Doktor24 vinner stora IT i vården-priset

IT i vården-priset delas ut av tidningarna Dagens Medicin och Computer Sweden. Vinnaren utses av en extern jury med experter från akademi, patientorganisationer och vårdgivare. I motiveringen betonas att Doktor24 integrerar digital och fysisk vård samt förenklar processer för både patienter och medarbetare i sjukvården.

Foto: Martin Fältström/Black Hounds Production AB

Om Doktor24, vinnare av Stora priset

“Aleris X:s tjänst Doktor24 är designad för att integrera digital och fysisk vård, liksom att utveckla förenklade processer som kan spara tid och resurser för både patient och vårdpersonal. Tjänsten innehåller bland annat ett automatiserat verktyg för anamnes och triage som guidar nya patienter till rätt vårdnivå via en AI-chatbot liksom säkra system för kommunikation med patient och bokning av fysiska möten.”

Juryns motivering Stora Priset:

”Med nytänkande, patientcentrering och kreativa lösningar har årets pristagare integrerat fysisk och digital vård. Genom en enda kontaktpunkt för patienten oavsett om behovet är egenvårdsråd, online-vård eller ett fysiskt besök, skapas hög patientnöjdhet och effektivt använda resurser. En innovativ omgörning byggd på djup förståelse för sjukvårdens utmaningar.”

Doktor24 kommenterar:

– Tid är vårdens mest värdefulla resurs och vi ser varje dag att våra lösningar frigör personalens tid som istället kan ägnas åt det värdefulla patientnära arbetet. Det är fantastiskt roligt att våra patientfokuserade och smarta lösningar får ett så fint erkännande, säger Daniel Lillienau, VD på Doktor24.

Doktor24 är en digital vårdgivare och systemleverantör som idag samarbetar med runt 60 vårdpartners runt om i landet.

– Att vi är vårdgivare och våra egna läkare arbetar i systemet varje dag är en av anledningarna till att vi snabbt kunnat utveckla användbara och effektiva lösningar som bidrar till värde i alla led. Vi ser i realtid hur systemet fungerar och vad som behövs förbättras och utvecklas, säger Jacob Stedman, produktchef på Doktor24.

Fakta om IT i vården-priset

IT i vården-priset belönar hur sjukvården använder e-hälsa för att skapa nytta för patient, medarbetare och samhälle. Priset ska stimulera användningen och utvecklingen av e-hälsa genom att visa på möjligheten att med IT som verktyg förenkla vårdprocesser, förbättra informations- och kommunikationssätt, öka kvaliteten i vård och omsorg samt förbättra patientsäkerheten. Vinnarna utses av en jury med företrädare för sjukvård, forskning, patienter och företag.

Kontakt

Sara Dannborg, Kommunikationschef, 0739-825842, sara.dannborg@doktor24.se

Daniel Lillienau, VD, daniel@doktor24.se