Hoppa till innehållet

Kolera

Kolera är en mag- och tarmsjukdom som orsakas av en bakterie som sprids via förorenat vatten och mat. Kolerautbrott förekommer i flera länder i världen men är vanligast förekommande i länder som drabbats av naturkatastrofer, jordbävningar eller har bristfällig hantering av avloppsvatten.

Det går att skydda sig mot kolera samt även minska risken för turistdiarré genom att vaccinera sig med drickvaccinet Dukoral.

Så kan Doktor24 hjälpa dig
Du kan vaccinera dig mot kolera på alla våra vaccinationsmottagningar.

Vad är kolera?

Kolera är en sjukdom som är vanligast förekommande i länder med brister i infrastruktur för vatten- och avlopp. Kolera orsakas av en bakterie som sprids via förorenat vatten och mat och orsakar allvarliga magbesvär som kan bli livshotande om ingen behandling påbörjas.

Vid naturkatastrofer och jordbävningar kan smittorisken för kolera öka kraftigt och orsaka en epidemi då risken för att dricksvattnet förorenas ökar.

Om du planerar att resa till vissa länder i Afrika, Sydostasien och södra Asien som har en pågående koleraepidemi rekommenderas du att vaccinera dig. Risken att drabbas är större om du planerar att leva under enkla förhållanden eller äta mat som inte är genomstekt eller ordentligt tillagat.

Granskad av: Rolf Gustafson, docent i infektionssjukdomar och specialist i klinisk immunologi på Doktor24

Grafisk illustration av läkare och sjuksköterksa med stetoskop

Vaccination mot kolera

Boka tid

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen