Hoppa till innehållet

Hjärnhälsa – kognitiva förmågor

Kognition delas in i flera funktioner, som alla tas sig uttryck i olika förmågor. Såsom koncentrationsförmåga, minne och uppmärksamhet. Kognition är viktigt för att kunna tala och förstå, planera, fokusera och genomföra uppgifter.

I den här artikeln reder vi ut vad kognition är och fördjupar oss i de olika kognitiva förmågorna samt hur du upptäcker försämrad förmåga.

En tecknad illustration av två kvinnor. En kvinna med en mobil i handen.

Vad är kognition?

Kognition är ett samlingsbegrepp för våra hjärnors förmåga att ta in information och hantera och bearbeta informationen. Hjärnans kognitiv förmågor förändras naturligt med åldern, men kan också snabbt förändras och försämras vid sjukdom, långvarig stress, depression eller annan påverkan på vår kropp. Vid exempelvis långvarig stress kan vi få svårt att lösa uppgifter i vardagen och i arbetet, då vår koncentrationsförmåga och minne påverkats av stress över längre tid.

Så påverkas vi av våra kognitiva förmågor

Här kan du läsa om de olika kognitiva förmågorna (funktioner), hur de påverkar oss i vardagen och hur nedsatt förmåga kan uttrycka sig.

Uppmärksamhetsfunktion

Förmågan att behålla uppmärksamheten är viktigt för att övriga kognitiva förmågor ska fungera. Minskad uppmärksamhet kan yttra sig som svårigheter att hänga med i samtal, räkna huvudräkning och minnas nummer och adresser. 

Visuospatial funktion

Den här förmågan tolkar intryck från syn och hörsel och hjälper oss med kroppens position, rumsuppfattning och att hitta i och utanför hemmet. Har du svårigheter med den här förmågan får du svårt att hitta både i nya och bekanta miljöer. Det kan exempelvis vara svårt att parkera bilen eller att sätta sig ner på en stol.

Verbal funktion

Vår verbala funktion hjälper oss att kommunicera och göra oss förstådda. Nedsatt verbal förmåga gör det svårt att skriva, hitta rätt ord och gör det svårare för dig att förstå vad som sägs i konversationer.

Inlärnings- och minnesfunktion

Den här förmågan hjälper oss att minnas tidigare händelser och gör att vi kan dra lärdomar av dessa. Vid svårigheter med inlärnings- och minnesfunktioner kan du få svårt att komma ihåg vad som precis sagts i ett samtal, få svårt att komma i tid och hålla ordning på dagarna.

Exekutiv funktion

Vår exekutiva funktion hjälper oss att ta nya initiativ och att planera och utföra uppgifter. Nedsatt exekutiv funktion kan bidra till svårigheter att följa instruktioner, använda ny teknik och genomföra uppgifter.

Social kognition

Den sociala förmågan hjälper oss att agera och bibehålla ett lämpligt beteende och behålla vår impulskontroll. Vid försämrad social kognition kan din personlighet och ditt omdöme förändras. Du kan exempelvis få svårt att tolka sociala signaler och läsa av ansiktsuttryck.

Snabb hjälp

Träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor. Dygnet runt, livet runt.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen