Hoppa till innehållet

Doktor24 Group byter namn till 24Health

Doktor24 Group, moderbolag till vårdgivaren Doktor24 och hälsoteknikbolaget Platform24, byter namn till 24Health. Bakgrunden till namnbytet är ett behov av ett sammanhållande namn som signalerar ett breddat fokus samt stödjer bolagets expansion i Europa. 24Health är idag etablerat på flera marknader, bland annat i Tyskland och Nederländerna. Dotterbolagen Doktor24 och Platform24 kvarstår under nuvarande bolagsnamn.

Doktor24 grundades 2016 med Investorbolaget Patricia Industries som ägare. 2020 blev Apoteket AB ny minoritetsdelägare och i maj 2021 utökades ägarkretsen med Stena Sessan och Ernströmgruppen. Samtidigt tillfördes nytt kapital om totalt 400 MSEK som utöver en ökad tillväxtsatsning används till vidareutveckling av den digitala plattformen och en breddad tjänste- och produktutveckling inom kronikervården.

– Utmaningarna i vården är likartade i hela världen med ökande vårdbehov och brist på personal och resurser. Vår teknik har visat tydlig evidens med stora effektivitetsvinster och en mer sammanhängande och tillgänglig vård hos våra kunder i Sverige. Vi ser en enorm efterfrågan på den här typen av lösningar och vår ambition är att bli ledande healthtechaktör i Europa samtidigt som vi breddar och utökar tjänste- och produktportföljen med stort fokus på den svenska marknaden, säger Daniel Lillienau, VD på 24Health.

Idag genomförs över 3 miljoner patientinteraktioner årligen i plattformen och bolaget är ledande healthtechaktör på den nordiska marknaden. Platform24:s lösningar används av nära hälften av regionerna i Sverige och såväl vårdkoncerner som de flesta större försäkringsbolag finns på kundlistan.

Doktor24 är sedan 2020 en digifysisk vårdaktör genom lanseringen av fysiska hälsorum och vårdmottagningar på 60 apotek över landet. Tillsammans med Apoteket AB lanserades också nyligen en digital blodtrycksbehandling, den första i en rad planerade hälsotjänster riktade mot vård av kroniker. Doktor24 har under 2021 också bistått flera regioner med Covid-19-vaccinationer och drev fram till nyligen Fållan, en av de större vaccinationscentralerna i Stockholm.

– 24Healths lösningar för digital ingång till vården med ett sömlöst flöde genom hela vårdsystemet har visat på en väldigt konkret effektivisering och avlastning. Det nya namnet 24Health knyter samman oss som bolag och markerar också starten på vår accelererade expansion i Europa, säger Daniel Lillienau.

Om 24Health

Healthtechföretaget 24Health grundades 2016 i Sverige med en vision om en smidigare och mer tillgänglig vård. Idag är 24Health via dotterbolaget Platform24 marknadsledande i Norden inom automatisk triage till rätt vårdnivå och digitalt integrerade lösningar längs hela vårdkedjan. Modellen för en samlad digital ingång till vården används idag av större privata och offentliga vårdgivare och försäkringsbolag. Dotterbolaget Doktor24 är en av Sveriges ledande digi-fysiska vårdgivare. Majoritetsägare är Investor, Nordens största investmentbolag, övriga ägare är statliga apoteket Apoteket AB samt investmentbolagen Stena Sessan och Ernström & Co.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen