Hoppa till innehållet

Doktor24 är en digital vårdgivare som verkar enligt precis samma krav och regler som gäller för alla vårdgivare i svensk sjukvård, och den ersättning vi får för utförd vård bestäms av regionerna. Precis som för all annan vård gäller att patienten ska få hjälp på rätt vårdnivå och den med störst behov ska prioriteras. Vi tar ansvar för att patienten får den hjälp och vård den behöver och guidar vidare om vi inte kan hjälpa till.

När en patient söker till Doktor24 för hjälp med att förnya ett läkemedelsrecept görs alltid en medicinsk bedömning där läkaren kontrollerar patientens sjukvårdsjournal och/ eller NPÖ (Nationell Patient Översikt) samt läkemedelsförteckning. Det säkerställs att patienten haft läkemedlet tidigare och att behandlingen fungerar som avsett och inte lett till några oönskade biverkningar.

IVO granskade Doktor24 och andra digitala vårdgivare framgick tydligt att vården vi bedriver är patientsäker och uppfyller samtliga krav och har mycket god följsamhet till riktlinjer. IVO konstaterade till exempel att Doktor24 har goda rutiner för läkemedelsförskrivning, att vi har strikt följsamhet till STRAMA:s riktlinjer för antibiotikaförskrivning samt att vi följer upp förskrivningen på individnivå och direkt upptäcker avvikelser.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen