Hoppa till innehållet

Doktor24 öppnar vårdcentraler

Tillsammans med Apoteket AB bygger Doktor24 ett landsomfattande vård- och hälsonätverk, under våren och sommaren har 60 hälsorum och mottagningar öppnat på apotek runt om i landet. Nu pågår rekrytering inför nästa steg, etablering av fullskaliga vårdcentraler, så kallade Hälsohubbar. De första hubbarna öppnar i Malmö och Göteborg under våren 2021.

 

– Vi har tillsammans med Apoteket AB kraftigt ökat tillgängligheten till både digital och fysisk vård. Med de nya vårdcentralerna kan vi hjälpa våra patienter hela vägen med betydligt fler ärenden. Vi har alltid jobbat i partnerskap med andra vårdaktörer och jag ser gärna fler samarbetspartners som på olika sätt kan ingå och bidra i vårt digifysiska vårdnätverk, säger Daniel Lillienau, VD på Doktor24.

 

De nya Doktor24 Hälsohubbarna kan tillgodose patientens hela behov av primärvård med möjlighet till fysiska läkarbesök för vuxna och barn. Det kommer också att bli möjligt att lista sig hos Doktor24 eller hos samarbetande vårdcentraler. Patienter får tillgång till sammanhållen vård och kommande hälsotjänster i Doktor24:s app, så som enkel överblick över sin familjs digitala och fysiska vårdärenden. Vårdnätverket kommer att ingå i den reguljära hälso- och sjukvården i regionerna och är öppet för utvidgat partnerskap med andra privata och offentliga hälso- och sjukvårdsaktörer.

 

– Vi rekryterar nu medarbetare till våra nya vårdcentraler som vill vara med på resan då vi bygger och formar framtidens digifysiska vård. En arbetsplats där det kommer att vara möjligt och önskvärt att arbeta digitalt hemifrån och fysiskt på plats efter önskemål, säger Karin Ossmer, operativ chef för Doktor24 Hälsohub. 

 

Apoteket och Doktor24:s vård- och hälsonätverk innefattar rådgivning och vård i en sammanhållen vårdkedja:

1. Dygnet runt via Doktor24:s digitala tjänster för vårdguidning, egenvårdsrådgivning, digitalt vårdmöte samt bokning av fysiskt vårdbesök vid behov.

2. På apotekens Hälsorum och de sjuksköterskeledda Doktor24 Mottagningarna erbjuds enklare vård- och rådgivningstjänster såsom provtagning och andra fysiska undersökningar, antikroppstester och vaccinationer.

3. På ett antal centralorter runt om i landet etableras fullskaliga vårdcentraler i egen regi eller i partnerskap. De första vårdcentralerna/Hälsohubbarna ligger i Göteborg och Malmö och öppnar under våren 2021.

 

För mer information:
Sara Dannborg, kommunikationschef Doktor24, telefon: 0739-825842, mail: sara.dannborg@doktor24.se

 

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen