Hoppa till innehållet

Doktor24 är en registrerad vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet i digital och  fysisk form. Den digitala hälso- och sjukvården lyder under samma lagar och regler som den traditionella fysiska vården, och all Doktor24:s hälso- och sjukvårdsverksamhet omfattas därför av patientdatalagen (2008:355). Patientdatalagen innebär bl.a. en skyldighet för den hälso- och sjukvårdspersonal som du kommer i kontakt med att journalföra besök, bedömningar och åtgärder, samt en skyldighet för Doktor24 att bevara sådana uppgifter, samt annan information i din patientjournal i viss tid.

Endast hälso- och sjukvårdspersonal ges åtkomst till dina patientjournaler hos Doktor24 och all hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar för Doktor24 omfattas av lagstadgad tystnadsplikt. All personal som kommer i kontakt med personuppgifter har undertecknat sekretessavtal.

Journalföring hos oss sker enligt samma lagar och regelverk som hos andra vårdgivare. Säker datahantering för såväl vårdgivare som patient är avgörande. Doktor24 använder system för sammanhållen journalföring, vilket innebär att andra vårdgivare kan ha direkt åtkomst till dina personuppgifter i Doktor24s journalsystem  och Doktor24 har direktåtkomst till motsvarande uppgifter i andra vårdgivares   journalsystem. Anledningen till att systemet för sammanhållen journalföring  används är att säkerställa att god vård kan lämnas. Tillgång till dina personuppgifter  i systemet för sammanhållen journalföring kräver alltid ditt samtycke, vilket du har möjlighet att närsomhelst lämna eller återkalla i inställningarna i Doktor24s app.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen