Hoppa till innehållet

Kan D-vitamin förebygga sjukdomar?

Vitamin D, solskensvitaminet, är ett ständigt aktuellt ämne. Det benämns ofta som ett ”supervitamin” eftersom det sägs kunna hindra uppkomsten av många sjukdomar som till exempel cancer, hjärtkärlsjukdomar, diabetes och depression. Men vad vet vi egentligen om detta omtalade vitamin?

Läkare Frida Duell och forskaren Susanne Rautiainen som driver bloggen Mat, myt vetenskap förklarar.

Vi vet att vitamin D är viktigt för en optimal benhälsa och att det eventuellt kan motverka förkylningar hos personer med uttalad D-vitaminbrist. Men det finns inte tillräckligt med forskning för att säga att vitamin D kan förebygga cancer, hjärtkärlsjukdom, diabetes eller depression, säger Frida Duell, ST-läkare inom Klinisk kemi.

D-vitamin viktigt under vintern

Vem behöver äta D-vitamintillskott?

Vissa personer kan ha svårt att få i sig tillräckligt med vitamin D från kosten. Därför rekommenderat Livsmedelsverket att följande grupper ska ta tillskott:

  • Barn upp till två års ålder i form av D-droppar.
  • Barn med mörk hudfärg, som inte vistas utomhus, inte får berikade produkter och inte äter fisk kan behöva fortsätta efter två års ålder till ungefär fem år.
  • Gravida kvinnor som inte äter vitamin D-berikade livsmedel eller som bär heltäckande klädsel bör rådgöra med barnmorska för eventuellt tillskott.
  • Äldre personer som vistas lite utomhus.
  • Veganer rekommenderas ta tillskott hela året
  • Vegetarianer som äter mejeriprodukter och ägg rekommenderas ta kosttillskott under vinterhalvåret.
fisk innehåller vitamin d

Så får du i dig D-vitamin naturligt

Under vinterhalvåret kan inte personer bosatta på nordliga breddgrader som vi i Sverige tillgodogöra sig vitamin D via solen. Då blir det extra viktigt med intag av livsmedel som är rika på vitamin D.

Det finns två sätt att få i sig vitamin D i blodet – antingen bildas det genom att huden exponeras för solstrålning eller så tas det upp från mag-tarmkanalen från mat som innehåller vitamin D, såsom fisk, ägg, svamp eller berikade produkter.

– Solexponering i lagom dos och D-vitaminrik kost är de bästa alternativen för att få tillräckligt med vitamin D, säger Susanne Rautiainen, forskare inom nutrition.

Barn under 2 år får d-vitamindroppar

Starkt skelett hos barn

Vitamin D är mest känt för sin betydelse för att upprätthålla ett starkt och friskt skelett. Barn som inte får i sig tillräckligt med vitamin D drabbas av bristsjukdomen rakit, även kallad engelska sjukan, som leder till ett felaktigt utvecklat skelett. För att motverka detta delas det i Sverige ut gratis vitamin D-droppar till barn under de två första levnadsåren.

– En långvarig brist av vitamin D kan också påverka en vuxen persons skelett och kan leda till benuppluckring och leda till ett tillstånd som kallas osteomalaci (rakitis hos vuxna). En vitamin D-brist som fastställts av läkare bör därför behandlas, säger Frida Duell.

Om D-vitaminbrist

Genom att äta D-vitaminrik kost får de flesta i sig tillräckligt med D-vitamin även under vinterhalvåret. D-vitaminbrist är sällsynt och beror oftast på en tarmsjukdom som försämrar upptaget av näringsämnen (malabsorption) eller en väldigt ensidig kost. De som drabbas av D-vitaminbrist är vanligen äldre personer, kvinnor som av religiösa eller kulturella skäl använder heltäckande kläder och sällan vistas utomhus samt personer med mörk hy.

Minska risken för förkylning

Det finns forskning som hittat stöd för att D-vitamintillskott skulle kunna hjälpa till att minska risken för övre luftvägsinfektioner som till exempel förkylningar. Men det är främst bland personer som har en uttalad brist.

– Det behövs mer forskning för att vi ska förstå de här sambanden bättre. Men hos personer som redan har optimala blodnivåer av vitamin D gör det förmodligen ingen större nytta, säger Susanne Rautiainen.

Snabb hjälp

Träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor. Dygnet runt, livet runt.

Sök vård
Doktor24 - D-vitamin

Cancer, diabetes och depression

Det pågår forskning där man testar om D-vitamintillskott kan förebygga cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och depression, men än finns det inte tillräckligt med underlag för att uttala sig om D-vitamintillskott som förebyggande åtgärd.

– Trots denna osäkerhet är det många som tar dessa tillskott, många gånger i betydligt högre doser än vad som rekommenderas av Livsmedelsverket, säger Susanne Rautiainen.

Är det farligt att äta för mycket D-vitamin?

Att överdosera vitamin D skulle kunna medföra vissa risker. Det har till exempel flaggats för att höga vitamin D-nivåer skulle kunna leda till hyperkalcemi, för höga kalciumnivåer i blodet, vilket kan öka risken för bland annat njursten.

Det finns även studier som har kopplat höga vitamin D-nivåer till ökad risk för prostatacancer och dödlighet.

Även om vi inte kan dra för starka slutsatser utifrån de här studierna så är det bra med en viss försiktighet när det kommer till D-vitamintillskott i höga doser.

 Susanne Rautiainen, forskare inom nutrition och Frida Duell, ST-läkare inom Klinisk kemi, driver bloggen matmytvetenskap.se om mat och hälsa. Frida har även skrivit en bok – Mat, myt, vetenskap – på samma tema.
Frida Duell, ST-läkare inom Klinisk kemi
Frida Duell, ST-läkare inom Klinisk kemi
Susanne Rautiainen, forskare inom nutrition.
Susanne Rautiainen, forskare inom nutrition.
Grafisk illustration av läkare och sjuksköterksa med stetoskop

Bedömning, rådgivning & behandling

Träffa läkare

Väntetid mellan 10-15 minuter

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen