Hoppa till innehållet

Information om Diabeteskoll

På en här sidan hittar du allmän information om diabetes, diabetesproverna f-glukos och HbA1c, riskbedömning för att utveckla diabetes typ 2 samt allmän information om riskfaktorer som kan öka risken att utveckla diabetes samt rekommendationer om vad man ska göra för att minska risken. Du kan även läsa om vad du ska göra om du har avvikande värden.

Informationen riktar sig till dig som bokat tid för Doktor24s test Diabeteskoll på Apoteket.

Olika typer av diabetes

Diabetes brukar delas in i två typer. Typ 1 drabbar framförallt barn och typ 2 drabbar främst vuxna. Diabetes innefattar utöver dessa även flera olika sjukdomar som alla kännetecknas av förhöjda blodsockervärden på grund av nedsatt insulinproduktion, försämrad insulineffekt eller bådadera.

Typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes är en så kallad autoimmun sjukdom som betyder att kroppens egna immunsystem angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. Detta medför att insulinproduktionen upphör och därför behöver personer med typ 1 diabetes insulinbehandling. Det finns få kända riskfaktorer för diabetes typ 1, men virusinfektioner tidigt i livet tros vara en orsak.

Diabetes typ 1 ska omhändertas akut, då insulinproduktionen upphör mycket snabbare än vid typ 2 diabetes.

Typ 2 diabetes

Typ 2-diabetes är till en viss del en ärftlig sjukdom men risken att insjukna påverkas också av livsstilsfaktorer. Typ 2 diabetes kännetecknas framförallt av en minskad insulinkänslighet ute i cellerna, så kallad insulinresistens, vilket kan uppkomma till följd av exempelvis övervikt, stillasittande och rökning. Långt gången diabetes typ 2 brukar ofta innebära att insulinproduktionen i stort sett upphör. Personer med ärftlighet i kombination med andra riskfaktorer löper ökad risk att insjukna. Typ 2 diabetes är långt vanligare än typ 1 diabetes, och förekomsten av typ 2 diabetes ökar med stigande ålder.

Symtomen vid typ 2 diabetes kommer mer smygande jämfört med vid typ 1 diabetes.

Graviditetsdiabetes

Kroppen behöver mer insulin när man är gravid. Blodsockervärdet kan bli för högt om insulinet inte räcker till. För höga blodsockervärden under graviditeten benämns som graviditetsdiabetes. Blodsockervärdena normaliseras oftast efter förlossningen, men risken att utveckla diabetes typ 2 senare i livet ökar för de som haft graviditetsdiabetes.

Diabetesprover

De blodprover som vanligtvis används för att upptäcka om en person har diabetes är glukos och HbA1c. Här kan du läsa mer om proverna:

F-glukos “blodsocker”

Vad betyder värdet?

 • Värdet visar nivå av blodsocker vid provtagningstillfället.
 • f betyder att provet är ett fastevärde.
 • Glukos betyder blodsocker.

Vad innebär ett normalt värde?

För dig som inte har en känd diabetes 

 • Om f-glukos och HbA1c (Du kan läsa mer om HbA1c nedan) är normala så tyder det på att du inte har diabetes eller förstadiet till diabetes (så kallad pre-diabetes).
 • Ett normalt värde med för högt HbA1c kan tyda på att du har diabetes eller pre-diabetes.
 • Ett normalt värde kan inte bedöma risken för att utveckla diabetes.

För dig som har diabetes:

 • Ett normalt värde tyder på att du har adekvat behandling och /eller god livsstil.
 • En person med diabetes kan ha andra referensintervall än en person som inte har diabetes. Prata med din läkare om du är osäker på vilket värde som är normalt för dig.

Vad innebär ett avvikande värde?

För dig som inte har en känd diabetes:

 • Under förutsättning att provet är taget när du är fastande, så kan ett för högt värde indikera att du har ökad risk att drabbas av diabetes, eller att du har diabetes. Ett värde kan inte ställa diagnosen diabetes.
 • Ett för lågt värde ska normalt sett inte drabba i övrigt friska personer. Ett något för lågt värde kan däremot även förekomma om en person har slarvat med födointag, men eventuellt andra orsaker/sjukdom kan inte uteslutas.

För dig som har en känd diabetes:

 • Individuella referens- och målvärden kan gälla. Prata med din läkare om du har frågor om vilka värden just du ska ha.

Faktorer som kan påverka värdet:

 • Om provet inte tagits när du var fastande. Referensintervallen för blodsocker utgår från ett fastande blodsocker. Eftersom blodsockret tillfälligt ökar vid matintag så blir det felaktigt att jämföra icke fastande värden med ett fastande referensintervall.
 • Svält. Ett för lågt blodsocker är ovanligt hos individer som inte medicinerar för sitt blodsocker men kan förekomma när kroppen befinner sig i ett svälttillstånd. Ett svälttillstånd kan uppstå t.ex. vid undernäring, långvarig fasta eller hård fysisk träning.
 • Infektion. Om provet tagits under pågående infektion såsom en förkylning kan infektionen vara en bidragande orsak till ett tillfälligt förhöjt blodsocker
 • Läkemedel, exempelvis kortisonläkemedel.

För dig som har diabetes kan även nedanstående påverka värdet:

 • Icke optimal medicinering.
 • Kostintag.
 • Låg fysisk aktivitet.

HbA1c “långtidssocker

Vad betyder värdet?

 • HbA1c mäter hur mycket socker (glukos) som fastnat på hemoglobinet i de röda blodkropparna och HbA1c är på så vis ett blodprov som speglar hur blodsockerhalten har varit de senaste tre månaderna, där den senaste månadens blodsockervärden spelar störst roll. Enkelt uttryckt kan man säga  “medelvärdet av blodsockret de senaste månaderna”

Vad innebär ett avvikande värde?

För dig som inte har en känd diabetes:

 • Ett för högt HbA1c värde kan indikera att du har pre-diabetes eller diabetes, men ett värde kan inte säkert ställa diagnos.
 • Ett för lågt värde kan vara normalt för vissa individer, men hos andra kan det bero på andra sjukdomar eller tillstånd.

För dig som har en känd diabetes:

 • Individuella referens- och målvärden kan gälla. Prata med din läkare om du har frågor om vilka värden just du ska ha.

Faktorer som kan påverka värdet

Exempel:

 • Genetiska varianter av en individs hemoglobin (=det syrebärande proteinet i de röda blodkropparna) kan störa testmetoden och tillförlitligheten i HbA1c-värdet.
 • HbA1c värdet kan var missvisande vid vissa tillstånd och sjukdomar (exempelvis: vissa blodsjukdomar, efter blodtransfusion, leversvikt, vissa läkemedel, alkoholmissbruk, avsaknad av mjälte, efter maratonlöpning).

Viktig information

 • Dotkor24s tester är menade att vara ett stöd för dig att hantera din hälsa.
 • Testerna ersätter inte traditionell sjukvård utan bör ses som en individ initierad screening för att upptäcka diabetes.
 • Testerna är inte en grund för diagnos eller medicinsk behandling. Tjänsten kan inte avgöra om du är “frisk” eller “sjuk”.
 • Testerna ger en ökad insikt men utgör inte en medicinsk bedömning då det krävs specifik medicinsk kompetens och kompletterande individuell information.

Riskbedömning för utvecklande av diabetes typ 2

Det finns ett diabetesrisktest (findrisc) som kan testa om en person ligger i riskzon att utveckla diabetes typ 2 inom en 10-årsperiod.

I testet svarar man på frågor där svaren ger en viss poäng och som sedan genererar ett riskutfall. Möjliga riskutfall är väldigt låg risk, låg risk, medelhög risk, hög risk, väldigt hög risk. Riskbedömning kan göras här: https://diabetesrisktest.nu/

Riskfaktorer 

Vanliga riskfaktorer för att drabbas av diabetes typ 2 eller diabetes vid graviditet

 • Övervikt och fetma, framförallt bukfetma /dålig kosthållning
 • Fysisk inaktivitet
 • Förstagradssläkting med diabetes mellitus typ 2 (förälder, syskon)
 • Etniskt ursprung (Asien, Nordafrika, Latinamerika och afroamerikansk population)
 • Tobaksbruk
 • Hög alkoholkonsumtion
 • Behandling med kortison, neuroleptika, antidepressiva läkemedel
 • Hög ålder

Ärftlighet och ålder är riskfaktorer som du inte kan göra något åt, men du kan i hög grad själv påverka risken att drabbas av diabetes typ 2 genom att påverka dina levnadsvanor. Goda levnadsvanor minskar även risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

För den som har diabetes så kan man med goda levnadsvanor påverka sin sjukdom.

Vad är normala blodsocker värden?

Nedan ser du en tabell för normala blodsockervärden hos en person utan känd diabetes. Normala värden för icke gravida och gravida gäller. Individuella värden kan gälla för de med känd diabetes diagnos.

Resultat Normala värden- icke gravid Normala värden-gravid
f-glukos 4,0-6.0 mmol/L 4,0-5,0 mmol/L
HbA1c 27-41 mmol/L 27-41 mmol/L

Goda levnadsvanor, rekommendationer:

Ät sunt, rör på dig ofta, motionera lite varje dag! Rök inte!

Ät nyttigt. 

 • Ät mycket grönsaker, frukt och bär. Välj gärna grova grönsaker som rotfrukter, vitkål, blomkål, broccoli, bönor och lök.
 • Ät fisk och skaldjur två till tre gånger i veckan.
 • Välj fullkornsprodukter, exempelvis när du äter pasta.
 • Ät inte så mycket rött kött och chark, max 500 gram i veckan, gärna mindre.
 • Välj nyttiga matfetter. Vid matlagning välj rapsolja eller flytande matfetter gjorda på rapsolja istället för smör eller margarin.
 • Välj magra, osötade produkter som är berikade med D-vitamin.
 • Ät mindre socker.
 • Salta mindre.

Rör på dig och motionera regelbundet. 

 • Korta små avbrott ofta där man ställer sig upp under en arbetsdag är hälsosamt.
 • Pulshöjande fysisk aktivitet 30 minuter per dag är hälsosamt. Man behöver inte ta ut sig maximalt utan en rask promenad, jogging, cykling, eller motionsgymnastik med måttlig till hög intensitet räcker alldeles utmärkt.

Ha koll på ditt BMI och midjemått. 

 • BMI är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd och tar inte hänsyn till hur fettet är fördelat i kroppen.
 • BMI räknas ut genom att ta sin vikt i kg delat med sin längd i meter i kvadrat.
 • Hos personer 18-50 år ska man ofta sträva efter ett BMI på 18,5-25. Något högre BMI gränser för äldre verkar många gånger vara mer hälsosamt.
 • BMI måttet passar inte alla, exempelvis muskelbyggare kan ha ett högre värde utan att BMI värdet i sig innebär en ohälsosam livsstil.
 • Midjemått är ett mått på bukfetma. Du kan läsa om hur du mäter midjemåttet här: https://doktor24.se/faq/blodtryck/hur-mater-jag-mitt-midjeomfang/
 • Högt midjemått är associerat med ökad risk för sjukdom (oberoende av t.ex BMI och andra riskfaktorer).
 • Risken för sjukdomar ökar redan vid ett midjemått på över 94 cm för män och över 80 cm för kvinnor. Särskilt om du har ett BMI över 25.

Ha koll på ditt blodtryck.

 • Kontrollera blodtrycket en gång per år och sök vård om ditt blodtryck är för högt.
 • Ett normalt blodtryck kan variera beroende på om man har andra sjukdomar, men ett normalt blodtryck brukar säga ska vara <135-140/85-90.
 • Hos personer med andra sjukdomar kan ett lägre blodtrycksvärde vara mer gynnsamt.

Rök inte!

 • Sök hjälp på vårdcentralen om du önskar hjälp med att sluta röka och du inte lyckas själv.
 • Kom ihåg att minskad rökning också är en hälsovinst, varje cigarett räknas.

Drick inte för mycket alkohol. 

 • All alkoholkonsumtion är förenad med risk för hälsopåverkan visar senare års forskning.
 • Den allmänna rekommendationen för att minska risken för skador av alkohol är ”ju mindre desto bättre”.
 • Enligt begreppet “lågriskkonsumtion” bedöms dock friska män och kvinnor generellt ha en låg risk för skador vid en konsumtion på mindre än 10 standardglas per vecka, mindre än fyra standardglas per tillfälle samt undvika daglig alkoholkonsumtion.
 • För gravida räknas all alkoholkonsumtion som riskbruk.
 • Ett standardglas alkohol innehåller 12 gram alkohol och motsvarar 33 cl starköl eller ett glas vin 10-15 cl, eller starksprit 4 cl.

När ska du söka vård?

För dig som inte har en känd diabetes och tagit provet fastande och har ett för högt f-glukos och/ eller HbA1c värde:

Om du har ett för högt  f-glukos och/eller HbA1c värde och inte någon diabetesdiagnos sedan tidigare ska du söka läkare för att diskutera dina värden. Vanligtvis brukar läkaren då vilja kontrollera om dina blodprover, och ibland även ta ytterligare blodprover och genomföra undersökningar som del i fortsatt utredning. Läkaren kan då ofta bedöma om du inte har diabetes eller om du har förstadie till diabetes (så kallad pre-diabetes), eller om du har diabetes. Är du gravid kan förhöjda värden betyda att du kan ha drabbats av graviditetsdiabetes.

Om du mår bra och har lätt avvikande f-glukos och eller HbA1c så gäller:

 •  Person som inte är gravid och har f-glukos på 6,1-7,0 mmol/L och /eller Hba1c på <48 ska boka en tid på vårdcentralen inom en månad.
 • Person som är gravid och har f-glukos >5,0-7,0 mmol/L och eller ett HbA1c värde  <47 ska kontakta MVC nästkommande vardag.

Om du mår bra och inte är gravid och har ett f-glukos >7,0 mmol/L (men inte >15 mmol/L) och eller HbA1c >47 skall du kontakta vårdcentralen eller närakuten/jourmottagning senast nästa dag. Är du gravid, kontakta MVC senast nästkommande dag.

Är det helg kan man många gånger vänta till närmaste vardag om värdena inte avviker kraftigt från referensvärdena och måendet är bra.

Du rekommenderas kontakta Doktor24 digital vid osäkerhet.

Är du gravid, kontakta MVC eller om helg, jourmottagningen senast dagen efter.

Om du mår bra men har ett f-glukos >15 mmol/L så behöver du söka fysisk läkare omgående. Kontakta din vårdcentral/jourmottagning eller akutmottagning direkt.

Om du mår dåligt (exempelvis ökade urinmängder, ökad törst, oförklarlig viktnedgång, onormal trötthet) så behöver du söka fysisk läkare omgående oavsett vilka värden du har. Du behöver kontakta din vårdcentral/jourmottagning eller akutmottagning idag.

Om du mår bra och har ett f-glukos <15 mmol/L och önskar diskutera dina provsvar och få råd om lämplig vårdnivå är du välkommen att söka Dr24 digital för att träffa en läkare om råd.

Du skall undvika att äta kolhydrater i form av sötsaker, pasta, potatis och ris fram tills du träffar läkare som då kommer ge dig mer individanpassade råd.

Raska promenader är gynnsamt vid för höga blodsockernivåer och du rekommenderas ta en rask promenad efter varje måltid. När du träffar läkare för uppföljning kan du få individuella motionsråd.

För dig som inte har en känd diabetes och tagit provet fastande och hade ett för lågt f-glukos (<4,0 mmol/L):

Det är sällsynt att ett lågt värde hos en för övrigt frisk person beror på sjukdom, men eventuell bakomliggande tillstånd/ sjukdom kan inte säkert uteslutas.

Vanligaste orsaken till lågt f-glukos är slarv med födointag.

Har man ett för lågt f-glukos ska man äta något, då ska glukosvärdet stiga. Du som haft ett för lågt f-glukos vid kontroll hos Doktor24 och har fått druvsocker och /eller ätit och kontrollerat om värdet så ska det, om det stiger till normala nivåer, efter 2 timmar vara mellan 4,0-8,8 mmol/L för icke gravida, och hos gravida ska värdet stiga till 4,0-8,0 mmol/L.

Värden enligt ovan talar inte för att man har diabetes.

Ett värde som stiger till  8,9 mmol/L eller högre hos icke gravida, och till ett värde över 8,0 mmol/L hos gravida 2 timmar efter energiintag  behöver utredas vidare hos läkare. Kontakta din vårdcentral (eller MVC om du är gravid) närmaste vardag för vidare bedömning.

Om du kan identifiera att orsaken till lågt f-glukos är slarv med matintag, se till att äta regelbundet under dagen. Vid osäkerhet, eller vid återkommande symtom på lågt blodsocker (exempelvis: svettningar, darrningar, hjärtklappning, blekhet, oroskänslor, förvirring, allmän svaghet), behövs ofta en läkarbedömning varför du rekommenderas kontakta din vårdcentral. Önskar du endast hjälp med att diskutera dina värden och besvär är du välkommen att kontakta Doktor24 digitalt.

För en mer omfattande utredning och omgående bedömning av ett dåligt mående behöver du alltid söka fysisk vård.

För dig som inte har en känd diabetes och har ett för lågt HbA1c:

Se “Faktorer som kan påverka värdet” ovan. Önskar du läkarbedömning rekommenderas du att kontakta din vårdcentral.

För dig som har en känd diabetes:

Du bör ha fått information av din läkare eller diabetessköterska hur du ska agera vid värden som avviker från de målvärden som din läkare har bedömt gäller för just dig.

Vid osäkerhet, kontakta din läkare eller diabetessköterska.

Om du inte mår bra och är osäker på hur du ska agera, kontakta läkare eller diabetessköterska omgående/snarast!  Du kan alltid söka akutmottagningen om du inte får omgående får kontakt med din ordinarie läkare.

Har du inte bokat tid för Diabeteskoll?

Är du orolig för att utveckla diabetes? Genom att se över dina blodsockervärden och riskfaktorer kan du få stöd i att hantera din hälsa och se till att få vård i rätt tid om behov finns. Läs mer och boka tid.

Granskad av: Annika Öberg, Specialistläkare i Allmänmedicin, Doktor24.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen