Depression

Depression är ett vanligt tillstånd som orsakar stort lidande och många går länge utan att få behandling. Idag finns goda möjligheter till att bli hjälpt med sin depression.

 • Depression drabbar oftare kvinnor än män, ungefär dubbelt så ofta.
 • Vanliga symptom är nedstämdhet, ofta med förlust av energi och en känsla av att lätt bli uttröttad.
 • Depressioner ger som regel även andra symptom som bland annat sänkt aptit, sömnstörningar och självmordstankar.
 • Idag finns bra behandling vid många typer av depression, både läkemedel och terapisamtal ger ofta god effekt.

Misstänker du depression? Kolla dina symptom med vår smarta bot så hjälper vi dig!

Orsak

Depression är en störning i hjärnan, men trots gedigen forskning har man ännu inte kartlagt de bakomliggande processerna helt och hållet utan mycket är fortfarande osäkert. Det faktum att många blivit hjälpta av vissa typer av läkemedel har tydliggjort vissa delar av orsakerna.

Ibland kan personliga tragedier av olika slag utlösa en depression. En skilsmässa eller förlust av en anhörig, en traumatisk upplevelse eller en jobbig förändring i livet – orsakerna kan vara många.

Man tror idag att vissa ämnen i hjärnan, så kallade neurotransmittorer, är inblandade i orsaken till depression. Om det finns en obalans i dessa finns större risk att man drabbas av depression. Missbruk av alkohol eller andra droger är kopplat till ökad risk för depression.

Depression har också en ärftlig komponent. Finns det nära släktingar med depression så är risken högre att du drabbas.

Man har också goda skäl att tro att kroppens hormoner bidrar till risken. Vid exempelvis graviditet, förlossning och övergångsåldern hos kvinnor har man sett samband med depression, vilket då skulle kunna förklaras med hormonella svängningar.

 

Symptom

För depressionsdiagnos krävs idag minst två av tre huvudsymtom, för att skilja ut det från tillstånd av tillfällig sorg eller utbrändhet. De mest utmärkande symptomen är:

 • Sänkt stämningsläge.
 • Intresse- och glädjelöshet.
 • Minskad energi och ökad uttröttbarhet.

Andra vanliga symptom är

 • Försämrad koncentrationsförmåga och uppmärksamhet.
 • Minskad självkänsla och självtillit.
 • Skuldkänslor och känsla av värdelöshet.
 • Negativa och pessimistiska tankar om framtiden.
 • Tankar eller planer på att skada sig själv eller begå självmord.
 • Sömnstörningar. Vanligast är svårigheter att somna in samt ett tidigt uppvaknande. Vissa sover dock mer än vanligt.
 • Nedsatt eller förändrad aptit. Matlusten försvinner och mat smakar inte som den brukar.

Vad kan jag göra själv

Det är viktigt att du undviker isolering, boka gärna in aktiviteter med vänner och annat som du kan se fram emot. Försök upprätthålla normal dygnsrytm vad gäller sömn, måltider och fysisk aktivitet. Ställ väckarklockan på samma tid och skaffa regelbundna hygienrutiner, en daglig dusch och rena kläder. Även regelbundna matvanor är att rekommendera. Det är klokt att undvika alkohol och andra berusningsmedel då dessa ofta förvärrar tillståndet.

Man har visat att daglig konditionsträning såsom raska promenader hjälper många. Även styrketräning ger bra hjälp. Hitta en motionsform som passar dig och försöka få upp pulsen varje dag.

 

När bör jag söka vård

Kom ihåg att depression är en sjukdom som går att behandla precis som andra sjukdomar. Vänta därför inte med att söka vård. Av olika skäl drar sig många för att söka vård för depression, så om du har någon i din närhet som du misstänker är deprimerad, tveka inte att hjälpa den personen att söka vård. En depression kan vara svår att ta sig ur själv, utan hjälp.

Vi på Doktor24 kan hjälpa dig med vidare handläggning av en depression. Du kan kontakta oss om du känner dig deprimerad.

Om du har starka depressionskänslor eller tankar på självmord ska du genast ringa 112 eller uppsöka en akut psykiatrisk mottagning eller en psykiatrisk öppenmottagning. Om du har någon i din närhet som uttrycker tankar eller planer på självmord ska du se till att hen får akutvård omgående då det i ett sånt tillstånd är svårt att ha insikten om att söka vård.

 

Behandling

Man vet idag att många får god hjälp av läkemedel, kognitiv beteendeterapi (KBT) eller en kombination av dessa. Vi på Doktor24 kan hjälpa dig vidare till rätt behandling. Det är också viktigt att, som beskrivits ovan, skaffa sig goda vanor och rutiner för mat, sömn och motion. Detta fungerar både som behandling och som förebyggande av nya episoder av depression.

I samarbete med:

MEDIBAS

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare och få vård. Vår chattbot och våra specialistkompetenta läkare är redo att hjälpa dig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi är aldrig längre bort än din mobil eller dator. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online får du tid på en vårdcentral nära dig. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.