Hoppa till innehållet

Doktor24 Group tar in nytt kapital

Hälsoteknikbolaget Doktor24 Group stärker ägarkretsen och tar in kapital för acceleration av Platform24:s europeiska expansion och breddning av lösningar för kronikervård.

 

Doktor24 Group, med det digitala hälsoteknikbolaget Platform24 och vårdgivaren Doktor24, tar in ytterligare 400 miljoner kronor i kapital och utökar ägarkretsen. Förutom huvudägaren Patricia Industries (en del av Investor AB) och Apoteket AB, deltar investeringsbolaget Stena Sessan samt Ernström & Co som nya delägare.

 

Bolagets lösningar för automatiserad vårdguidning och patientkommunikation är med fler än 300 000 patientärenden per månad ledande i Norden. Bland kunderna finns svenska och nordiska regioner, försäkringsbolag och vårdkoncerner. Utöver expansion på flera marknader innebär kapitaltillskottet en utökad satsning på den digitala plattformen för en integrerad vårdkedja genom hela sjukvården. Även tjänste- och produktutvecklingen inom kronikervården breddas för att möta behovet hos fler kronikergrupper.

 

–  Jag är mycket glad att nu välkomna Stena Sessan och Ernström & Co ombord på vår resa och vidare expansion på ännu fler marknader i Europa. Det sker en radikal omställning av vården nu och vi ser en stor efterfrågan på våra lösningar, både i Sverige och internationellt. Vi fortsätter nu att investera i vår produkt och breddning av plattformen. I Sverige kommer vi även fördjupa arbetet med våra hälsorum och vårdmottagningar där vi välkomnar andra vårdaktörer som vill ansluta och bidra till att bygga Sveriges ledande digifysiska vårdnätverk, säger Daniel Lillienau, VD på Doktor24 Group.

 

–  Hela världen kämpar idag med ökande vårdbehov, växande vårdköer och svällande vårdkostnader. För att hantera utmaningen är digitalisering avgörande och Doktor24 Group är unikt positionerat för att frigöra potentialen i vården och skapa en mer sammanhållen, effektiv och tillgänglig vård som hela samhället tjänar på, säger Kristina Patek, Senior Investment Director på Stena Sessan.

 

–  Digitaliseringens potential att stödja och utveckla vårdsystemen har inte tagits till vara fullt ut. Doktor24 Groups plattformslösningar har visat på en väldigt konkret effektivisering och avlastning, inte minst under pandemin där många kunder kunnat upprätthålla tillgänglighet och kvalitet i vården under en mycket ansträngd tid, säger Henrik Forsberg Schoultz, VD på Ernström & C:o.

 

Om Stena Sessan

Investeringsbolaget Stena Sessan är en del av Stena-sfären och ägs av familjen Olsson. Genom samarbeten med andra ägare, företagsledningar och organisationer är vi med och utvecklar verksamheter för att möta framtidens utmaningar och behov. Vårt sätt att investera präglas av flexibilitet, med möjlighet till en lång investeringshorisont. Investeringen i Doktor24 Group är en del av Stena Sessans strategi och målsättning att bygga upp en väldiversifierad portfölj av bolag med utvecklingsmöjligheter för generationer framåt.

 

Om Ernström & C:o

Ernström & C:o är ett familjeägt investeringsbolag som i aktivt samarbete med andra partners äger och utvecklar företag för att skapa långsiktigt värde. Ernström & C:o är branschoberoende och investerar främst i tillväxtföretag, börsnoterade såväl som privatägda företag. Investeringar innebär vanligtvis ett aktivt ägandeskap tillsammans med starka entreprenörer där en utvecklingsplan gemensamt definieras och implementeras för företaget. Ernströms huvudinnehav är Platzer, Ernströmgruppen, Nederman, Collector, 24Storage, Buddi, CellMark, Apotea och NA-KD.

 

Kontakt:

Sara Dannborg, kommunikationschef Doktor24 Group, tel: 0739-825842

 

Doktor24 Group startade 2016 med en vision om en tillgänglig och hållbar hälso- och sjukvård med hög medicinsk kvalitet. Som både teknikutvecklare och vårdgivare har bolaget en unik ställning och leder utvecklingen av intelligenta automatiserade hälsoteknikösningar och integrerade vårdplattformar. Bolaget är störst i Norden inom automatisk triage till rätt vårdnivå, i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan. Som digifysisk vårdgivare erbjuder bolaget vård genom chatt och video och fysiskt på 70 hälsorum och mottagningar på apotek runt om i landet.

 

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen