Några av våra mest erfarna läkare skriver i Läkartidningen:

”Vi är en grupp allmänläkare som alla varit verksamma inom primärvården i många år. Precis som många andra är vi mycket kritiska till aggressiv marknadsföring av digitaliserad vård och till modeller som inte aktivt avlastar primärvården. Men digitalisering och innovation är nödvändigt för att skapa en primärvård som räcker för alla, och vi ser hur de verktyg vi arbetar med bidrar till värde för patienten, läkarkåren och samhället. Stora omställningar måste debatteras och diskuteras, men det är synd om samtalet kring en viktig utveckling baseras på ogrundade påståenden. Digitalisering och innovation är en nödvändig process i vården, och vår yrkeskår är förstås avgörande i detta. Självfallet finns det utmaningar och berättigad kritik. Men med ansvarsfulla och hållbara digitala lösningar finns alla förutsättningar att uppnå en mer jämlik och patientsäker vård med ökad tillgänglighet, kvalitet och effektivitet.” Läs artikeln här!