6 KBT-övningar mot stress

Långvarig stress innebär en hög påfrestning på kroppen, både psykiskt och fysiskt. Med hjälp av enkla KBT-övningar kan du själv påverka och ändra beteendet som orsakar stressen.

1. Stressfaktorer
2. Problemlösning
3. Livsstil
4. Avslappningsövningar
5. Återhämtning
6. Negativa tankar

När du är stressad under en lång tid utsätts kroppen för hög anspänning vilket kan leda till både psykiska och fysiska besvär. Om du lider av stress finns det flera saker du kan göra för att bryta den negativa spiralen. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en effektiv och vanlig behandlingsmetod mot långvarig stress.

6 KBT-övningar mot stress

Inom KBT försöker man förändra de tankar och beteenden som gör att man är och förblir stressad. Här är 6 KBT-övningar mot stress som du själv kan använda för att bli av med din stress:

1. Hitta dina stressfaktorer
Börja med att identifiera det som stressar dig. Det kan till exempel vara din jobbsituation, höga krav, sjukdom eller relationsproblem. Fundera över vad som ligger inom din kontroll och som du kan påverka och förändra.

2. Arbeta med problemlösning
När du är stressad kan det vara svårt att se lösningar på dina problem. Att problemen inte blir lösta bidrar i sin tur till att stressen ökar. Försök se på problemet med ett utifrånperspektiv och definiera vad som gör att det inte blir löst. Skriv sedan ner möjliga lösningar och sätt en plan för hur du ska gå tillväga.

3. Ändra din livsstil
De flesta vet att en sund livsstil är bra för både kropp och knopp. Men faktum är att du får bättre motståndskraft mot stress om du äter hälsosamt och får tillräckligt med sömn. Även träning har positiva effekter mot stress då fysisk aktivitet både ger energi och hjälper kroppen att slappna av.

4. Testa avslappningsövningar
Avslappningsövningar och mindfulness hjälper hjärnan och kroppen att slappna av. Det finns många sajter, appar och Youtubekanaler som du kan använda gratis för att lära dig avslappningstekniker.

5. Planera in återhämtning
För att bryta stressbeteende är det nödvändigt att planera in ledig tid för återhämtning. Bestäm tider där mobilen är avstängd och du inte kan nås av jobbmejl eller annat som gör att din stressnivå ökar.

6. Arbeta med dina negativa tankar
Stress kan även orsakas av negativa tankar och katastroftankar, såsom att man är otillräcklig i hemmet, på jobbet eller som person. Ett första steg är att identifiera negativa tankar som dyker upp automatiskt i olika situationer. Ifrågasätt hur realistiska de är och ändra sedan ditt förhållningssätt till dem. Försök se tankarna som just tankar och inte sanningar.

När ska jag söka hjälp?

Om du känner att stressen påverkar ditt liv negativt och inte vet hur du ska hantera den kan det vara dags att söka hjälp.

Doktor24 hjälper dig med bedömning och erbjuder KBT-behandling online. Innan du påbörjar behandlingen görs en bedömning av en läkare för att se om det är rätt behandlingsform för dig.

Sök vård för stress.

Tecken på stress

Stress är mycket vanligt och kan vara positivt i korta perioder. Vissa är mer stresståliga medan andra lätt blir stressade. Tåligheten för stress varierar dessutom över livet och i vissa perioder är vi extra känsliga.

Vanliga tecken på ohälsosam stress är:

 • Irritation och dåligt humör
 • Sömnproblem
 • Oro och ångest
 • Nedstämdhet
 • Huvudvärk
 • Nacksmärtor
 • Magproblem
 • Förhöjt blodtryck
 • Brist på eller ökad aptit
 • Utslag/eksem
 • Bröstsmärtor
 • Mer mottaglig för sjukdomar

Läs mer om stress.

Skriven av: Louise Isaksson
Granskad av: Christoffer Berg, legitimerad psykolog, Mental Health Manager på Doktor24