Hoppa till innehållet

Samhällets gemensamma vårdresurser nyttjas bäst och mest effektivt när patienter direkt får hjälp på rätt nivå. Kan patientens vårdbehov hanteras och avhjälpas på en lägre/billigare vårdnivå ger det mer resurser över till de patienter som behöver hjälp på en högre/dyrare vårdnivå. I svensk primärvård utgår normalt en ersättning för att ta hand om patientens behov av primärvård som är anpassad till hur stora behov en patient har. En patient med tyngre vårdbehov, t.ex. äldre och multisjuka, ersätts normalt med ett högre belopp och en patient som antas ha ett lägre vårdbehov ersätts med ett lägre belopp. Som vårdgivare är Doktor24 en del av den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och följer de lagar och bestämmelser som gäller där vi är verksamma.

Doktor24 verkar enligt samma krav och regler som gäller för alla vårdgivare i Sverige, och den ersättning vi får för utförd vård bestäms av regionerna. Ett digitalt vårdmöte ersätts av patientens hemregion med 500 kr – vilket är en betydligt lägre ersättning än för ett besök i den fysiska vården. När patienter med lättare besvär kan hanteras digitalt kostar det mindre än ett besök på vårdcentralen, onödiga resor kan undvikas samtidigt som den fysiska vården avlastas och får mer resurser för patienter som faktiskt behöver fysisk vård.

Den patientavgift man som patient betalar varierar och beslutas av den region där man får vård. Det gäller även om man väljer vård i en annan region än den där man är folkbokförd. Det är vanligt att regionen står för kostnaden för utomlänsvården, men i vissa regioner vidarefaktureras den vårdcentral där patienten är listad. I de regionerna har vårdcentralen generellt också fått en högre ersättning för att tillhandahålla vård till sina listade patienter.

“Den vanliga vården är ju gratis” 

Ibland hörs kommentarer om att den ordinarie fysiska vården är gratis. Men det stämmer inte riktigt. En receptförnyelse är t.ex. inte “gratis” oavsett vem som utför den. Läkarens tid för att förskriva recept kostar förstås pengar oavsett var arbetet sker. En viktig skillnad är att i den fysiska vården eller om man som patient söker för receptförnyelse via 1177 så tar det ofta ett par arbetsdagar innan receptet förnyats. Oavsett anledning till att man som patient inte har ett giltigt recept (och det kan finnas många anledningar, bl.a. låg tillgänglighet i primärvården eller att man inte fått tag i sin läkare i tid) så kan det innebära en medicinsk risk för patienten att stå utan sitt förskrivna läkemedel. Genom den höga tillgänglighet och de korta väntetiderna som digital vård erbjuder kan patienten få snabb hjälp och slipper ofrivilliga uppehåll i sin behandling. Doktor24 har hög tillgänglighet under t.ex. storhelger som jul och nyår då primärvården i stor utsträckning är stängd.

Det är inte ovanligt att en patient som står utan viktiga mediciner och inte kan få hjälp snabbt (ex insulin, blodförtunnande, psykofarmaka eller kortison) vänder sig till en akutmottagning för att få receptförnyelse, och detta till en betydligt högre kostnad för både patient och samhälle (3 000-4 000 kr).

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen