Hoppa till innehållet

Doktor24 gör Lex Maria-anmälan

Doktor24 har den 9 december 2019 gjort en Lex Maria-anmälan efter att bolaget upptäckt en felaktig läkemedelsförskrivning i strid med Doktor24:s rutiner och riktlinjer.

En läkare som arbetade för Doktor24 har underlåtit att göra flera av de journalkontroller som bolagets riktlinjer kräver varvid en patient med historik av psykisk ohälsa inklusive självskadebetende fick ett recept på ett icke beroendeframkallande antidepressivt läkemedel förnyat.

Patienten hade tidigare inte sökt vård hos Doktor24 men har fått det aktuella läkemedlet utskrivet av andra vårdgivare vid flera tillfällen. Dessa läkemedelsdoser har i kombination med den dos av läkemedlet som skrevs ut av Doktor24:s läkare använts av patienten i självskadande syfte. Patienten har vårdats kort tid på sjukhus för självförvållad läkemedelsförgiftning.

– Jag beklagar verkligen detta och är tacksam att patienten ifråga inte drabbats av några bestående men. Förskrivningen har skett i strid med flera av Doktor24:s strikta riktlinjer som tydligt och fortlöpande kommuniceras till all personal. Bristande följsamhet till våra bestämmelser är inte förenligt med att arbeta hos oss och vi har därför avslutat den aktuella läkarens anställning, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Doktor24. 

Doktor24:s riktlinjer anger bland annat att vårdpersonal alltid ska ta del av tidigare journalanteckningar, NPÖ (Nationell patientöversikt) och läkemedelsförteckningen för att kontrollera tidigare förskrivning och sjukhistorik, oavsett typ av läkemedel. Läkemedel ska nekas om en patient har en spärr i journalen eller inte ger läkaren samtycke att ta del av journal och läkemedelsförteckning.

– Det fanns i detta fall en spärr i patientens journal som inte uppmärksammades och så får det inte gå till. Det fanns dock ingen varning upprättad i journalen för att uppmärksamma vårdgivare att det föreligger t.ex. svår psykisk ohälsa. Jag vill därför uppmana alla vårdgivare att systematiskt arbeta för att varningar aktiveras i journalen och att man ser till att varningar kan synkroniseras mellan NPÖ och de olika förekommande journalsystemen. Patienter med upprepat sökmönster måste upptäckas och få rätt hjälp snabbare och olämpliga läkemedelsförskrivningar förhindras, säger Tobias Perdahl. 

Doktor24 har sedan tidigare genomfört en rad åtgärder för att stärka de interna rutinerna och riktlinjerna. I läkarnas introduktion, arbetsbeskrivning och i löpande utbildning beskrivs att läkare alltid ska ta del av läkemedelsförteckning och tidigare journalanteckning eller NPÖ (Nationell patientöversikt) vid bedömning av receptförskrivning.

Bolaget har nu ökat antalet efterkontroller av patienthandläggningar för att ytterligare säkerställa  att riktlinjerna efterföljs. Doktor24 undersöker också möjligheten att ta del av loggkontroller i NPÖ samt läkemedelsförteckningen för att säkerställa att antalet loggar överensstämmer med antalet receptförnyelseärenden. Sådan loggkontroll kommer att införas i Doktor24:s kontinuerliga kvalitetsarbete när access till funktionaliteten möjliggörs.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen