Hoppa till innehållet

Astma

Astma är en kronisk sjukdom som drabbar lungorna och påverkar andningsförmågan. Sjukdomen innebär att luftvägarna blir inflammerade och känsliga vilket kan göra det svårare att andas. I Sverige beräknas nästan en miljon personer lida av astma.

Doktor24’s läkare hjälper dig med rådgivning och förnyar dina recept på astmamedicin, direkt via en smidig chatt i mobilen.

Hur får man astma?

Det är inte helt klart vad som orsakar sjukdomen, men det finns vissa faktorer som kan öka risken att drabbas. Astma kan exempelvis vara ärftligt, så om någon i familjen har astma är det större risk att du själv drabbas. Dessutom kan allergier, rökning, luftföroreningar och infektioner öka risken för att utveckla sjukdomen.

Astma brukar kategoriseras in i tre huvudtyper: Allergisk astma, icke allergisk astma och så kallad blandform-astma. De olika typerna av astma orsakas och triggas av olika saker.

  • Allergisk astma är den vanligaste formen och utlöses av allergener såsom pollen, pälsdjur, kvalster eller mögel. När personer med allergisk astma utsätts för sina specifika allergener kan det leda till inflammation i luftvägarna, vilket i sin tur kan utlösa astmasymtom såsom hosta och svårare att andas.
  • Icke-allergisk astma kan utlösas av olika faktorer som kyla, fysisk ansträngning, rök eller starka dofter. Dessa faktorer kan leda till sammandragning av luftvägarna och orsaka astmasymtom.
  • Blandform-astma är en typ av astma där symtomen varierar mellan allergisk och icke-allergisk astma. Denna form av astma kan vara utmanande att diagnostisera och behandla eftersom den innefattar olika typer av utlösande faktorer och symtom. Individer med blandform-astma kan uppleva astmaattacker kopplade till allergener såsom pollen eller pälsdjur, eller vid fysisk aktivitet (även kallad ansträngningsastma) samtidigt som de kan få astmaattacker som inte är kopplade till någon specifik allergisk reaktion.

För att diagnostisera och bedöma astma behövs en fysisk undersökning. Vi hjälper dig gärna digitalt med att förnya dina recept på astmamedicin om du redan har en diagnos.

Förnya recept

Grafisk illustration av läkare och sjuksköterksa med stetoskop

Rådgivning & receptförnyelse

Chatta med läkare

Väntetid mellan 10-15 minuter

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen