Hoppa till innehållet

Ökad tillgänglighet för kroniskt sjuka genom nytt vårdsamarbete

Patientnätverket Medograf inleder samarbetet med digitala vårdgivaren Doktor24 för att kunna erbjuda kroniker tillgång till digitalt integrerad vård. I Sverige uppskattas 4 miljoner svenskar leva med någon sorts kroniskt tillstånd eller diagnos*

Medograf är ett patientnätverk som grundats utifrån insikten att kroniskt sjuka har särskilda behov av stöd och samhörighet utöver kvalitativ vård. Genom ett nytt samarbete mellan Medograf och digitala vårdgivaren Doktor24 kommer Doktor24 att erbjuda sina olika vårdtjänster på Medografs plattform med ökad tillgänglighet som följd.

– När man lever med en diagnos har man ofta stor erfarenhet om hur man bäst hanterar sin vardag och egenvård. Utbytet av den typen av kunskap och möjligheten att stödja varandra på ett läkande sätt finns på plats. Det som saknats är smidig tillgång till vård, receptförnyelse och psykolog direkt på plats, integrerat i vår plattform. Med Doktor24s tjänster och vård online dygnet runt tar vi nu ett stort steg på den vägen, säger Medografs VD Fabian Grapengiesser.

Doktor24 är en digital tjänst och plattform för triagering (guidning), diagnos, behandling och uppföljning som är utformad utifrån idén att digital vård fungerar bäst om den samarbetar integrerat med den fysiska sjukvården. För patienter innebär det att man kan vända sig till tjänsten oavsett besvär – för att sedan guidas till rätt vård; digital, fysisk eller i en kombination.

– Vi är väldigt glada att genom samarbetet med Medograf kunna erbjuda våra tjänster till kroniskt sjuka i behov av vårdguidning, rådgivning och behandling. Vi samarbetar med den fysiska vården för att kunna erbjuda våra patienter god tillgänglighet både online och på vårdcentral. Vi hoppas kunna hjälpa många patienter som lever med ett kroniskt tillstånd i framtiden, säger Daniel Kernell, medgrundare och kundansvarig på Doktor24.

För mer information:
Daniel Kernell, Doktor24
E-post: danielk@doktor24.se. tel 070 -145 80 51

Fabian Grapengiesser, Medograf
E-post: fabian@medograf.com. tel 070-919 90 32

Om Medograf
Medograf är ett modernt patientnätverk för bättra hälsa, egenvård och vardagsliv. Genom Medografs plattform kan människor med diagnoser och deras anhöriga få hjälp, stöd och verktyg att må bättre från andra i samma livssituation helt anonymt.

Om Doktor24
Doktor24 är en digital vårdgivare som jobbar integrerat med den fysiska vården för att guida patienterna till den bästa vården utifrån patientens behov såväl digitalt som på vårdcentral. Genom samarbete med den fysiska vården kan majoriteten av vårdbehoven tas om hand – och genom automatiserad triagering med tillämpning av artificiell intelligens säkerställs att våra patienter guidas till rätt vårdnivå utan att onödiga samhällskostnader uppstår.

*Källa: Socialstyrelsen Vårdrapport Analys 2014:2

För mer information kontakta:

Sara Dannborg

Direkt: +46 (0) 73 982 58 42

E-post: sara.dannborg@doktor24.se

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen