Hoppa till innehållet

Receptförnyelse – steg för steg

Exempel: kunden står på apoteket och vill hämta ut läkemedel.

  1. Apotekspersonal/farmaceut upplyser kunden om att det saknas giltigt läkemedelsrecept
  2. Kunden/patienten får information om att Doktor24 kan hjälpa till att förnya receptet. Om patienten vill skickar farmaceuten ett sms med en länk till Doktor24.
  3. Via länken i sms:et kommer patienten till Doktor24 och kan logga in med mobilt BankID.

Innan ett läkarbesök inleds får patienten svara på ett antal frågor i den automatiska chatten:  

o   Vilka läkemedel vill patienten förnya samt dosering (om aktuellt preparat inte kan förnyas – se nedan – så får patienten information direkt)

o   Om patienten upplevt några eventuella biverkningar

o   När läkemedlet använts

o   Om uppföljning är inplanerad, när och med vilken läkare

o   Uppge information för ens hälsoprofil: längd, vikt, överkänslighet, tidigare diagnoser, nuvarande mediciner och tidigare operationer

o   Om man samtycke till att läkaren får ta del av NPÖ och LMF (nationell patientöversikt och läkemedelsförteckningen). Nekas samtycke kan inte receptet förnyas.

  1. Konsultation med läkaren inleds. Läkaren går igenom patientens uppgifter samt tidigare förskrivningar, journalanteckningar, diagnoser, blodprover och andra utredningar. Läkaren chattar med patienten, vid behov även videosamtal, och gör en kvalificerad medicinsk bedömning enligt gällande riktlinjer om aktuell medicin kan förnyas utan fysisk undersökning eller kontakt med patientens ordinarie vårdkontakt.
  2. Om samtliga relevanta kriterier uppfylls kan läkaren förskriva aktuellt läkemedel. Om patienten står utan läkemedel, patientens tillstånd medför att det behövs en kontakt med sin ordinarie vårdkontakt, och medicinen kan förskrivas utan fysisk kontakt så kan läkaren utföra en bryggförskrivning (ett kort uttag) till dess att patienten kan ha kontakt med sin ordinarie vårdgivare. Om besväret inte kräver en ny kontakt och kan bedömas baserat på anamnesen (utan fysisk undersökning) kan ett uttag för längre period förskrivas. I de fall det behövs kan läkaren även ordna med blodtrycks- och/eller blodprovskontroller.

Restriktioner:

Möjligheten att förnya recept hos Doktor24 gäller inte narkotiska och beroendeframkallande läkemedel eller läkemedel som förskrivs av specialistläkare. Receptförnyelse kan inte ske upprepade gånger utan kontakt med ordinarie förskrivande läkare. Om patienten nekar läkaren att ta del av sjukvårdsjournal, NPÖ eller läkemedelsförteckning nekas receptförskrivning.

Om patienten t.ex. inte varit på sitt årliga återbesök kan läkaren neka recept och uppmana patienten att kontakta sin vårdcentral.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen