

Ett kognitivt test är ofta ett viktigt underlag vid diagnostisering av ett flertal sjukdomar och besvär. Kognitiva funktioner som kan testas är bland annat: uppmärksamhet, exekutiv funktion, mental flexibilitet, koncentration och impulskontroll, språklig funktion och minne.

Du bör kolla din kognition/hjärnas funktion när du upplever att något inte fungerar som tidigare t.ex:

  • Du har blivit mer osäker på dig själv och misstänker att du glömt något.
  • Du har fått svårare att koncentrera dig i vardagen.
  • Du har svårare att hänga med i samtal eller tappar ofta tråden.
  • Du har fått svårare att planera, och även enklare saker upplevs som svåra.

Så funkar de digitala testerna hos Doktor24:

  1. När kunden loggar in hos Doktor24 får hen chatta med en sjuksköterska som gör bedömningen om personen är lämplig att genomföra ett kognitivt test eller inte.
  2. Om personen passar in på kriterierna för att få utför testerna går patienten vidare till kontakt med psykolog.
  3. Personen får av psykologen en länk till relevant test som består av ett frågebatteri som ska genomföras innan nästa uppföljning med psykolog.
  4. 1-2 veckor efter första kontakten med psykolog sker uppföljningsmöte där man tillsammans går igenom resultaten för testerna och behandlingsrekommendationer om det är aktuellt.

Om testerna
De test som används är validerade i stora randomiserade studier och bevisat lika effektiva som diagnostiska instrument för att hitta de som har nedsatt kognitiv förmåga. Testen får endast rekommenderas och tolkas av legitimerade psykologer.

Mer information: Sara Dannborg, kommunikationschef på Doktor24, tel 073-982 58 42, sara.dannborg@doktor24.se

Kort om kognitiva tester
För att hitta, identifiera och diagnosticera den här typen av utmaningar använts generellt sett psykologiska test. De test som används är validerade i stora randomiserade studier och bevisat effektiva som diagnostiska instrument för att hitta de som har nedsatt kognitiv förmåga. Testen får endast användas och tolkas av legitimerade psykologer då testresultaten måste sättas i ett sammanhang och det måste göras en helhetsbedömning för att säkert kunna säga om svårigheterna verkligen finns och vad de kan bero på.

Om Doktor24
Doktor24 är digital vårdgivare som erbjuder vård genom chatt och video i din mobil eller dator. Doktor24 finns på plats med vårdpersonal i 60 hälsorum hos Apoteket AB runt om i landet där patienter kan få hjälp med ärenden såsom vaccinationer, blodtrycksmätning samt viss rådgivning och på några Hälsorum ges även möjlighet till provtagning. Tillsammans med Apoteket AB är Doktor24 Sveriges största vaccinatör. Doktor24 ägs av Investor, Apoteket, Stena Sessan och Ernström & Co.

Om Mindmore
Mindmore erbjuder digitala tester av hjärnans funktioner för en objektiv ögonblicksbild av hjärnans funktioner. Kognitionen påverkas förutom vid demens även vid depression, stress och utmattning – vanliga orsaker till rehab och sjukskrivning. Testet tar ingen tid från personalen att utföra och resultatet räknas ut automatiskt och jämförs mot en normdatabas med >700 personer. Resultatet – som tolkas av behandlare – används inom primärvård, företagshälsovård och på sjukhus som objektiva mätvärden på kognitiva funktioner. Dessa är till stor nytta för att öka kvalitén i planering och utvärdering av rehabiliteringsärenden och som objektiva mätvärden i sjukintyg, arbetsförmågebedömningar.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen