Hoppa till innehållet

Hepatit B

Hepatit B sprids via ett virus och ger inflammation i levern. Viruset sprids främst via sexuella kontakter och smittat blod. Hepatit B är globalt sett vanligt, men ovanligt i Sverige. Sjukdomen kan läka ut av sig själv, men vissa personer får kronisk sjukdom. Du kan minska risken att bli sjuk genom att vaccinera dig.

Så kan Doktor24 hjälpa dig
Du kan vaccinera dig mot Hepatit B på alla våra vaccinationsmottagningar.

Hepatit B kan vara både akut och kronisk. Akut hepatit B läker ut av sig själv hos majoriteten av de som blir smittade. Problemet är att hepatit B inte alltid ger några symtom. Du kan alltså vara sjuk och föra smittan vidare utan att veta om det. Vissa personer får diagnosen hepatit B, år eller decennier efter att de blivit smittade. Kronisk hepatit kan leda till levercirros – skrumplever – och levercancer.

Det är bara hälften av de vuxna som får hepatit B som visar symtom. Symtomen kan också vara olika tydliga hos olika personer. De första symtomen kan komma allt från några veckor upp till sex månader efter det att du blivit smittad, den så kallade inkubationstiden.

Sjukdomen kan delas in i tre faser. I fas ett, som varar i ungefär 1 vecka, får du influensaliknande symtom:

 • huvudvärk,
 • feber,
 • trötthet och ont i kroppen.
 • Ibland kan man också få hudutslag och illamående.
 • Vissa får även så kallade nässelutslag (urtikaria). Utslagen står ut lite från huden, de är vitaktiga och omges ofta av rodnad hud. Du kan få allt från några få utslag till utslag som flyter ihop och täcker stora delar av kroppen. Nässelutslag kan dyka upp, försvinna och flytta sig snabbt.

Ungefär hälften av de smittade vuxna går sedan in i fas två, den så kallade gulsotsfasen. Den inträffar efter någon vecka – när många börjar må bättre. De första symtomen är:

 • mörk urin
 • gråvit avföring.

Därefter följer gulsot i fas 3 med:

 • gulfärgade ögonvitor
 • gulaktig hud.

Hepatit B ger en inflammation i levern. Det innebär att levern inte orkar arbeta lika bra som annars. Bland annat får levern svårt att bryta ner ett ämne som heter bilirubin. Ämnet bilirubin förs istället ut med blodet och färgar – tillfälligt – först ögonvitor och sedan hud och slemhinnor gula.

Inflammationen gör också att levern svullnar. När levern är svullen kan du känna att det ömmar under revbenen på höger sida av kroppen.

Sjukdomen pågår i en till tre månader under fas tre. Trots att symtomen ger med sig kan du känna dig trött och svag en längre tid. I de flesta fall går sjukdomen över av sig själv, men några utvecklar en kronisk sjukdom.

Du kan känna dig väldigt trött när du har hepatit B och ett råd är därför att vila. Eftersom hepatit B påverkar levern bör du underlätta för den att läka. Det gör du genom att:

 • avstå från alkohol till dess att du är frisk. Vid kronisk hepatit B ska du avstå från alkohol helt.
 • avstå från läkemedel som omvandlas i levern.

Till de läkemedel som du bör undvika hör p-piller, paracetamol och viss typ av antibiotika. Din läkare kommer att diskutera dina läkemedel med dig om du har fått diagnosen hepatit B.

Om du har ett arbete där du riskerar att föra smittan vidare ska du tala om det för din läkare. Du kanske behöver vara hemma från arbetet ett tag eller tillfälligt få andra arbetsuppgifter.

Vaccinera dig eller var extra försiktig när du reser i:

 • Afrika
 • Asien
 • Central- och Sydamerika
 • Östeuropa
 • Oceanien.

Personer som bor och har vuxit upp i dessa länder har ofta fått viruset redan som små och är därför immuna mot sjukdomen – men de kan föra den vidare. Du kan enkelt minska risken att få hepatit B genom att vaccinera dig.

Granskad av: Henric Merkel, Specialistläkare, Doktor24.

Tecknad illustration av en psykolog

Vaccination mot hepatit

Läs mer

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen