Hoppa till innehållet

Psykiska besvär

Psykisk ohälsa är vanligt, ofta i form av stress, oro och ångest/nedstämdhet samt sömnsvårigheter. Det är viktigt att ta tag i dina problem, söka hjälp, försöka orka göra förändringar för att må bättre. Vid psykisk sjukdom har en läkare ställt en diagnos. Depression är den vanligaste psykiska sjukdomen. Nästan var femte person i Sverige har någon gång fått diagnosen. Det är vanligare att kvinnor drabbas av depression än män. Exempel på andra psykiska sjukdomar är generaliserat ångestsyndrom, GAD, eller psykossjukdomar till exempel schizofreni.

Livet innebär alltid prövningar och belastningar. Vi kan inte gå genom livet med förväntningen att alltid vara glada och lyckliga. Ändamålsenlig oro, sorg och krisreaktioner och nedstämdhet som reaktion på stora livshändelser eller jobbiga perioder är normalt och ska få finnas.

Vi har alla olika förutsättningar i livet, men i viss mån kan det vi gör och hur vi lever påverka vårt mående. Att försöka ha regelbundna mat- och sömnvanor är viktigt. Det är bevisat att fysisk aktivitet kan vara en lika effektiv behandling som tabletter vid mild/måttlig depression. Fysisk aktivitet lindrar även ångest.

Att fortsätta umgås med nära och kära samt att inte isolera sig hjälper även det för att kunna må bättre.

Senast uppdaterad: 15 januari 2020

Redaktör: Sofia Wallsten

Granskare: Ebba Werr, Specialistläkare i allmänmedicin, Doktor24

Hämta hem appen

Med vår app i mobilen är det ännu enklare att söka vård och hålla koll på dina ärenden dygnet runt, livet runt. Hämta hem den från Appstore eller Google Play.

Öppna appen