Hoppa till innehållet

Blodtryckskontroll

 

Regelbundna kontroller av blodtrycket kan vara viktigt för din framtida hälsa. På Doktor24 Mottagningarna kan du enkelt mäta ditt blodtryck, för att få koll på hur du ligger till. Högt blodtryck är idag en av våra vanligaste folkhälsoproblem.

1 av 4 vuxna har för högt blodtryck och de flesta vet inte om det. Högt blodtryck känns inte och syns inte, men kan om det går obehandlat leda till bland annat åderförfettning, stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Därför är det viktigt att mäta blodtrycket regelbundet.

Tillsammans med Apoteket

Om blodtryckskollen

För vem

För vem?

- För dig som vill ha koll på ditt blodtryck.
- För dig som har ett förhöjt blodtryck och vill följa upp hur din läkemedelsbehandling fungerar.
- För dig som har ett förhöjt blodtryck och vill följa hur en förändrad levnadsvana kan ha förändrat ditt blodtryck.

Att tänka på

Att tänka på inför mätningen

- Att inte dricka kaffe eller använda nikotin 30 min innan mätningen.
- Att inte anstränga dig kraftigt fysiskt eller stressa direkt innan mätning.
- Att sitta ned i minst 5 minuter innan mätningen påbörjas.

Doktor24 Mottagning

Så går det till

Blodtrycksmätningen erbjuds som drop-in service på Doktor24 Mottagningarna. Förutom själva mätningen får du hjälp med att tolka mätresultatet. Vill du ha råd om hållbara vanor för att sänka ditt blodtryck kan vi hjälpa dig att rekommenderar en lämplig produkt eller tjänst.

Pris hälsotjänster

Blodtryckskoll60 kr
Antikroppstest690 kr

Fakta om blodtryck

Blodtryck = trycket i pulsådrorna. Pulsådrorna eller artärerna leder blod från hjärtat ut i kroppen. Blodtryck är benämningen på trycket i dessa blodkärl. Blodtrycket mäts vanligen i millimeter kvicksilver, mm Hg.

Systoliskt tryck: Vid varje hjärtslag pressar vänster hjärtkammare ut cirka en deciliter blod i pulsådrorna. Trycket stiger då till ett högsta värde som kallas det systoliska blodtrycket.

Diastoliskt tryck: Mellan slagen slappnar hjärtmuskeln av och dess kamrar fylls med blod på nytt. Då sjunker trycket i pulsådrorna till ett lägsta värde som kallas det diastoliska blodtrycket.

Man brukar ange blodtrycket med båda värdena, till exempel ”130/80” som utläses ”130 över 80”. Den första siffran talar då om det systoliska trycket och den andra det diastoliska. Nivån på blodtrycket beror på vilken blodmängd hjärtat pumpar ut, pumpkraften samt hur stort motstånd det är i blodkärlen. Vida blodkärl ger lägre motstånd och blodtryck. Trängre kärl får motsatt effekt.

Den vanligaste numera använda definitionen av högt blodtryck, hypertoni, är ett systoliskt blodtryck på 140 mm Hg eller högre och/eller diastoliskt blodtryck på 90 mm Hg eller högre.

  • Mild blodtrycksförhöjning: 140-159/90-99 mm Hg.
  • Måttlig blodtrycksförhöjning: 160-179/100-109 mm Hg.
  • Kraftig blodtrycksförhöjning: Värden på 180/110 mm Hg eller däröver.

Hämta hem appen

Med vår app i mobilen är det ännu enklare att söka vård och hålla koll på dina ärenden dygnet runt, livet runt. Hämta hem den från Appstore eller Google Play.

Öppna appen