Hoppa till innehållet

Intervju med Tobias i ”Moderna Läkare”

Intervju med Tobias Perdahl, medicinsk chef för Doktor24.se

Hur tror du att framtidens vård ser ut?

”Jag tror att nästan alla vårdärenden kommer att inledas och avslutas digitalt. Beslutsstöd och chat-botar kommer att förändra hur vi jobbar i grunden, en dator är alltid bättre på att följa riktlinjer än en människa. Jag tror också att det kommer att mätas och återkopplas hur patienterna uppfattar och tar till sig information från oss, och på så sätt göra oss läkare mer empatiska och mer kompetenta. Stora patientflöden kommer att flyttas från slutenvård till öppenvård i hemmet med uppkopplade vitalparametrar, vilket kommer reducera kostnader och framför allt ge friskare patienter.”

Komplement till det vanliga
Tobias tycker att man ska se digital vård som ett viktigt komplement till den traditionella vården.

”Inga värden inom vården går förlorade för att man jobbar digitalt istället för traditionellt. Om man söker för exempelvis otit bokar vi in ett fysiskt vårdcentralbesök, men om man söker för exempel­vis psykisk ohälsa eller urinvägsinfektion så kan vi ta emot.”

”Vi kan bidra till det som den vanliga vården har svårt för, som att jobba med aktiv expektans, tillgänglighet och kontinuitet för patienten. Vi kan också vara ett bra alternativ för patienter med diag­noser så som depressioner, ångest och social fobi”, fyller han i.

Läs hela intervjun.

För mer information kontakta:

Sara Dannborg

Direkt: +46 (0) 73 982 58 42

E-post: sara.dannborg@doktor24.se

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen