Hoppa till innehållet

IVO: Doktor24s verksamhet är patientsäker och uppfyller samtliga krav

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar att Doktor24 har bra rutiner och arbetssätt samt bedriver patientsäker vård.

IVO har inspekterat Doktor24 och konstaterar att den digitala vårdgivaren på samtliga granskade områden har bra rutiner och arbetssätt samt att den vård som bedrivs är patientsäker. Inspektionen är en del av IVOs nationella tillsyn av digitala vårdtjänster.

– Vi har mycket högt ställda krav på oss och arbetar ständigt för att utveckla och förbättra kvaliteten. Att vi nu på punkt efter punkt kan visa att vår verksamhet håller högsta klass är ett viktigt kvitto på vårt långsiktiga kvalitetsarbete. Många fysiska vårdgivare skulle göra stora framsteg om de, liksom vi, jobbar i en teknisk plattform som triagerar alla patienter innan besök, och med tillgång till integrerade beslutsstöd som gör det möjligt att upprätta hög följsamhet till nationella riktlinjer. Exempelvis har vi tack vare våra tekniska beslutsstöd mer än 99 procents följsamhet till STRAMAS riktlinjer för antibiotikabehandling och vi är också inbjudna till IVO för att dela med oss av vårt kvalitets- och säkerhetsarbete, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Doktor24.

Vid inspektionen har IVO bland annat granskat hur Doktor24 arbetar med systematiskt förbättringsarbete, informationssäkerhet, den medicinska bedömningen och handläggningen samt läkemedelsförskrivning. IVO bedömer att Doktor24 har bra rutiner på samtliga granskade områden samt uppfyller alla relevanta krav i patientsäkerhetslagen och i hälso- och sjukvårdslagen.

IVO noterar att Doktor24 har en rådgivande kommitté med patienter representerade och att personalen är delaktig i förbättringsarbetet och patientsäkerhetsarbetet, de får återkoppling på de avvikelser de skriver och kan påverka verksamheten.

IVO, inspektionen för vård och omsorg

IVO är en svensk myndighet som bland annat ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonal. IVO granskar att vården är säker för patienten, kunskapsbaserad, ändamålsenlig och jämlik. IVO genomför under åren 2018 -2020 en granskning av samtliga digitala vårdgivare.

För mer information:

Kommunikationschef Sara Dannborg, tel 0739-825842 sara@doktor24.se

Medicinsk chef Tobias Perdahl, tel 070-6024523   tobias@doktor24.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen