Impotens

 

Impotens kallas också erektionsproblem och innebär att ha svårt att få stånd eller att behålla stånd. Impotens kan orsaka både nedstämdhet, frustration, ilska, oro och känslor av otillräcklighet. De flesta män drabbas någon gång i livet och beroende på orsaken till problemet finns det olika metoder att prova.

 

Symptom:

 • Du har svårt att få stånd.
 • Du har svårt att behålla stånd.

Vad är impotens?

Impotens kallas också erektionsproblem och innebär att ha svårt att få stånd eller att behålla stånd tillräckligt länge för att kunna genomföra ett samlag på ett tillfredställande sätt.

 

Tillfälligt svårt att få stånd

Tillfälliga erektionsproblem kan orsakas av psykisk ohälsa såsom nedstämdhet, depression, psykiatriska sjukdomar, läkemedelsbehandling, stress, prestationsångest eller nervositet. Om du hamnar i en ond cirkel och inte kan genomföra eller njuta av sex kan du få hjälp av en sexolog eller på ungdomsmottagningen om du är under 23 år.

 

Orsaker till impotens

Den vanligaste orsaken till långvarig impotens är sjukdomar som påverkar din blodcirkulation. Tillfälliga besvär beror oftast på psykologiska faktorer som prestationsångest, stress och nervositet. Även livsstil kan spela in.

 • Sjukdomar – Diabetes och hjärt-kärlsjukdomar tex högt blodtryck är den vanligaste orsaken till impotens.
 • Psykologiska faktorer – För yngre män handlar det oftast om faktorer som stress, depression och prestationsångest. Även äldre män kan givetvis drabbas av detta. Nattliga utlösningar och morgonstånd fungerar då som vanligt.
 • Operationer – Om du har genomgått en operation i nedre delen av magen eller i bäckenet kan nerver eller blodkärl till penis ha skadats vilket kan orsaka impotens.
 • Läkemedel – Vissa läkemedel, framförallt mot högt blodtryck och psykiatriska läkemedel som antidepressiva kan ge impotens som biverkning.
 • Rökning – Rökning försämrar blodförsörjningen vilket gör det svårare att få stånd.
 • Alkohol – Hög alkoholkonsumtion under lång tid skadar nervcellerna vilket kan ge impotens. Du kan också tillfälligt uppleva svårigheter att få stånd medan du är berusad.
 • Medfödd missbildning – Om du aldrig i ditt liv har haft en erektion som varat över en halv minut kan du ha en medfödd missbildning, något som är väldigt ovanligt.
 • Testosteronbrist – Med åldern sjunker testosteronproduktionen i kroppen. Låg testosteronhalt är inte en direkt orsak till impotens men det kan göra att sexlusten minskar vilket kan försvåra problemet.

 

Behandling

Beroende på om impotensen orsakas av en sjukdom eller om det beror på psykologiska faktorer finns det generella tips och olika behandling att prova:

Levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor ökar förmågan att få stånd och förebygger att du drabbas av impotens:

 • Sluta röka
 • Minska din alkoholkonsumtion
 • Träna regelbundet
 • Undvik övervikt
 • Minska på stress i vardagen

Sexualrådgivning

Sexualrådgivning hos sexolog eller på ungdomsmottagningen kan hjälpa om besvären beror på prestationsångest, oro eller nervositet.

Läkemedel

Det finns läkemedel som förstärker förmågan att få stånd som du kan ta i samband med samlag. De innehåller ämnen som gör att muskler och blodkärl till och i penis slappnar av så att svällkropparna lättare fylls med blod och penis styvnar. Läkemedlen finns i olika form:

 • Tabletter som Viagra, Cialis, Levitra och Spedra. De olika sorterna skiljer sig åt genom hur snabbt och länge de verkar.
 • Sprutor som heter Caverject som du tar själv i svällkropparna.
 • Bondil är ett litet stift som förs in i urinröret. Stiftet smälter och det aktiva ämnet tas upp i penis.
 • Ett annat alternativ är krämen Vitaros som smörjs i urinrörets öppning och fungerar som Bondil.

Hjälpmedel

Pubisring eller vakuumerektionspump är exempel på hjälpmedel som kan ge hårdare stånd som håller längre.

Operation

Operation där man lägger in implantat i penisen för att på konstgjord väg få stånd är en ovanlig behandling men det alternativet finns om ingenting annat fungerar.

 

Fysiskt eller psykiskt?

Att tillfälligt uppleva problem att få eller behålla ett stånd är vanligt. Testosteron är viktigt för sexlusten men det finns många andra faktorer som spelar in. Om du kan få stånd vid vissa tillfällen, till exempel vid onani eller på natten, betyder det att det inte är en kroppslig eller medicinsk orsak till problemen. Det vill säga, allt fungerar som det ska rent fysiskt.

Stress och prestationsångest

Tillfälliga erektionsproblem orsakas ofta av stress, prestationsångest eller nervositet. En stressad hjärna kan inte fokusera på sex och stresshormonet kortisol kan också bidra till svårighet att få stånd. Nervositet och prestationsångest å andra sidan är vanligt i början av en relation och brukar gå över i takt med att man blir tryggare med sin partner.

Ibland kan man hamna i en ond spiral där sämre prestation på grund av ångest över att prestera dåligt leder till ännu högre prestationsångest och ökad nervositet. Om du hamnar i en ond cirkel och inte kan genomföra eller njuta av sex kan du få hjälp av en sexolog eller på ungdomsmottagningen om du är under 23 år.

Brist på sexuellt intresse

Erektionsproblem kan också ha att göra med brist på sexuellt intresse för din partner eller på höga krav på hur ofta och länge man ska ha sex. Känner du dig trygg med din partner? Har relationen blivit för slentrianmässig? Kanske är relationen du är i inte så bra att lusten finns?

Dessa är känsliga ämnen men likväl viktiga att fundera över. Att våga kommunicera detta med sin partner kan kännas svårt men upplevs ofta som en lättnad och öppnar upp för möjligheter till förändring och förståelse. Det är också skönt och stärkande att komma till insikten att kroppen fungerar och att ingenting är fel.

 

Vad händer i kroppen när du får stånd?

Flera faktorer i kroppen samverkar när du får stånd. Det börjar med att olika intryck som beröring, syn- och hörselintryck, sexuella fantasier och omedvetna tankar påverkar den delen av hjärnan som styr sexuell upphetsning. För att du ska bli upphetsad av sådana intryck krävs att du har normala nivåer av könshormonet testosteron.

Från hjärnan skickas sedan nervsignaler till penis via nerver i ryggen och bäckenet. Nervsignalerna gör att penisen slappnar av så att svällkropparna kan fyllas med blod. Blodflödet till penisen måste öka 25 gånger för att du ska kunna få en erektion som är tillräcklig stark för att genomföra ett samlag.

 

Källor

I samarbete med:

MEDIBAS

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor. Vi ger dig medicinska bedömningar, råd och vård dygnet runt alla dagar i veckan. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online kan en av våra sjuksköterskor ge råd för hur du själv kan behandla åkomman eller guidar dig till rätt mottagning. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.