Hoppa till innehållet

Experten om apkoppor – Vad är det och hur smittar det?

Viruset som orsakar apkoppor är nära besläktat med de virus som orsakar vattkoppor och smittkoppor. Sjukdomen kommer ursprungligen från apor. Det är ovanligt att apkoppor drabbar människor men under våren har flera fall av apkoppor upptäckts hos människor i flera länder utanför Afrika, däribland i Sverige.

Vad är apkoppor?

Viruset som orsakar apkoppor finns i de vätskefyllda blåsorna hos den person som bär på sjukdomen. Genom att undvika närkontakt med personer som bär på viruset minskar du risken att smittas av apkoppor.

Apkoppor smittar framförallt via via nära kontakt med en person som insjuknat. I Europa har man noterat flera fall av sexuell smitta inte minst hos yngre män som identifierar sig som män som har sex med män (MSM). Viruset tar sig in i kroppen via slemhinnor, luftvägar och skador i huden.

Experten om apkoppor

Rolf Gustafson, Specialistläkare, gästar Expressen TV och besvarar frågor om apkoppor.

Symtom på apkoppor

Inkubationstiden från det att du smittats tills dess att du blir sjuk är mellan 5 till 21 dagar. De flesta som smittas av apkoppor får milda symtom som går över efter två till fyra veckor.

Apkoppor ger vätskefyllda blåsor. Blåsorna uppstår främst på det område på kroppen som har kommit i kontakt med viruset hos en smittat person. Vid sexuell smitta är det vanligt att blåsorna uppstår kring könsorganet, ändtarmsöppningen och munnen men blåsorna kan uppstå var som helst på kroppen samt sprida sig.Det finns en risk för ärrbildning i huden efter det att blåsorna torkat och läkt ut.

Vanliga symtom:

  • Vätskefyllda blåsor
  • Blåsor som kliar
  • Feber
  • Svullna lymfkörtlar
  • Huvudvärk
  • Muskelvärk

Behandling av apkoppor

Apkoppor behöver oftast inte behandlas. De flesta som smittas får milda symtom som går över efter ett par veckor. Vid behov ges symtomlindrande behandling. Någon botande behandling finns ännu inte även om man nu granskar om befintliga läkemedel mot virussjukdomar skulle kunna ha effekt. I Sverige, liksom i många andra länder, överväger man nu att vaccinera personer som varit i nära kontakt med en person som insjuknat i apkoppor. Man tänker sig då att använda ett vaccin mot smittkoppor.

Då ska du söka vård

Symtomen som apkoppor ger efter sexuell smitta liknar vissa könssjukdomar och därför kan det vara svårt att själv bedöma vad du drabbats av. Om du har symtom ska du ta kontakt med vården för att få en bedömning av symtomen.

Om du vet med dig att du har varit i kontakt med en smittad person och du får symtom på apkoppor ska du ta kontakt med vården. För att bedöma vad du smittats av kan du få lämna ett prov.

Apkoppor ingår i smittskyddslagen, vilket innebär att om du bekräftas bära på viruset ska du meddela vilka personer du har varit i kontakt med som kan ha riskerats att smittas.

Vård dygnet runt, livet runt

Hos Doktor24 kan du prata med läkare om du upplever oro för apkoppor. Om du har symtom som kan vara orsakat av apkoppor hänvisar våra läkare dig vidare till rätt vårdkontakt.

Grafisk illustration av läkare och sjuksköterksa med stetoskop

Bedömning, rådgivning & behandling

Träffa läkare

Väntetid mellan 10-15 minuter

Redaktör: Hanna Brenden

Granskad av: Rolf Gustafson, Specialistläkare, Doktor24

 

Relaterade artiklar

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen