Stress är en naturlig del av livet

Alla blir stressade ibland och det är en naturlig del av livet. Vissa är mer tåliga än andra och kan stå ut med mycket utan att bli stressade och andra blir lätt stressade. Tåligheten för stress varierar dessutom över livet och i vissa perioder är vi extra känsliga.

När stress ger en påtaglig negativ påverkan på livet kan det vara aktuellt att söka hjälp och behandling. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig ge positiv effekt hos patienter som lider av stressproblematik.

Symptom på stress

Att vara stressad innebär att kroppen har en generellt förhöjd nivå av anspänning. Under en kortare tid kan det vara positivt, men långvarig stress kan ge upphov till en rad negativa symptom. Exempel på det kan vara:

 • Irritabilitet och dåligt humör
 • Sömnproblem
 • Oro och ångest
 • Nedstämdhet
 • Huvudvärk
 • Nacksmärtor
 • Magproblem
 • Förhöjt blodtryck
 • Brist på eller ökad aptit
 • Utslag/eksem
 • Bröstsmärtor
 • Mer mottaglig för sjukdomar

Hälsa24: 6 KBT-tekniker för att bli av med stress

Vad orsakar stress?

Stress kan bero på flera olika saker och varierar från person till person. De flesta upplever stress om det är mycket på jobbet eller i skolan. Man kan känna sig stressad över att ha många saker inplanerade och av att ha för få uppgifter eller utmaningar i sitt liv. Ibland kan roliga saker såsom att arrangera ett event orsaka stress.

Exempel på sådant som ger upphov till stress kan vara:

 • Relationsproblem
 • Problem på jobbet
 • Hög belastning på jobbet
 • Höga krav i skolan
 • Sjukdom
 • Livsförändringar såsom separation från partner
 • Hög aktivitetsnivå på fritiden
 • Positiva händelser såsom att arrangera en fest

För att hantera stress kan en person ändra sitt beteende eller livsstil. Vissa börjar röka mer, slutar röra på sig, sover dåligt och blir sämre på att sköta eventuell medicinering. Detta är förändringar som ökar sjukdomsrisken och som man bör ta på allvar.

KBT-tekniker för att hantera stress

I en KBT-behandling för stress försöker man arbeta med tankar och beteenden kopplade till problemen och försöker göra förändringar i beteenden och tankar för att minska stressnivån.

I en KBT-behandling för stress fokuserar man på:

 • Identifiera stressfaktorer
  Systematisk identifiering av sådant som stressar och att försöka förändra och påverka sådant som ligger inom patientens kontroll
 • Problemlösning
  När man är stressad är det svårare att se lösningar på problem som man ställs inför och att problemen inte blir lösta bidrar i sin tur till att stressen ökar. Att arbeta med problemlösning är därför en viktig del när man arbetar med stressproblematik.
 • Förbättrade levnadsvanor och träning
  Motståndskraften mot stress blir bättre om man äter hälsosamt och ser till att avsätta tillräckligt med tid för sömn. Träning och fysisk aktivitet har en positiv effekt på stressproblem, ger energi och hjälper kroppen att slappna av.
 • Avslappningsövningar/medveten närvaro
  Avslappningsövningar och medveten närvaro eller mindfulness kan hjälpa hjärnan och kroppen att slappna av och ge tid för återhämtning
 • Ledig tid
  Att planera in återhämtning och avsätt tid för att vara ledig och se till att inte nås av jobbmail eller annat som ökar stressnivån är viktigt för att komma ur en stressproblematik.
 • Arbeta med negativa tankar
  Om negativa tankar eller katastroftankar stressar kan det hjälpa att antingen arbeta med att ifrågasätta dessa eller med förhållningssättet till tankarna.

Söka vård för stress

Om du mår dåligt av din stress och inte vet hur du ska hantera den är det viktigt att söka hjälp. Det kan ta lång tid att bli frisk från stressjukdomar, därför är det viktigt att ta tag i problemet så snart som möjligt.

I samarbete med Psykologpartners erbjuder vi Internet-KBT. Det är ett behandlingsprogram som pågår i cirka 8 veckor och där du under tiden får stöd av en psykolog och verktyg för att hantera och minska din stress. Innan du påbörjar behandlingen gör en läkare en bedömning för att se om det är rätt behandlingsform för dig.

I samarbete med:

MEDIBAS

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare och få vård. Vår chattbot och våra specialistkompetenta läkare är redo att hjälpa dig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi är aldrig längre bort än din mobil eller dator. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online får du tid på en vårdcentral nära dig. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.